Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Drvodjeljski tehničar dizajner/Drvodjeljska tehničarka dizajnerica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Znanstveno područje
Tehničke znanosti
Standard kvalifikacije više razine
-
ECVET bodovi
126
HROO bodovi
114
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 - završena osnovna škola

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 126 ECVET bodova (od kojih najmanje 100 ECVET bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) i 114 HROO bodova (od kojih najmanje 50 bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) te izrađen i obranjen završni rad obujma 4 ECVET boda.

 

 

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Anatomija drva i furniri, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
identificirati vrste drva
razlikovati histološku građu drva listača i četinjača
opisati makroskopsku građu drva
razlikovati svojstva drva kao materijala za obradu
identificirati greške drva
odabrati drvne materijale ovisno o njihovim svojstvima i vrsti proizvoda koji će se izrađivati
razlikovati vrste piljene građe
razlikovati različite vrste furnira
2.
Ploče, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati ploče iverice
razlikovati stolarske ploče
razlikovati furnirske ploče
razlikovati ploče vlaknatice
razlikovati lake građevinske ploče
odabrati pločaste drvne materijale ovisno o njihovim svojstvima i vrsti proizvoda koji će se izrađivati
3.
Nedrvni materijali, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati različite vrste ljepila
razlikovati materijale za brušenje drvne površine
razlikovati materijale za površinsku obradu drva
razlikovati vrste okova za namještaj, građevnu stolariju i druge proizvode od drva te njihovu primjenu
razlikovati vrste tapetarskih materijala
4.
Ručni i mehanizirani alati za obradu drva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste mehaničke obrade drva
prilagoditi uvjete u radionici za ručnu obradu drva
upotrijebiti stolarsku klupu kao radno mjesto
razlikovati vrste i primjenu ručnih alata za obradu drva
razlikovati vrste i primjenu ručnih mehaniziranih alata za obradu drva
razlikovati dijelove i alate te kinematiku ručnih mehaniziranih alata za obradu drva
koristiti ručne alate za obradu drva
koristiti ručne mehanizirane alate za obradu drva
5.
Strojevi za obradu drva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste i primjenu strojeva za obradu drva
razlikovati dijelove i alate te kinematiku strojeva za obradu drva
razlikovati strojeve za izradu furnira
razlikovati vrste preša u proizvodnji namještaja i građevne stolarije
objasniti pravila za siguran rad na strojevima za obradu drva
6.
Tehnološki procesi u obradi drva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati tehnike krojenja masivnog drva i drvnih ploča
sastaviti krojne liste za različite proizvode namještaja
razlikovati tehnologiju blanjanja drva (ravnanje, debljanje i sl.)
odabrati odgovarajući način sastavljanja elemenata namještaja i građevne stolarije u gotov proizvod
primijeniti tehnike brušenja drva uz odabir odgovarajućeg sredstva za brušenje
odabrati i primijeniti načine nanošenja materijala za površinsku obradu drva i drvnih materijala ovisno o vrsti proizvoda
7.
Tehničko crtanje, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
pripremiti i koristiti na pravilan način pribor za crtanje i pisanje
koristiti tehničko pismo i norme pri izradbi tehničkih crteža
primijeniti zadana mjerila prilikom izradbe tehničkih crteža
primijeniti pravila kotiranja i izradbe sastavnica proizvoda namještaja
konstruirati osnovne geometrijske likove i krivulje
primijeniti pravila ortogonalnog projiciranja
prikazati osnovna geometrijska tijela 3D prikazom
nacrtati kompoziciju geometrijskih tijela ortogonalnom projekcijom i 3D prikazom
8.
Nacrtna geometrija, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
interpretirati prostorni koordinatni sustav i pripadajuće ravnine i osi
primijeniti pravila prostornog predočavanja
nacrtati presjeke jednostavnih i zaobljenih tijela
opisati prodore jednostavnijih uglatih i zaobljenih tijela
prepoznati primjenu presjeka i prodora u struci
9.
Označavanje drvnih i nedrvnih materijala, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
označiti i obilježiti masivno (cjelovito) drvo po pojedinim presjecima
označiti i obilježiti drvne ploče
označiti i obilježiti nedrvne elemente namještaja za sastavljanje i povezivanje
razlikovati okove i ukrase na namještaju i građevnoj stolariji
10.
Konstrukcijski vezovi i spojevi, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nacrtati konstrukcijske oblike sastavljanja i povezivanja elemenata namještaja
nacrtati širinsko sastavljanje masivnog drva i ploča
nacrtati dužinsko sastavljanje masivnog drva
nacrtati debljinsko sastavljanje masivnog drva
nacrtati kutno sastavljanje i povezivanje masivnog drva i ploča
nacrtati priključno sastavljanje i povezivanje masivnog drva i ploča
prikazati vezne elemente za vezove i sastave dijelova namještaja
11.
Konstrukcije namještaja za odlaganje, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati namještaj za odlaganje i pohranu prema namjeni i osnovnim karakteristikama pri uporabi
primijeniti optimalna konstrukcijska rješenja i pravilno dimenzioniranje namještaja za odlaganje i pohranu
objasniti postupak izrade tehničkog crteža namještaja za odlaganje i pohranu ručno i na računalu u 2D (ortogonalna projekcija, prostorni prikaz i razrada detalja)
nacrtati ortogonalnu projekciju i izometrijski prikaz pomoću računala u CAD 2D programu za konkretan proizvod iz skupine namještaja za odlaganje i pohranu
prepoznati i definirati osnovnu namjenu i karakteristike okova koji se koriste za skupinu namještaja za odlaganje i pohranu
ispisati sastavnicu i tehnički opis za konkretan proizvod namještaja za odlaganje i pohranu na računalu u primjerenom programu
12.
Konstrukcije namještaja za podloge (rad i blagovanje), tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati namještaj za rad i blagovanje prema namjeni i osnovnim karakteristikama pri uporabi
primijeniti optimalna konstrukcijska rješenja i pravilno dimenzioniranje namještaja za rad i blagovanje
objasniti postupak izradbe tehničkog crteža namještaja za rad i blagovanje ručno i na računalu u 2D (ortogonalna projekcija, prostorni prikaz i razrada detalja)
nacrtati ortogonalnu projekciju i izometrijski prikaz uz pomoć računala u CAD 2D programu za konkretan proizvod iz skupine namještaja za rad i blagovanje
prepoznati osnovnu namjenu i karakteristike okova koji se koriste za skupinu namještaja za rad i blagovanje
ispisati sastavnicu i tehnički opis za konkretan proizvod namještaja za rad i blagovanje na računalu u primjerenom programu
13.
Konstrukcije namještaja za sjedenje, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati namještaj za sjedenje prema namjeni i osnovnim karakteristikama pri uporabi
primijeniti optimalna konstrukcijska rješenja i pravilno dimenzioniranje namještaja za sjedenje
objasniti postupak izradbe tehničkog crteža namještaja za sjedenje ručno i na računalu u 2D (ortogonalna projekcija, prostorni prikaz i razrada detalja)
nacrtati ortogonalnu projekciju i izometrijski prikaz pomoću računala u CAD 2D programu za konkretan proizvod iz skupine namještaja za sjedenje
definirati osnovnu namjenu i karakteristike okova koji se koriste za skupinu namještaja za sjedenje
ispisati sastavnicu i tehnički opis za konkretan proizvod namještaja za sjedenje na računalu u primjerenom programu
14.
Konstrukcije namještaja za ležanje, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati namještaj za ležanje prema namjeni i osnovnim karakteristikama pri uporabi
primijeniti optimalna konstrukcijska rješenja i pravilno dimenzioniranje namještaja za ležanje
objasniti postupak izradbe tehničkog crteža namještaja za ležanje ručno i na računalu u 2D (ortogonalna projekcija, prostorni prikaz i razrada detalja)
nacrtati ortogonalnu projekciju i izometrijski prikaz pomoću računala u CAD 2D programu za konkretan proizvod iz skupine namještaja za ležanje
definirati osnovnu namjenu i karakteristike okova koji se koriste za skupinu namještaja za ležanje
ispisati sastavnicu i tehnički opis za konkretan proizvod namještaja za ležanje na računalu u primjerenom programu
15.
Konstrukcije građevinske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
definirati osnovne pojmove iz građevinarstva
objasniti namjenu, podjelu, osnovne karakteristike i skice karakterističnih horizontalnih i vertikalnih presjeka prozora
objasniti namjenu, podjelu, osnovne karakteristike i skice karakterističnih horizontalnih i vertikalnih presjeka vrata
prepoznati okove za građevinsku stolariju
objasniti zaštitu proizvoda građevinske stolarije
pročitati građevinske nacrte
16.
2D konstruiranje računalom, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
koristiti sučelje crtaćeg 2D programa (CAD)
postaviti parametre crteža u crtaćem 2D programu
crtati jednostavne objekte u crtaćem 2D programu
crtati krivulje i točkaste objekte u crtaćem 2D programu
uređivati crteže primjenom osnovnih alata za uređivanje objekata na crtežu u crtaćem 2D programu
uređivati crteže primjenom naprednih alata za uređivanje objekata na crtežu u crtaćem 2D programu
crtati složene objekte u crtaćem 2D programu
crtati kote i kreirati stil kotiranja u crtaćem 2D programu
iscrtati i ispisati crtež uz primjenu crtaćeg 2D programa
17.
3D konstruiranje računalom, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
imenovati poglede u 3D računalnom programu
pregledavati 3D crteže u 3D računalnom programu
specificirati 3D koordinate u 3D računalnom programu
upotrijebiti korisnički koordinatni sustav (KKS) u 3D računalnom programu
crtati standardne 3D oblike u 3D računalnom programu
kreirati čvrsto tijelo i urediti ga u 3D prostoru u 3D računalnom programu
kreirati složeno čvrsto tijelo u 3D računalnom programu
urediti čvrsto tijelo naprednim alatima u 3D računalnom programu
renderirati crtež tijela u 3D računalnom programu
primijeniti materijale na 3D objektima u 3D računalnom programu
18.
Oblikovanje namještaja i proizvoda od drva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
definirati značajke budućeg proizvoda namještaja (estetske, konstrukcijske, tehničke, ekonomske, ergonomske i druge) prema potrebama ciljne skupine korisnika
osmisliti namještaj i druge proizvode od drva prema zadanim značajkama
skicirati prostoručno linijski ideju zamišljenog namještaja
prikazati inačice idejnih rješenja namještaja funkcionalnim dizajnerskim crtežom u perspektivi
odabrati optimalno oblikovno-funkcionalno rješenje namještaja
odrediti oblikovno-funkcionalne, konstrukcijsko-tehnološke i druge značajke izvedbenog rješenja namještaja
primijeniti dizajnerski crtež u prezentaciji rješenja namještaja
19.
Primjena normi, materijala i tehnologija u oblikovanju namještaja, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primijeniti važeće norme u oblikovanju namještaja i drugih proizvoda od drva i drvnih materijala
pratiti trendove i novitete u području dizajna namještaja
pratiti inovacije u području novih materijala i tehnologija
primijeniti norme i drugu literaturu u vezi s ergonomijom i kvalitetom oblikovanog proizvoda
koristiti nove materijale i tehnologije u oblikovanju namještaja
20.
Osnove arhitektonskog projektiranja, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
prepoznati vrste, tipologiju i zadatke stambenog prostora
analizirati funkcionalne i estetske komponente stambenog prostora
definirati zahtjeve na zadanu funkcionalnu stambenu jedinicu
kotirati tlocrt stambene jedinice (stana) u zadanom mjerilu
tlocrtno i prostorno projektirati namještaj i opremu u zadanom stanu
ucrtati namještaj pomoću simbola u odgovarajućem mjerilu u zadani tlocrt stana
21.
Opremanje stambene jedinice, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
odrediti korisnika i funkciju zadane stambene jedinice
analizirati potrebe korisnika zadane stambene jedinice
definirati funkcionalne prostore i namjenu svakog prostora unutar zadane stambene jedinice
odrediti vrstu namještaja za pojedini funkcionalni stambeni prostor
opremiti pojedinu prostoriju stambene jedinice odgovarajućim namještajem s obzirom na funkciju i namjenu
22.
Primjena komponenata prostora, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
prepoznati osnovne komponente prostora (boje, teksture, materijale, osvjetljenje i drugo) pri opremanju stana
koristiti literaturu povezanu s primjenom boja, tekstura, rasvjete, materijala i drugih komponenata pri opremanju stana
isplanirati unutrašnju dekoraciju bojama po stambenim prostorijama
odabrati rasvjetu za pojedine stambene prostorije
predvidjeti podne i zidne teksture za prostorije
primijeniti osnovne komponente prostora u zadanom tlocrtu stana
23.
Osnove prostoručnog crtanja, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
koristiti pravila prostoručnog crtanja jednostavnih i složenih kompozicija u prostoru
primijeniti tehniku viziranja u prostoručnom crtanju jednostavnih kompozicija
razlikovati vrstu prostoručno povučenih crta i način sjenčanja
složiti kolorističku skalu boja prema zadanom predlošku
tonski modulirati boje i sjene na zadanom modelu
uočiti proporcije i kompoziciju na zadanom modelu
osjenčati zadanu kompoziciju tehnikama olovke ili bojica
naznačiti grafizam predmeta na zadanoj kompoziciji
prikazati krokijem zadani model u prostoru
nacrtati prostoručno linijski zadanu kompoziciju
24.
Uvod u stilove namještaja, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razvrstati stilove namještaja prema značajkama i vremenu nastanka
prepoznati stil određenog namještaja s ciljem predlaganja novog rješenja (namještaja)
navesti karakteristične oblike, vrstu korištenog materijala, dekoracije i druge značajke određenog stila
odrediti vrijeme nastanka namještaja s obzirom na stil
primijeniti stil određenog namještaja s ciljem predlaganja novog rješenja
25.
Linearno crtanje u perspektivi, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primijeniti pravila prostoručnog dizajnerskog crtanja složenih kompozicija u prostoru
koristiti pravila crtanja konstrukcije perspektive
objasniti pojam horizont, točke nedogleda, ravnina slike, očište i druge pojmove crtanja u perspektivi
primijeniti konstrukciju perspektive s jednim ili dva nedogleda na prikazu jednostavnih i složenih predmeta
primijeniti konstrukciju perspektive s jednim i dva nedogleda u crtanju namještaja i prostora
ucrtati namještaj u sobi pomoću perspektive s dva nedogleda
26.
Prezentacijski dizajnerski crtež, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
koristiti osnove dizajna u prezentaciji namještaja i prostora (basic design)
primijeniti načela dizajnerskog prezentacijskog crteža
primijeniti funkcionalni crtež za prikazivanje elemenata namještaja i prostora
dizajnerskim crtežom prezentirati oblikovano rješenje namještaja
dizajnerskim crtežom prezentirati oblikovano rješenje opremljenog prostora
27.
3D računalno oblikovanje namještaja, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
oblikovati složena 3D čvrsta tijela pomoću 3D aplikacija
pretvoriti čvrsta tijela u prepoznatljive forme namještaja pomoću 3D aplikacija
oblikovati vlastito rješenje namještaja pomoću 3D aplikacija
urediti vlastito rješenje namještaja pomoću 3D aplikacija
renderirati vlastito rješenje namještaja pomoću 3D aplikacija
primijeniti materijale na vlastitom rješenju pomoću 3D aplikacija
prezentirati oblikovani namještaj pomoću računalnog prezentacijskog 3D crteža
28.
3D računalno opremanje prostora, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
koristiti naredbe 3D računalnih aplikacijskih programa za oblikovanje i opremanje prostora
primijeniti 3D računalne aplikacijske programe pri oblikovanju i opremanju prostora
izraditi varijante rješenja opremljenog prostora u 3D aplikacijskom programu
primijeniti odgovarajuće mape materijala pri konačnom renderiranju prikaza u 3D aplikacijskom programu
prikazati 3D opremljeni prostor iz nekoliko različitih virtualnih stajališnih točaka u prostoru u 3D aplikacijskom programu
prezentirati vlastito rješenje opremljenog prostora pomoću 3D računalnih aplikacijskih programa
29.
Radionička izrada elemenata od drva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti vrste opasnosti u radionici za obradu drva i mjere zaštite od istih
izraditi vez ili spoj drva ručnim alatima
izraditi vez ili spoj drva ručnim mehaniziranim alatima
odabrati odgovarajući materijal i konstrukciju pri izradbi jednostavnog elementa od drva
izraditi jednostavni element od drva
odabrati odgovarajući tehnološki proces i izraditi jednostavnije proizvode od drva i ploča
primijeniti pravila za siguran rad u radionici za obradu drva
primijeniti odgovarajuću površinsku obradu na elementu od drva
30.
Radionička izrada namještaja, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izraditi dijelove namještaja za pohranu
izraditi dijelove namještaja za podloge
izraditi dijelove namještaja za sjedenje
izraditi dijelove namještaja za ležanje
izraditi pojedine dijelove konstrukcije namještaja prema vlastitom oblikovnom rješenju namještaja
sastaviti dijelove namještaja u cjelinu
primijeniti odgovarajuću površinsku obradu na vlastitom oblikovnom rješenju namještaja
prezentirati izrađeno vlastito oblikovano rješenje namještaja
31.
Planiranje i priprema proizvodnje, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
prepoznati strukturu proizvoda (element, sklop, podsklop)
tumačiti nacrt
razlikovati tehničko-tehnološku dokumentaciju
izraditi tehničku dokumentaciju (tehnički opis, sastavnicu proizvoda, krojnu listu, listu potrebe materijala)
izraditi planski izračun
razlikovati vrste i strukturu vremena u proizvodnom procesu
izraditi tehnološku dokumentaciju (tehnološku kartu, terminski plan proizvodnje)
32.
Kontrola i upravljanje proizvodnjom, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
rasporediti poslove i resurse po radnim mjestima
evidentirati izvršenje radnih naloga
obračunati radni nalog
raditi u timu
kontrolirati kvalitetu materijala
kontrolirati točnost obrade
primijeniti mjere zaštite na radu
33.
Osnove programiranja CNC strojeva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
zadavati naredbe u grafičkom i tekstualnom editoru programskog paketa CNC obradnog centra
izraditi programske tablice s geometrijskim i tehnološkim parametrima u programskom paketu CNC obradnog centra
unijeti parametre alata u računalni program CNC obradnog centra
napraviti simulaciju obrade u programskom paketu CNC obradnog centra
izraditi probni uzorak na CNC obradnom centru
34.
Izrada programa za CNC strojeve pomoću CAD programa, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
učitati sliku u CAD programu i napraviti pripremu za daljnji rad u CAD programu
izraditi crtež u CAD programu na osnovu učitane slike
spremiti crtež u formatu koji podržava programski paket CNC obradnog centra
učitati izrađen program i izmijeniti pojedine parametre u programskom paketu CNC obradnog centra
provjeriti točnost unesenih parametara na CNC obradnom centru
35.
CNC strojevi za obradu drva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati CNC strojeve za obradu drva
prepoznati osnovne dijelove CNC stroja
opisati sigurnosne uređaje CNC stroja
opisati proceduru pokretanja i zaustavljanja CNC stroja
odabrati i podesiti alat za određenu radnu operaciju na CNC stroju
izraditi programske tablice za određenu radnu operaciju na CNC stroju
izraditi proizvod na CNC strojevima
36.
Upravljanje radom CNC strojeva, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izraditi program za CNC stroj
podesiti alat za određenu radnu operaciju na CNC stroju
aktivirati i deaktivirati uređaje za hitno zaustavljanje CNC stroja
obraditi materijal na CNC stroju
napraviti kontrolu točnosti obrade na CNC stroju
37.
Osnove ekonomike poduzeća, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti tržište i funkcije tržišta
analizirati odnose ponude, potražnje i cijene
opisati pojam ekonomike poduzeća
interpretirati poslovna sredstva poduzeća
objasniti amortizaciju i načine obračunavanja amortizacije
razlikovati vrste troškova u poduzeću
razlikovati prihode i rashode poduzeća
odrediti elemente prodajne cijene
objasniti stavke osobnog dohotka
38.
Osnove marketinga, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti značenje marketinga u poslovanju gospodarskih subjekata
identificirati marketinško okruženje
objasniti temeljne zadaće istraživanja tržišta
izraditi jednostavno marketinško istraživanje
objasniti marketinške funkcije
razlikovati načine zaštite potrošača
objasniti promotivne aktivnosti
izraditi jednostavnu reklamnu poruku
promovirati proizvod na izložbama i sajmovima
39.
Nabavno poslovanje, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
voditi skladišno poslovanje
izraditi skladišne dokumente
izraditi upit dobavljaču
objasniti pravila sigurnosti na radu u skladištu
izračunati optimalnu zalihu
ispuniti prateću dokumentaciju za otpremu robe
organizirati dostavu robe
popuniti jamstveni list za prodanu robu
40.
Prodajno poslovanje, tip: obvezni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
prezentirati asortiman proizvoda
voditi prodajni proces
izraditi ponudu za proizvod, grupu proizvoda ili opremanje prostora
rješavati pritužbe i reklamacije kupaca
poslovno komunicirati koristeći tradicionalne i informatičke tehnologije na hrvatskom i jednome stranom jeziku
41.
Hidrotermička obrada drva, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
predvidjeti procese koji se događaju u drvu uslijed promjene vlage zraka
protumačiti vezu između relativne vlage zraka i vlage u drvu
razlikovati prednosti i nedostatke prirodnog sušenja drva u odnosu na umjetno
razlikovati različite vrste sušionica za drvo i njihove opreme
koristiti načine određivanja vlage u drvu
isplanirati odgovarajući način sušenja drva ovisno o vrsti elemenata koji se suše
nadzirati računalni program za sušenje drva
izračunati količinu građe koja se može sušiti u sušionici
voditi proces sušenja drva
42.
Pilanska obrada drva, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati stovarište trupaca
opisati stovarište piljene građe
opisati i protumačiti pojedine faze tehnološkog procesa primarne obrade drva
razlikovati primarne strojeve na pilani
raspoznavati pojedine pilanske sortimente
složiti piljenu građu
43.
Prezentacijske vještine, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati vrste prezentacija
interpretirati pravila prezentacije
primijeniti prezentacijske vještine
razviti samopouzdanje
koristiti audiovizualna pomagala
44.
Ekologija i održivi razvoj, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti pojam ekologije i pojam održivog razvoja
razlikovati utjecaj abiotičkih čimbenika
koristiti ekološke materijale u dizajnu i izradi namještaja
protumačiti ekološki namještaj
objasniti ekonomsku i ekološku važnost izdvajanja sekundarnih sirovina iz drva
45.
Namještaj i zdravlje, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti odnos namještaja i zdravlja čovjeka
povezati utjecaje okoliša i materijala sa zdravljem čovjeka
primijeniti odgovarajuće norme i materijale pri oblikovanju proizvoda i opremanju prostora
prepoznati zdravstvene čimbenike pri oblikovanju namještaja i opremanju prostora
primijeniti ergonomiju i antropometriju u službi zdravlja
predložiti oblikovano rješenje određene vrste namještaja koje je u službi zdravlja čovjeka prema svim karakteristikama, zahtjevima i kriterijima oblikovanja
46.
Stilovi namještaja, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti osnovne karakteristike i tipove namještaja u pojedinim stilskim razdobljima
razumjeti društvenu, gospodarsku i kulturnu povezanost određenog povijesnog razdoblja i nastanka pojedinog stila u namještaju
prepoznati elemente dizajna na namještaju u pojedinom stilskom razdoblju
prepoznati karakteristična rješenja svjetskih i domaćih autora poznatih u pojedinom stilskom razdoblju
prepoznati stilove namještaja 20. i 21. stoljeća
47.
Drvo u graditeljstvu, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
1. razvrstati proizvode u graditeljstvu
2. obrazložiti osnovna načela uporabe drva u graditeljstvu
3. predvidjeti osnovne karakteristike materijala i specifičnosti pri uporabi u graditeljstvu
4. predvidjeti tehnologije u izradbi proizvoda u graditeljstvu
5. procijeniti prednosti primjene drvnih materijala u graditeljstvu u odnosu na ostale
48.
Specijalne tehnologije u obradi drva, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati materijale za savijanje
razlikovati strojeve za savijanje drva pri izradbi namještaja
opisati tehnološki proces savijanja
odabrati materijale za tokarenje
razlikovati strojeve za tokarenje koji se primjenjuju pri izradbi namještaja
opisati tehnološki proces tokarenja
objasniti tehnološki proces oplemenjivanja površine furnirom
49.
Poduzetništvo, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati i objasniti pojmove poduzetnik i poduzetništvo
objasniti metode odabira poduzetničkih ideja
kreirati poslovnu ideju
opisati poslovni plan
izraditi poslovni plan
50.
Specijalni radovi na proizvodima od drva, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
imenovati vrste i karakteristike furnira i sredstava za izradbu intarzija, bordura i aplikacija
izraditi intarziju, bordure i aplikacije
opisati tehnike oslikavanja drvenih površina
oslikati površinu drvnog namještaja
oblikovati drveni proizvod primjenom drugih materijala, npr. staklo, metal, kamen
51.
Estetsko oblikovanje prodavaonice, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati stilove aranžiranja i estetskog oblikovanja unutarnjih prostora kroz povijest
opisati karakteristike dobrog prodajnog ili izložbenog prostora
provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskog vizualnog identiteta prodavaonice namještaja
provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjeg vizualnog identiteta prodavaonice namještaja
objasniti vizualnu komunikaciju s potrošačima
52.
Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada, tip: izborni
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
6.7.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike pri uporabi pojedinih tipova stubišta
opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike drvnih i nedrvnih materijala prilikom izradbe i ugradnje stubišta
opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike pri uporabi unutrašnje opreme
opisati namjenu, podjelu i osnovne karakteristike drvnih i nedrvnih materijala prilikom izradbe i ugradnje obloga
navesti specifične zahtjeve ugrađenih materijala s obzirom na primjenu pojedinog tipa namještaja interijera i eksterijera
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (10)
1.
Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeravati ispravnost alata, opreme i zaštitnih naprava u proizvodnji namještaja
identificirati i prijavljivati kvarove i nepravilnosti u pojedinoj fazi proizvodnje namještaja
ugađati alat, strojeve i opremu za obradu drva
opskrbljivati radno mjesta u proizvodnji namještaja potrebnim resursima
određivati raspored eksponata namještaja u izložbenom i prodajnom prostoru
obilježavati karakteristike proizvoda namještaja u izložbenom i prodajnom prostoru
izraditi odgovarajuće tehničke opise odabranih elemenata proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva te opreme u prostoru
tumačiti tehničku dokumentaciju namještaja i drugih proizvoda od drva kupcima i/ili suradnicima
izrađivati krojne liste, normative materijala i vremena te tehnološke karte pri proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva, u skladu s raspoloživom tehnologijom
organizirati dostavu namještaja i drugih proizvoda od drva do kupca
organizirati i nadzirati montažu proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva
planirati optimalne zalihe materijala u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
organizirati nabavu materijala u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
raspoređivati poslove po radnim mjestima u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
određivati optimalan redoslijed faza proizvodnje u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
definirati vrste i elemente troškova u pojedinom segmentu proizvodnje namještaja
rasporediti ljudske resurse po radnim mjestima u pojedinim fazama proizvodnje namještaja
2.
Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skicirati prostoručno idejna rješenja namještaja i opremanja prostora
izrađivati ortogonalne projekcije i prostorni prikaz proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
razrađivati detalje proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
primjenjivati odgovarajuća pravila prikaza materijala, vezova i spojeva, kao i norme i pravila grafičke komunikacije pri oblikovanju i projektiranju jednostavnih proizvoda za opremanje interijera i eksterijera
crtati i analizirati crteže namještaja i drugih proizvoda od drva
razrađivati odabrana konstrukcijska rješenja opremanja prostora
razrađivati izvedbeno rješenje proizvoda za opremanje interijera i eksterijera oblikovno-konstrukcijski
3.
Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izrađivati i obrađivati upite za namještaj i druge proizvode od drva te usluge opremanja prostora
izračunati prodajnu cijenu namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora na temelju usklađenih idejnih i konstrukcijskih rješenja sa zahtjevima kupca
upoznati kupca s elementima ponude i komercijalnim uvjetima prodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
voditi i zaključiti prodajni proces namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
skrbiti o proizvodima namještaja i drugim proizvodima od drva na skladištu
naplaćivati proizvode namještaja i druge proizvode od drva te usluge opremanja prostora
izdavati naloge za nabavu proizvoda ili usluga u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
sastaviti optimalnu ponudu namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
4.
Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati potrebe korisnika (kupca) glede svojstava namještaja
određivati oblikovno-funkcionalne, konstrukcijsko-tehnološke i druge značajke izvedbenog rješenja namještaja, u skladu s normama, stilovima, materijalima i tehnologijama
primjenjivati saznanja o trendovima i stilovima, materijalima i tehnologijama u opremanju prostora
ukazivati na prednosti uporabe proizvoda od drva kao okolišno prihvatljivog materijala
primjenjivati literaturu, pravilnike i norme u oblikovanju namještaja i uređenju prostora
prikupljati podatke o novim tehnologijama i materijalima u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva na tržištu
analizirati potrebe korisnika (kupca) glede svojstava prostora
utvrđivati mjere prostora koji će se opremati
5.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razrađivati i izrađivati izvedbena konstrukcijska rješenja proizvoda uz primjenu softverskih raspoloživih materijala za vizualizaciju, sjenčanje i animaciju finalnog proizvoda interijera ili eksterijera u prostoru u aplikacijskom 2D i 3D crtaćem programu
odabirati funkcionalne elemente namještaja, opreme i ostalih izražajnih sredstava u prostoru u aplikacijskom 2D i 3D crtaćem programu
koristiti tradicionalne i informatičke tehnologije u poslovnom komuniciranju u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
sudjelovati u cjeloživotnom učenju o primjeni novih aplikacijskih 2D i 3D crtaćih programa
6.
Osiguranje kvalitete u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati kvalitetu i ispravnost materijala prije početka proizvodnje namještaja te roba i usluga prije opremanja prostora/ugradnje dijelova namještaja
provjeravati usklađenost proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva ili/i usluge opremanja prostora prema zadanim specifikacijama
označavati nesukladne proizvode u pojedinim fazama proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva
informirati nadređene o nesukladnosti proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva te predlagati moguća rješenja
manipulirati ispravno gotovim proizvodom namještaja i drugim proizvodima od drva
nadzirati točnost obrade u tijeku pojedine faze proizvodnje namještaja, u skladu s tehničko-tehnološkom dokumentacijom
7.
Praćenje i evidentiranje dokumentacije u tehnološkom procesu proizvodnje namještaja
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti stanja dovršenosti radnih naloga u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
obračunavati zatvorene radne naloge u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora preko utrošaka materijala, radnih sati, strojnih sati
unositi dokumente za zaprimanje robe na skladište od dobavljača, iz proizvodnje te iz drugog skladišta
unositi dokumente za izdavanje robe kupcu, u proizvodnju te u drugo skladište
prikupljati podatke za izvješća o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
unositi podatke o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora u evidencijske predloške
ažurirati evidenciju o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
organizirati arhiviranje dokumenata o utrošku radnog vremena, utrošku materijala i ostalim troškovima u pojedinim segmentima proizvodnje namještaja i opremanja prostora
8.
Komunikacija u poslovnom okruženju
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s potencijalnim dobavljačima novih materijala za izradu namještaja
komunicirati s kupcima tijekom kupoprodajnog postupka
poštivati pravila poslovnog bontona u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
rješavati pritužbe i reklamacije kupaca namještaja i drugih proizvoda od drva te usluge opremanja prostora
upotrebljavati stručne termine na hrvatskom i jednom stranom jeziku u poslovnoj komunikaciji u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju kroz rad u timu u svim proizvodnim i kupoprodajnim procesima proizvodnje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
prezentirati izvedbeno rješenje namještaja i drugih proizvoda od drva koje sadrži ortogonalni prikaz s dimenzijama, karakteristične funkcionalne prikaze, konstrukcijske presjeke i poglede, perspektivu i/ili aksonometriju te odgovarajuće opise proizvoda
prezentirati prostorna rješenja namještaja i drugih proizvoda od drva modelom ili prototipom
pokazivati asortiman proizvoda namještaja i drugih proizvoda od drva potencijalnim kupcima u 2D i 3D prikazu proizvoda
sudjelovati u radu formalnih, projektnih ili proizvodnih timova u pojedinim fazama proizvodnje i kupoprodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanju prostora
rukovoditi grupom ljudi u pojedinim fazama proizvodnje i kupoprodaje namještaja i drugih proizvoda od drva te opremanja prostora
informirati kupca o pravilnom rukovanju namještajem i drugim proizvodima od drva te održavanju tih proizvoda u uporabi
9.
Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pozicionirati obradak i simulirati obradu na CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
obrađivati drvo i drvne materijale na CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade
usvajati nove tehnike rukovanja alatima i strojevima za obradu drva i drvnih materijala
koristiti programske pakete za upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
10.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
23.5.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu sukladno propisima
kontrolirati i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima
postupati s ambalažom i opasnim otpadom u skladu s propisima
doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem materijala i energenata
primijeniti mjere zaštite na radu pri rukovanju alatima i CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
sudjelovati u cjeloživotnom učenju o propisima koji uređuju rad na siguran način u proizvodnji namještaja i drugih proizvoda od drva
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (93)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Anatomija drva i furniri Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Ploče Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Nedrvni materijali Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Ručni i mehanizirani alati za obradu drva Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Ručni i mehanizirani alati za obradu drva Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Strojevi za obradu drva Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Strojevi za obradu drva Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Tehnološki procesi u obradi drva Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Tehnološki procesi u obradi drva Osiguranje kvalitete u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Tehnološki procesi u obradi drva Praćenje i evidentiranje dokumentacije u tehnološkom procesu proizvodnje namještaja
Tehničko crtanje Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Nacrtna geometrija Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Označavanje drvnih i nedrvnih materijala Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Konstrukcijski vezovi i spojevi Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Konstrukcije namještaja za odlaganje Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Konstrukcije namještaja za podloge (rad i blagovanje) Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Konstrukcije namještaja za sjedenje Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Konstrukcije namještaja za ležanje Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Konstrukcije građevinske stolarije Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
2D konstruiranje računalom Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
2D konstruiranje računalom Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
3D konstruiranje računalom Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
3D konstruiranje računalom Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Oblikovanje namještaja i proizvoda od drva Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Oblikovanje namještaja i proizvoda od drva Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Primjena normi, materijala i tehnologija u oblikovanju namještaja Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Primjena normi, materijala i tehnologija u oblikovanju namještaja Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Primjena normi, materijala i tehnologija u oblikovanju namještaja Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Primjena normi, materijala i tehnologija u oblikovanju namještaja Osiguranje kvalitete u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Osnove arhitektonskog projektiranja Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Osnove arhitektonskog projektiranja Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Opremanje stambene jedinice Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Opremanje stambene jedinice Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Primjena komponenata prostora Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Primjena komponenata prostora Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Osnove prostoručnog crtanja Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Uvod u stilove namještaja Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Linearno crtanje u perspektivi Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Prezentacijski dizajnerski crtež Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Prezentacijski dizajnerski crtež Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Prezentacijski dizajnerski crtež Komunikacija u poslovnom okruženju
3D računalno oblikovanje namještaja Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
3D računalno oblikovanje namještaja Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
3D računalno oblikovanje namještaja Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
3D računalno oblikovanje namještaja Komunikacija u poslovnom okruženju
3D računalno opremanje prostora Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
3D računalno opremanje prostora Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
3D računalno opremanje prostora Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
3D računalno opremanje prostora Komunikacija u poslovnom okruženju
Radionička izrada elemenata od drva Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Radionička izrada elemenata od drva Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Radionička izrada namještaja Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Radionička izrada namještaja Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Planiranje i priprema proizvodnje Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Kontrola i upravljanje proizvodnjom Osiguranje kvalitete u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Kontrola i upravljanje proizvodnjom Praćenje i evidentiranje dokumentacije u tehnološkom procesu proizvodnje namještaja
Kontrola i upravljanje proizvodnjom Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Osnove programiranja CNC strojeva Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Osnove programiranja CNC strojeva Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Izrada programa za CNC strojeve pomoću CAD programa Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Izrada programa za CNC strojeve pomoću CAD programa Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
CNC strojevi za obradu drva Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
CNC strojevi za obradu drva Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Upravljanje radom CNC strojeva Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Upravljanje radom CNC strojeva Upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala
Upravljanje radom CNC strojeva Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Osnove ekonomike poduzeća Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Osnove ekonomike poduzeća Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Osnove marketinga Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Osnove marketinga Komunikacija u poslovnom okruženju
Nabavno poslovanje Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Nabavno poslovanje Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Nabavno poslovanje Praćenje i evidentiranje dokumentacije u tehnološkom procesu proizvodnje namještaja
Nabavno poslovanje Komunikacija u poslovnom okruženju
Prodajno poslovanje Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Prodajno poslovanje Praćenje i evidentiranje dokumentacije u tehnološkom procesu proizvodnje namještaja
Prodajno poslovanje Komunikacija u poslovnom okruženju
Hidrotermička obrada drva Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Pilanska obrada drva Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Prezentacijske vještine Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Prezentacijske vještine Komunikacija u poslovnom okruženju
Ekologija i održivi razvoj Zaštita na radu i zaštita okoliša u proizvodnji namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Namještaj i zdravlje Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Stilovi namještaja Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Drvo u graditeljstvu Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Specijalne tehnologije u obradi drva Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Poduzetništvo Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Specijalni radovi na proizvodima od drva Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Estetsko oblikovanje prodavaonice Planiranje, priprema i organizacija tehnološkog procesa proizvodnje namještaja i ostalih proizvoda interijera i eksterijera
Estetsko oblikovanje prodavaonice Komercijalno poslovanje u proizvodnji namještaja i opremanju prostora
Estetsko oblikovanje prodavaonice Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada Grafičko prikazivanje namještaja i opremanja prostora
Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada Oblikovanje namještaja i uređenje prostora
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Drvodjeljski tehničar dizajner/Drvodjeljska tehničarka dizajnerica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
6.7.2020
Vrijedi do
31.8.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Ne postoji
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća