Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Kozmetičar/Kozmetičarka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Znanstveno područje
-
Standardi zanimanja (1)
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
240
HROO bodovi
70
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Kvalifikacija razine 1 HKO-a

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Broj bodova (strukovni i općeobrazovni dio) i izrađen i obranjen završni rad

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Funkcija i građa ljudskog tijela, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Razlikovati anatomsku građu ljudskog tijela
2.Razlikovati građu kože i njezinu ulogu
3.Razlikovati funkciju lokomotornog sustava, posebice mišićnog sustava
4.Razlikovati građu i funkciju organa živčanog sustava
5.Razlikovati transportnu i imunološku ulogu krvožilnog i limfnog sustava
6.Razlikovati ulogu probavnog i dišnog sustava u metabolizmu ljudskog tijela
7.Razlikovati načine odstranjivanja štetnih proizvoda metabolizma
8.Objasniti utjecaj hormona na rad svih organskih sustava
2.
Primjena osnova zdrave prehrane, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Razlikovati hranjive tvari i živežne namirnice te navesti njihove izvore
2.Razlikovati postupke čuvanja i higijene hranjivih tvari
3.Povezati značaj pravilne prehrane i njezina utjecaja na zdravlje kože i njezinih adneksa
4.Analizirati prehrambene potrebe i navike
3.
Primjena ljekovitog bilja u kozmetici, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Razlikovati građu biljaka, biljnih tkiva i organa te njihovu ulogu
2.Svrstati biljke prema morfološkim i razvojnim kriterijima
3.Primijeniti osnovna pravila sakupljanja, sušenja i čuvanja ljekovitog bilja
4.Razlikovati biljne droge u proizvodnji kozmetičkih pripravaka
4.
Komunikacija u vezi sa zapošljavanjem, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Analizirati elemente ugovora o dualnom obrazovanju i ugovora o radu
2.Razlikovati faze selekcijskog postupka pri zapošljavanju
3.Sastaviti dokumentaciju za postupak zapošljavanja
4.Povezati poslovnu etiku s etičkim kodeksom gospodarskog subjekta
5.Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji pri zapošljavanju
5.
Zaštita na radu u kozmetičkom salonu, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Primijeniti pravila zaštite na radu
2.Razlikovati opasnosti u radu s kozmetičkim proizvodima
3.Prepoznati opasnosti u radu s aparatima i uređajima u kozmetičkom salonu
4.Pravilno postupiti u slučaju požara
5.Pridonositi smanjenju utjecaja kozmetičkog salona na onečišćenje okoliša
6.
Primjena radnih procedura, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Prezentirati kozmetičke usluge i proizvode s obzirom na njihove karakteristike i mogućnost upotrebe
2.Primijeniti mjere osobne higijene, održavanja čistoće i urednosti radnog prostora
3.Primijeniti aktivnosti koje su potrebne za redovan rad kozmetičkog salona
4.Primijeniti pravila poslovnog bontona u komunikaciji s klijentima, suradnicima i nadređenima
5.Primijeniti aktivnosti pripreme prostora, polaznika i klijenta za kozmetički tretman
7.
Osnove kozmetičke njege, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Identificirati faze povijesnog razvoja kozmetike
2.Protumačiti ulogu kozmetike u svakodnevnom životu
3.Razlikovati opremu kozmetičkog salona
4.Razlikovati osnovne aparate u kozmetičkom salonu
5.Razlikovati osnovne kozmetičke preparate za njegu kože lica i tijela prema njihovoj namjeni
8.
Kozmetičke masažne tehnike lica i tijela: klasična ručna masaža i vezivno-tkivna masaža, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Istražiti razvoj kozmetičkih masažnih tehnika lica i tijela
2.Demonstrirati pripremu kozmetičke osnovne i pomoćne opreme za masažu u skladu s radnim zadatkom
3.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za masažu u skladu s radnim zadatkom
4.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za kozmetičku masažu
5.Demonstrirati klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela u zadanom vremenskom roku
6.Demonstrirati vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku
9.
Osnove primijenjenog šminkanja, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Istražiti razvoj šminkanja kroz povijest
2.Primijeniti smjernice koje je potrebno pratiti pri šminkanju
3.Primijeniti boje za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom
4.Primijeniti pribor za šminkanje lica u skladu s radnim zadatkom
5.Primijeniti dekorativne preparate za šminkanje lica
6.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za šminkanje
7.Demonstrirati nanošenje šminke na lice u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica
8.Demonstrirati tematsko šminkanje lica (dnevna, večernja i svečana šminka)
9.Demonstrirati načine šminkanja lica u skladu s tehnikama i stilom šminkanja kroz povijest
10.
Primjena osnovnih kozmetičkih tretmana, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Izvesti tretman osnovne njege kože lica prema odabranom postupku
2.Provesti tretman osnovne njege kože tijela prema odabranom postupku
3.Izvesti klasičnu ručnu masažu pojedinih dijelova tijela i cijelog tijela u zadanom vremenskom roku
4.Izvesti vezivno-tkivnu masažu pojedinih dijelova tijela u zadanom vremenskom roku
5.Izvesti tematsko šminkanje u zadanom vremenskom roku
11.
Komunikacijske vještine u radnom okruženju, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Objasniti pravila poslovnog komuniciranja
2.Odabrati način komunikacije s klijentom
3.Osmisliti rješenje prigovora klijenata
4.Objasniti primjenu načela timskog rada u poslovanju
5.Objasniti postupanje u skladu s pravilima etičkog kodeksa u struci
12.
Informatička podrška u poslovanju, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Identificirati mogućnosti elektroničke komunikacije s dobavljačima i klijentom
2.Koristiti programe za oblikovanje i obradu teksta u svrhu izrade službenih dopisa, molbi za posao, životopisa i izvještaja
3.Koristiti alate za izradu prezentacije u svrhu kvalitetne promocije proizvoda i usluga
4.Koristiti programe za izradu cjenika, računa, kalkulacija, izvještaja o prometu roba i usluga, grafikona, rasporeda rada djelatnika i kozmetičkog salona te kartona klijenata
5.Koristiti pružatelje servisa elektroničke pošte za komunikaciju s klijentima i dobavljačima
6.Koristiti internetske pretraživače i društvene mreže u poslovanju kozmetičkog salona
13.
Prodaja i promocija proizvoda i usluga, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Razlikovati zakonske i podzakonske akte kojima podliježu kozmetički saloni u postupku poslovanja
2.Prezentirati vođenje poslovne dokumentacije u kozmetičkom salonu
3.Razlikovati zahtjeve tržišta i potrebe klijenta
4.Prezentirati klijentu kozmetičke proizvode i usluge u svrhu vlastite promocije
14.
Aktivne tvari i sirovine u kozmetičkim proizvodima, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Analizirati razvoj i primjenu kozmetologije te prezentirati rezultate
2.Razlikovati nomenklaturu kozmetičkih sirovina
3.Analizirati i usporediti osobine aktivnih tvari
4.Pripraviti kozmetički oblik
15.
Kozmetički proizvodi za održavanje čistoće i njegu tijela, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Pripraviti kozmetički proizvod za održavanje čistoće tijela
2.Pripraviti dnevnu i noćnu kremu za njegu kože lica
3.Pripraviti losion i gel za njegu kože
4.Pripraviti masku i pakiranje za njegu kože
5.Pripraviti proizvode za njegu ruku i nogu
16.
Ostali kozmetički proizvodi, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Pripraviti kozmetičke proizvode iz područja dječje kozmetike, muške kozmetike te mirisnih pripravaka
2.Pripraviti kozmetičke proizvode za zaštitu kože lica i tijela
3.Pripraviti kozmetičke proizvode za uljepšavanje lica i tijela
4.Razlikovati neželjene reakcije kože koje mogu izazvati kozmetički proizvodi
5.Istražiti karakteristike industrijske proizvodnje kozmetičkih proizvoda
17.
Kozmetička procjena stanja kože, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Razlikovati opće promjene i reakcije na koži
2.Razlikovati infekcijske bolesti kože i njezinih adneksa
3.Razlikovati reakcijske bolesti kože
4.Razlikovati dermatološke promjene kože i vezivnog tkiva
5.Razlikovati bolesti krvnih žila
18.
Osnovna, klasična i specijalna njega lica i tijela preparatima i aparatima, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Demonstrirati pripremu kozmetičkih aparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom
2.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela u skladu s radnim zadatkom
3.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za osnovnu, klasičnu i specijalnu njegu kože lica i tijela
4.Demonstrirati kombinacije ciljanih tehnika osnovne, klasične i specijalne njege kože lica i tijela preparatima i aparatima u zadanom vremenskom roku
19.
Depilacija lica i tijela, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Identificirati stanje dlakavosti
2.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za depilaciju lica i tijela
3.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za depilaciju lica i tijela u skladu s radnim zadatkom
4.Demonstrirati postupke depilacije lica i tijela
20.
Aromatretmani lica i tijela, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Odabrati kozmetičke preparate za aromatretmane lica i tijela
2.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za aromatretmane lica i tijela
3.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija aromatretmana lica i tijela
4.Demonstrirati aromatretmane lica i tijela
21.
Estetsko uređivanje obrva i trepavica, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Demonstrirati pripremu prostora, polaznika i klijenta za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica
2.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za estetsko uređivanje i nadogradnju obrva i trepavica
3.Demonstrirati postupke estetskog uređivanja (oblikovanja i bojanja) obrva i trepavica
4.Demonstrirati tehnike nadogradnje trepavica
22.
Ručna limfna drenaža, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za ručnu limfnu drenažu u skladu s radnim zadatkom
2.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za ručnu limfnu drenažu
3.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija ručne limfne drenaže
4.Demonstrirati ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova lica i tijela u zadanom vremenskom roku poštujući pravila redoslijeda, smjera, pritiska i ritma
23.
Osnove wellness tretmana i wellness masaže, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za wellness tretman i wellness masažu
2.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za wellness tretman i wellness masažu u skladu s radnim zadatkom
3.Demonstrirati wellness tretman u zadanom vremenskom roku
4.Demonstrirati wellness masažu u zadanom vremenskom roku
24.
Kozmetička masaža u primjeni: estetska, relaksirajuća, sportska, aromamasaža, anticelulitna, antistresna, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Analizirati povijesni razvoj kozmetičkih masaža u primjeni
2.Analizirati utjecaj indikacija i kontraindikacija pojedinih kozmetičkih masaža u primjeni
3.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za kozmetičke masaže u primjeni
4.Demonstrirati pripremu kozmetičkih preparata za kozmetičke masaže u primjeni u skladu s radnim zadatkom
5.Demonstrirati kozmetičke masaže u primjeni (relaksirajuća, estetska, sportska, anticelulitna, antistresna i aromamasaža) u zadanom vremenskom roku
25.
Primjena različitih kozmetičkih tretmana, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože lica kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku
2.Izvesti tretman osnovne, klasične i specijalne njege kože tijela kozmetičkim preparatima i aparatima prema odabranom postupku
3.Izvesti tretman depilacije lica u zadanom vremenskom roku
4.Izvesti tretman depilacije tijela u zadanom vremenskom roku
5.Izvesti ručnu limfnu drenažu pojedinih dijelova tijela u skladu s pravilima u zadanom vremenskom roku
6.Izvesti wellness tretman u zadanom vremenskom roku
7.Izvesti wellness masažu u zadanom vremenskom roku.
8.Izvesti kozmetičku masažu u primjeni (relaksirajuću, estetsku, sportsku) u zadanom vremenskom roku
26.
Primjena naprednih kozmetičkih tretmana, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Izvesti kozmetičku masažu u primjeni (anticelulitnu, antistresnu, aromamasažu) u zadanom vremenskom roku
2.Izvesti aromatretman lica u zadanom vremenskom roku
3.Izvesti aromatretman tijela u zadanom vremenskom roku
4.Izvesti estetsko uređivanje (oblikovanje i bojanje) obrva i trepavica u zadanom vremenskom roku
5.Izvesti estetsku nadogradnju trepavica u zadanom vremenskom roku
27.
Samostalno pružanje kozmetičke usluge, tip: obvezni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Analizirati narudžbe kozmetičkog salona na dnevnoj i tjednoj razini
2.Odabrati vrstu kozmetičkog tretmana u skladu s potrebama klijenta
3.Pripremiti prostor, kozmetičku opremu, kozmetičke preparate, sebe i klijenta u skladu s potrebama kozmetičkog tretmana
4.Izvesti kozmetički tretman u zadanom vremenskom roku
5.Naplatiti kozmetičku uslugu klijentu
6.Izvesti čišćenje kozmetičkog salona nakon odlaska zadnjeg klijenta
28.
Njega i uljepšavanje ruku i stopala, tip: izborni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Demonstrirati pripremu preparativne i dekorativne kozmetike za njegu ruku i stopala u skladu sa zadatkom
2.Demonstrirati postupak održavanja opreme poštujući higijenske standarde za njegu i uljepšavanje ruku i stopala u skladu sa zadatkom
3.Voditi evidenciju klijenata u postupku njege i uljepšavanja ruku i stopala
4.Demonstrirati pripremu prostora, opreme, polaznika i klijenta za njegu i uljepšavanju ruku i stopala
5.Demonstrirati postupak oblikovanja noktiju
6.Demonstrirati postupak dekoriranja noktiju
29.
Komunikacija na stranom jeziku, tip: izborni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Koristiti stručne izraze i riječi iz područja kozmetike u govoru i pismu na stranom jeziku
2.Komunicirati u poslovanju na stranom jeziku
3.Objasniti postupak rješavanja prigovora klijenta na stranom jeziku
4.Prezentirati kozmetičku uslugu na stranom jeziku
30.
Primjena prirodne kozmetike, tip: izborni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Razlikovati značaj prirodne kozmetike te standarde i pravila za njezinu izradu
2.Analizirati djelovanje prirodne kozmetike na unutarnji i vanjski aspekt zdravlja kože i njezinih adneksa
3.Analizirati aktivne tvari u prirodnoj kozmetici
4.Istražiti utjecaj pripravaka prirodne kozmetike na kožu lica i tijela
31.
Tehnike oblikovanja tijela, tip: izborni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Prepoznati estetske probleme tijela
2.Sastaviti plan i program oblikovanja tijela
3.Primijeniti preparativnu kozmetiku te aparativne i masažne tehnike oblikovanja tijela u skladu sa zadatkom
4.Sastaviti plan uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti
32.
Efekti kazališne i filmske šminke, tip: izborni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Razlikovati kazališnu i filmsku šminku
2.Povezati masku i vlasulju u postupku nanošenja kazališne i filmske šminke
3.Razlikovati pribor, rekvizite i materijale za nanošenje kazališne i filmske šminke te održavati njihovu higijenu
4.Analizirati specijalne efekte te vrstu i utjecaj rasvjete na kazališnu i filmsku šminku
5.Kreirati specijalne efekte pomoću kombiniranja vlasulje i protetike tijekom izrade kazališne i filmske šminke
6.Demonstrirati čišćenje kazališne i filmske šminke s lica i tijela
33.
Trendovi u kozmetici, tip: izborni
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
7.3.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1.Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi lica i tijela u skladu s radnim zadatkom
2.Demonstrirati trendove u masaži lica i tijela u skladu s radnim zadatkom
3.Demonstrirati trendove u kozmetičkoj njezi ruku i nogu u skladu s radnim zadatkom
4.Demonstrirati trendove u šminkanju u skladu s radnim zadatkom
5.Demonstrirati trendove u oblikovanju tijela u skladu s radnim zadatkom
6.Demonstrirati trendove u pigmentiranju kože u skladu s radnim zadatkom
7.Demonstrirati trendove u oslikavanju tijela u skladu s radnim zadatkom
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (0)
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Kozmetičar/Kozmetičarka
Datum upisa
7.3.2022
Vrijedi do
31.8.2024
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje