Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
25
Broj godina istraživanja
-
Klasa
djelomična
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Kvalifikacija na razini 4.1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

25 CSVET bodova, od kojih je 13 CSVET bodova na razini 4, a 12 CSVET bodova na razini 5

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
SKUP ISHODA UČENJA - Vještine učinkovitog rada u timu, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Sastaviti plan aktivnosti.
Organizirati podjelu zadataka i obaveza na članove tima.
Procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka.
Utvrditi status i rješavanje povjerenih zadataka u timu.
Prezentirati članovima tima rješenja dodijeljenih zadataka.
Primijeniti učinkovite metode za rješavanje sukoba.
2.
SKUP ISHODA UČENJA - Struktura i svojstva tehničkih materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Klasificirati tehničke materijale prema njihovoj strukturi i kristalografskoj građi.
Povezati tehnologiju proizvodnje materijala sa njegovom strukturom i svojstvima.
Povezati svojstva materijala sa njegovom uporabom.
Kategorizirati svojstva materijala važna za njihovu primjenu.
Odabrati osnovne toplinske obrade prema karakteristikama metalnih materijala.
Preporučiti odgovarajuća ispitivanja mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava materijala.
3.
SKUP ISHODA UČENJA - Ispitivanje materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati propisane norme ispitivanja materijala.
Ispitati mehanička svojstva materijala odgovarajućim metodama.
Analizirati stanje i kvalitetu površine materijala.
Preporučiti materijal na temelju korozijskih svojstava.
Procijeniti sigurnost uporabe proizvoda na temelju poznavanja korozijske postojanosti materijala.
Primijeniti odgovarajuću metodu površinske zaštite materijala.
4.
SKUP ISHODA UČENJA - Zbrinjavanje i oporaba materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti standarde i propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša.
Procijeniti postupak obnavljanja proizvoda i vraćanja u funkciju.
Primijeniti postupak obnavljanja proizvoda i vraćanja u funkciju.
Organizirati zaprimanje i propisno zbrinjavanje materijala.
Primijeniti reciklirane materijale i tehnologije recikliranja.
5.
SKUP ISHODA UČENJA - Novi (nekonvencionalni) materijali i njihova uporaba, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti važnost novih (nekonvencionalnih) materijala i postupaka njihovog dobivanja.
Kategorizirati nove (nekonvencionalne) vrste metalnih materijala prema mehaničkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima.
Kategorizirati vrste novih (nekonvencionalnih) polimernih, kompozitnih i keramičkih materijala.
Analizirati potrebu za novim (nekonvencionalnim) materijalom.
Procijeniti mogućnosti uporabe novih (nekonvencionalnih) materijala s obzirom na njihove karakteristike.
Preporučiti nove (nekonvencionalne) materijale u rješavanju tehničkih problema.
Analizirati primjenu novih materijala u izgradnji postrojenja za obnovljive izvore energije.
6.
SKUP ISHODA UČENJA - Računalne tehnologije u obradi podataka o novim (nekonvencionalnim) materijalima, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Kreirati bazu podataka novih (nekonvencionalnih) materijala.
Koristiti baze podataka novih (nekonvencionalnih) materijala.
Analizirati podatke iz baza novih (nekonvencionalnih) materijala.
Pretraživati Internetske informacije o novim (nekonvencionalnim) materijalima na učinkovit način.
Analizirati prikupljene Internetske informacije o novim (nekonvencionalnim) materijalima.
Preporučiti programske pakete za analizu i usporedbu materijala.
7.
SKUP ISHODA UČENJA - Poslovno i tehničko komuniciranje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi jednostavnije tehničke dokumente: tehničku specifikaciju, ponudu s troškovnikom.
Analizirati podatke komercijalnih dokumenata.
Primijeniti pravila poslovnog komuniciranja.
Pripremiti i održati poslovni sastanak.
Primijeniti poslovnu komunikaciju elektroničkim putem.
Pripremiti i prezentirati odabrane tehničke i poslovne dokumente poslovnim korisnicima.
8.
SKUP ISHODA UČENJA - Planiranje i organiziranje proizvodnog procesa, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
25.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Organizirati provedbu radnih naloga.
Planirati potrebe za sirovinama i repromaterijalom u proizvodnom procesu.
Predvidjeti stanje zaliha i repromaterijala.
Planirati rad strojeva.
Planirati preventivno održavanje strojeva i sustava.
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (0)
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu
Datum upisa
25.4.2022
Vrijedi do
13.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje