Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Tehničar/Tehničarka za računarstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Znanstveno područje
Tehničke znanosti
Standard kvalifikacije više razine
-
ECVET bodovi
130
HROO bodovi
110
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na 1. razini.

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 130 ECVET bodova (od kojih najmanje 120 ECVET bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) i 110 HROO bodova (od kojih najmanje 30 bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Tehničko i poslovno komuniciranje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti programske alate za izradbu tehničkih i poslovnih dokumenata
Primijeniti predloške tipskih dokumenata
Izraditi jednostavnije tehničke dokumente: tehničku specifikaciju, ponudu s troškovnikom, korisnički priručnik
Primijeniti poslovnu komunikaciju elektroničkim putem
Pripremiti i održati poslovni sastanak
Pripremiti i prezentirati odabrane tehničke i poslovne dokumente poslovnim korisnicima
2.
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti i podesiti osobno računalo
Rukovati mapama i datotekama na osobnom računalu
Koristiti program za obradu teksta u izradbi i uređivanju složenijih dokumenata
Koristiti program za tablične kalkulacije u izradbi tabličnih izračuna i grafikona
Koristiti program za izradbu prezentacija
Koristiti internet i elektroničku poštu
Koristiti program za izradbu dijagrama pomoću suvremenih oblika i predložaka
Povezati dokumente kreirane pomoću pojedinačnih aplikacija
3.
Algoritmi i programiranje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti način pohrane podataka u memoriji računala (zapis cijelih brojeva, racionalnih brojeva i znakova)
Primijeniti temeljne elemente odabranoga programskog jezika na linijskoj strukturi programa
Osmisliti algoritme s mogućnošću upravljanja redoslijedom izvršavanja naredbi
Koristiti polje kao složeni tip podatka i primijeniti ih na algoritmima koje nije moguće realizirati samo s jednostavnim tipovima podataka
Kreirati vlastite funkcije te ih pozvati iz neke druge funkcije na ispravan način, ovisno o njezinom tipu
Koristiti pokazivače pri radu s poljima i funkcijama
Koristiti algoritme za pretraživanje i razvrstavanje
Primijeniti strukture i polje tipa strukture u programima
Primijeniti u programima operatore za rad s bitovima
Napraviti program s tekstualnim i binarnim datotekama
Koristiti funkcije za rad s grafikom za izradu crteža i animacija
4.
Osnove računala, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati značajke kućišta računala te navesti standarde kućišta i napajanja
Istražiti komponente matične ploče osobnog računala te navesti norme
Opisati fizičku i logičku strukturu tvrdog diska
Protumačiti vrste, strukturu i konfiguraciju operacijskih sustava te postupak instalacije, podizanja i dijagnostike
Razlikovati značajke i vrste RAM memorije te značajke uređaja za trajnu pohranu podataka
Objasniti značajke uređaja i komponenti koje čine sastavni dio audio podsustava i video podsustava
Usporediti vrste priključaka s obzirom na način prijenosa podataka
Objasniti značajke ulaznih i izlaznih uređaja računala
Objasniti mrežni podsustav i mrežnu karticu računala
5.
Građa računala, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prikazati arhitekturu računalnoga sustava
Interpretirati izvođenje naredbe
Klasificirati memorijski sustav osobnog računala
Objasniti preslikavanje adresa u memorijskom sustavu
Protumačiti višejezgrene procesore i višeprocesorske sustave
Primijeniti programsku potporu za analizu rada računala i interpretirati rezultate mjerenje
6.
Operacijski sustavi, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti osnovne karakteristike i funkcije operacijskih sustava
Objasniti strukturu operacijskog sustava
Pripremiti računalo za instalaciju operacijskih sustava prema zadanim zahtjevima
Instalirati zadani operacijski sustav
Konfigurirati zadani operacijski sustav prema zahtjevu korisnika
Administrirati zadani operacijski sustav prema zahtjevu korisnika
Izraditi sigurnosne kopije operacijskih sustava računala
7.
Osnove elektrotehnike, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Interpretirati osnovne pojave u elektrostatici
Proračunati i nacrtati jednostavne strujne krugove istosmjerne struje za realnu primjenu
Proračunati i nacrtati jednostavne magnetske krugove za realnu primjenu
Proračunati i nacrtati jednostavne strujne krugove izmjenične struje za realnu primjenu
Razlučiti ulogu komponenti strujnog kruga
Izabrati i spojiti odgovarajuće komponente prema postojećoj električnoj shemi
Izmjeriti električne veličine na pripadajućim komponentama strujnog kruga
8.
Uvod u elektroniku, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Spojiti mjerne instrumente prema zadanoj shemi i interpretirati rezultate mjerenja
Analizirati rad PN diode i osnovnih diodnih sklopova u analognoj i impulsnoj elektronici
Primijeniti svojstva bipolarnih tranzistora u sklopovima u elektronici
Objasniti strukturu i načelo rada unipolarnih tranzistora i njihovu primjenu
Primijeniti osnovne spojeve s operacijskim pojačalima u analognoj elektronici
Primijeniti optoelektroničke elemente u sklopovima
9.
Digitalna logika, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti brojevne sustave i kodove za prikaz digitalnih podataka
Upotrijebiti aksiome i osnovne teoreme Booleove algebre
Koristiti osnovne logičke sklopove na složenim logičkim funkcijama
Primijeniti svojstva multivibratora za zadani problem
Analizirati složenije kombinacijske sklopove
Provesti simulaciju rada analogno-digitalnih (AD) i digitalno-analognih (DA) pretvarača
Primijeniti formalni programski jezik na logičke sklopove
10.
Računalne mreže, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti načelo rada računalne mreže prema slojnom modelu
Primijeniti mrežno adresiranje uz testiranje u simulacijskom programu
Konfigurirati lokalnu mrežu uporabom preklopnika
Izvesti temeljnu konfiguraciju radne stanice i preklopnika
Konfigurirati preklopnik za rad VLAN-ovima
Postaviti optimalnu konfiguraciju usmjerivača
Postaviti osnovne sigurnosne postavke na preklopniku i usmjerivaču
Konfigurirati jednostavne usmjerivačke protokole
Spojiti dvije lokalne mreže uporabom usmjerivača
Konfigurirati jednostavnu bežičnu vezu
11.
Primjena mikroupravljača, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prikazati i objasniti osnovnu konfiguraciju mikroupravljača
Primijeniti instrukcijski set odabranog mikroupravljača
Riješiti kombinacijske, sekvencijske i vremensko-brojačke funkcije pomoću mikroupravljača u odabranome programskom jeziku
Primijeniti mikroupravljač za ostvarenje prekidnog načina rada
Objasniti i primijeniti sklopove za povezivanje mikroupravljača s vanjskim jedinicama
Izraditi sustav upravljan mikroupravljačem
12.
Ugradbeni računalni sustavi, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati osnovne načine povezivanja mikroupravljača s fizičkim svijetom
Ilustrirati povezivanje sučelja mikroupravljača s uobičajenim elektroničkim sklopovima
Opisati osnovna svojstva senzora za mjerenje fizikalnih veličina i izvršnih komponenti
Koristiti svojstva sučelja za digitalne ulazne i izlazne signale
Ispitati načela uzorkovanja i analogno-digitalne (AD) i digitalno-analogne (DA) pretvorbe te sučelja za analogne ulazne i izlazne signale
Izraditi jednostavne programske odsječke za prihvat ulaznih vrijednosti, ostvarivanje jednostavnih upravljačkih zadataka te za obavljanje izlaznih operacija
Demonstrirati načine mjerenja vremena i generiranje vremenskih signala
Upotrijebiti prekidni mehanizam za prihvat asinkronih vanjskih signala
Razlikovati neposredno programiranje mikroupravljača (bez operacijskog sustava) i programiranje uporabom funkcija operacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu (RTOS)
13.
Tehničko dokumentiranje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti standarde tehničkog crtanja i osnove nacrtne geometrije uz primjenu na tehničkom crtežu
Prepoznati i nacrtati osnovne simbole iz shema električnih i elektroničkih sklopova
Nacrtati jednostavne sheme električnih i elektroničkih sklopova uz pomoć računala
Nacrtati tijelo u prostornom prikazu koristeći računalni program
Izraditi tehničku dokumentaciju za projektni zadatak
14.
Uvod u baze podataka, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti osnovnu organizaciju baze podataka
Osmisliti i konstruirati bazu podataka
Povezati tablice relacijske baze (1 : 1, 1 : N, N : M)
Izdvojiti i prikazati željene podatke prema zadanom kriteriju iz baze podataka
Koristiti obrasce za unos i izmjenu podataka
Izraditi izvješća prema zadanome kriteriju iz više povezanih tablica
15.
Praktične osnove računalstva, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Sastaviti i nadograditi sklopovske komponente osobnog računala
Instalirati i konfigurirati operacijski sustav osobnog računala prema postavljenim zahtjevima
Instalirati i konfigurirati osnovne programe za zaštitu i održavanje osobnog računala
Instalirati i konfigurirati elementarnu žičnu mrežu prema postavljenim zahtjevima
Instalirati program za zaštitu računala
Testirati mrežu prema zadanim zahtjevima
Primijeniti tehnike lemljenja
16.
Dizajn baza podataka, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Ustanoviti prednosti konceptualnog modela jednostavnije relacijske baze podataka
Koristiti SQL naredbe za kreiranje, promjenu i brisanje tablica
Upotrijebiti SQL naredbe za dodavanje, promjenu, brisanje i čitanje podataka iz tablice
Ilustrirati važnost primjene transakcija kod promjene u bazi podataka
Koristiti osnovne administracijske poslove nad bazom podataka
Objasniti važnost sigurnosti baze podataka
Izraditi jednostavnije baze podataka
17.
Skriptni jezici i web programiranje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti kodove sustava boja pri izradbi web sadržaja
Izraditi strukture internetske stranice i web sjedišta
Oblikovati i urediti strukturirane dokumente i poveznice, tekst i tablice
Ugraditi multimedijske elemente u web sjedište
Izraditi predložak web sjedišta s responzivnim svojstvom
Koristiti funkcije JavaScripta te pristupati DOM elementima
Primijeniti AJAX za asinkronu komunikaciju klijent-server
Primijeniti svojstva i mogućnosti CSS tehnologije
Koristiti PHP obrasce pri izradbi internetskih stranica
Izraditi složeno web sjedište
18.
Konfiguriranje računalnih mreža i servisa, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Podesiti parametre mrežnih uređaja za izvođenje osnovnih mrežnih servisa
Uspostaviti funkcionalnu bežičnu vezu između više LAN-ova
Konfigurirati malu kućnu i/ili uredsku mrežu s pristupom prema internetu
Primijeniti virtualna računala i mrežne uređaje
Spojiti opremu za videonadzor i VoiP u višeuslužnu mrežu
19.
Sigurnost informacijskih sustava, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati višeslojni model informacijske sigurnosti
Provesti postupke za zaštitu podataka na računalu
Postaviti zaštitne mehanizme za operacijske sustave računala
Postaviti zaštitu na mrežnim uređajima prema specifikaciji
Objasniti osnovni pristup izgradnje sigurnosne politike informacijskog sustava
Koristiti alate za praćenje mrežnog prometa
20.
Primijenjena matematika, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti računalne alate u matematičkim procesima i za stvaranje novih informacija
Koristiti matrice za rješavanje problema povezanih s transformacijama u koordinatnom sustavu i rješavanju problema temeljenih na sustavima linearnih jednadžbi
Primijeniti metode linearnog programiranja za rješavanje problema
Koristiti polarni koordinatni sustav
Koristiti metode uzastopnog približavanja u matematici i programiranju
Primijeniti algebru sudova i osnove minimalizacije
Koristiti osnovne principe prebrojavanja i vjerojatnosti te ih primijeniti u algoritmima
21.
Napredno i objektno programiranje, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti razvojnu okolinu i primijeniti je na pisanje jednostavnih programa
Koristiti OO model uz primjenu gotovih klasa za rješavanje problema
Primijeniti OO model na realan problem
Upotrijebiti OO model za izradbu korisničkog sučelja
Generalizirati OO paradigmu korištenjem obrazaca dizajna programa (design patterns)
Koristiti OO model za pristup podatcima u bazi
22.
Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti specifičnosti dijagnostike i održavanja sklopovski baziranih sustava i programski baziranih sustava
Primijeniti sustavni pristup problematici dijagnostike i održavanja te strukturiranje objekata dijagnostike i održavanja
Osmisliti način komuniciranja s korisnicima objekata dijagnostike i održavanja
Primijeniti postupke preventivnog održavanja sklopovske i programske opreme
Primijeniti postupke korektivnog održavanja sklopovske i programske opreme
Dijagnosticirati i popraviti kvar na računalnoj mreži
Dokumentirati postupke dijagnostike i održavanja
Primijeniti dijagnostičke alate i metode u čvrsto ožičenim i programskim sustavima
Identificirati i riješiti neispravnosti u mrežnim objektima i sustavima
Koristiti virtualno okruženje u postupcima dijagnostike i otklanjanja kvarova
Primijeniti simulaciju neispravnosti u sustavima baziranim na sklopovskoj i programskoj razini u cilju otklanjanja neispravnosti
23.
Poslužiteljski operacijski sustavi, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti osnovne karakteristika poslužiteljskih operacijskih sustava
Pripremiti računalo za instalaciju poslužiteljskoga operacijskog sustava
Instalirati poslužiteljske operacijske sustave
Instalirati i konfigurirati osnovne upravljačke funkcije
Povezati korisnika s poslužiteljem
24.
Multimedija, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati osnovne datotečne formate multimedijskih datoteka
Izraditi grafički i slikovni multimedijski dokument
Koristiti program za obradu audiodatoteka
Koristiti program za izradbu animacijskih datoteka
Koristiti program za izradbu videosadržaja
Integrirati više multimedijskih sadržaja u jedan dokument
Izraditi multimedijski dokument na zadanom mediju i/ili webu
25.
Programiranje mobilnih uređaja, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izložiti osnovne principe rada mobilnih uređaja
Prikazati interakciju aplikacija s nestandardnim U/I uređajima
Koristiti osnovne predefinirane funkcije za mobilne uređaje
Izraditi jednostavnu aplikaciju s grafičkim i zvukovnih sadržajem
Projektirati jednostavnu korisničku aplikaciju za GSM uređaj
Upotrijebiti animacije, tranzicije i tablični prikaz za sadržaj na ekranu
Koristiti multitasking opcije prilikom izradbe aplikacije
Upravljati gestama i pokretima uređaja
Koristiti baze podataka kao spremišta informacija za rad aplikacije
Izraditi jednostavnu aplikaciju koja koristi opcije povezivanja s udaljenim poslužiteljem radi razmjene podataka za rad
26.
Web dizajn, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Organizirati web sjedište i izraditi naslovnu stranicu
Unijeti tekstualne, grafičke i multimedijske sadržaje na stranice za uređivanje
Primijeniti stilove na stranice (vizualno uređivanje sjedišta) i izraditi strukture dokumenta
Umetnuti multimedijski sadržaj na web stranice
Izraditi i urediti složene tablice
Izraditi obrasce i ugraditi ih u web sjedište
Izraditi web sjedište pomoću editora
Ugraditi u web sjedište izrađene animacije
Izraditi i urediti predložak složenog web sjedišta
Izraditi skripte i ugraditi ih u web sjedište
Primijeniti biblioteke za poboljšanje funkcionalnosti web sjedišta
27.
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i pojedinaca u sustavu zaštite na radu
Primijeniti postupke zaštite na radu i zdravlja ljudi korištenjem osobnih zaštitnih sredstava i opreme
Opisati požarne opasnosti i mjere zaštite od požara
Opisati postupke zaštite pri radu s kemikalijama i mjere zaštite
PRazlikovati vrste izvora opasnosti i štetnosti od električne energije na čovjeka
Preporučiti tehničke zaštitne mjere sigurnosti pri radu s elektroničkim uređajima, električnom opremom i/ili elektroenergetskim sustavima sukladno hrvatskim normama niza HRN EN 50110
Provesti mjere oslobađanja iz strujnog kruga i pružanja prve pomoći unesrećenima od električne energije
Razlikovati pristupe gospodarenja i zbrinjavanja otpadne električne i elektroničke opreme (EE otpad) u skladu s Direktivom 2012/19/EU
Predvidjeti utjecaj EE otpada i njegove obrade na čovjeka i okoliš
28.
Uvod u poslovno upravljanje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojam i funkciju poslovnog upravljanja
Pokazati menadžerske vještine uz korištenje alata za upravljanje projektom, vremenom, timovima
Povezati funkciju planiranja s vještinom planiranja
Povezati funkciju organiziranja s vještinom organiziranja
Povezati funkciju upravljanja ljudskim potencijalima s vještinom upravljanja ljudskim potencijalima
Povezati funkciju vođenja s vještinom vodstva
Povezati funkciju kontrole s vještinom kontroliranja
Razlikovati poslovne funkcije u organizacijama (nabava, prodaja, skladištenje, marketing, ljudski resursi, financije)
Analizirati društveno odgovorno poslovanje i načela održivog razvoja
Provesti školski projekt „Poslovno upravljanje poduzećem“ uz korištenje dostupnih komunikacijskih i kolaboracijskih alata te alata za upravljanje projektom i financijama
29.
Uvod u biometriju, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Diskutirati o osnovnim pojmovima povezanima s biometrijom
Interpretirati vrste biometrije s obzirom na načine identifikacije obilježja
Usporediti tehnologije i uređaje koji se koriste za mjerenje i analizu obilježja
Izraditi jednostavan biometrijski sustav koristeći komponente dostupne na tržištu
30.
Uvod u umjetnu inteligenciju, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Interpretirati osnovne pojmove povezane sa sustavima umjetne inteligencije
Istražiti mogućnosti primjene umjetne inteligencije u raznim aspektima života
Razlikovati vrste algoritama strojnog učenja
Izraditi jednostavan algoritam u sustavu umjetne inteligencije s ciljem utvrđivanja uloge analize i obrade podataka u takvim sustavima
Diskutirati o etičkim aspektima umjetne inteligencije
31.
Uvod u XR:osnove VR, AR, MR, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Raspraviti o razlikama među XR pojmovima: virtualna stvarnost, proširena stvarnost i mješovita stvarnost te o povijesnom razvoju XR aplikacija
Istražiti značajke trenutne sklopovske podrške za XR aplikacije
Izložiti probleme u razvoju XR aplikacija s obzirom na dizajn i zdravlje
Opisati temeljna načela dizajna XR aplikacija
Objasniti mogućnosti za kreiranje sadržaja u XR aplikacijama
Izvesti projekt za odabrani oblik XR stvarnosti prema vlastitoj ideji
32.
Robotika, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Upisati program u upravljački uređaj robota
Provjeriti rad robota simulacijom
Spojiti opremu i pokrenuti jednostavan automatizirani sustav s robotom
Izraditi jednostavan mobilni robot od normiranih dijelova
Programirati mobilni robot za kretanje u prostoru pomoću senzora
Pokrenuti izvođenje programa za mobilni robot
Napisati upravljački program na računalu za industrijski robot
33.
Uvod u Internet stvari (IoT), tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojam Internet stvari (IoT) te tehnološke trendove koji su doveli do IoT-a
Objasniti arhitekturu Interneta stvari i njegove značajke
Opisati interakciju između sklopovske i programske potpore u IoT uređajima
Razlikovati komunikacijske protokole IoT sustava
Prikazati upravljanje IoT uređajima
Raspraviti o sigurnosti podataka koji se dijele u sustavu IoT-a
Komentirati utjecaj IoT sustava na društvo
Izraditi jednostavan IoT sustav
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (14)
1.
Izrada tehničke i korisničke dokumentacije, logičko povezivanje modula i/ili sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
crtati blok-dijagrame te sheme sklopova i/ili sustava
crtati programske blok-dijagrame te pisati pseudokod
izraditi korisničke priručnike i upute
izraditi jednostavniju tehničku i poslovnu dokumentaciju
održavati jednostavniju programsku i projektnu dokumentaciju
unositi izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline
odabrati odgovarajuće module računalnih sustava
odabrati modularne sklopovske elemente računalnih i mrežnih sustava prema zadanim uvjetima i standardima
izraditi mrežne topološke sheme
konstruirati blok-dijagrame te sheme sklopova i/ili sustava
izraditi logičke sheme povezivanja digitalnih i računalnih modula pomoću računala
primijeniti osnove logike u cilju logičkog povezivanja modula i/ili sustava
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
izraditi jednostavni troškovnik na temelju tehnološke dokumentacije i drugih podloga
2.
Osnovno održavanje računalne okoline
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
nadograditi nove inačice korisničkih programa
izraditi sigurnosne kopije podataka
provoditi jednostavnije postupke zaštite računala
3.
Rješavanje problema pomoću algoritama
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama
izraditi jednostavnije osmišljene i standardizirane algoritme u odabranom programskom jeziku
4.
Dijagnosticiranje programskih i/ili sistemskih problema
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
dijagnosticirati jednostavne probleme u radu programskih sustava i operacijskih sustava računala
procijeniti prikladnost programskog rješenja za uporabu u jednostavnom poslovnom sustavu
dijagnosticirati jednostavne probleme u radu računalnih sustava i mreža
5.
Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
procijeniti prikladnost računalnog sustava za traženu namjenu
sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
sudjelovati u dizajniranju baze podataka
oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
pripremiti jednostavne scenarije uporabe i testne scenarije
prikupiti i analizirati korisničke zahtjeve
izraditi jednostavnu funkcionalnu specifikaciju temeljem prikupljenih korisničkih zahtjeva
usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu računalnog sustava i mreže između nekoliko dostupnih rješenja
sudjelovati u nabavi i korištenju poslužiteljske i mrežne infrastrukture
usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
6.
Razvoj programskih sustava i baza podataka
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prilagoditi razvojno okruženje
izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
izraditi elemente baze podataka
izraditi elemente-web stranice
izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava
testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
7.
Priprema instalacije i instalacija programskih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pripremiti potrebne resurse i sredstva za instalaciju programskih sustava
instalirati jednostavni programski sustav u skladu sa standardima i dobrim praksama
izvesti jednostavno testiranje programskog sustava u produkcijskoj okolini
educirati korisnike programskog sustava
8.
Održavanje računalnih sustava i mreža
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
prikupiti korisničke zahtjeve za izmjenama i probleme u radu s programskim sustavom
utvrditi i sudjelovati u rješavanju problema s aplikacijama i sustavima kako bi se održali poslovni procesi i/ili kontinuitet usluge
održavati jednostavne baze podataka
educirati korisnike računalnog sustava i mreže
nadzirati rad računalnog sustava i mreže
provoditi postupke preventivnog održavanja
održavati opremu i odgovarajuće uređaje i sustave prema planu održavanja
izabrati i nabaviti odgovarajuće i/ili zamjenske elemente ili sklopove
izraditi sigurnosne kopije i ispis programa
9.
Primjena računalne sigurnosti
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
interpretirati etičke osnove računalne sigurnosti
primijeniti postupke i procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika
održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije
10.
Nadziranje radnih aktivnosti
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
testirati računalni sustav i mrežu u produkcijskoj okolini
ispitati funkcionalnost jednostavnih računalnih sustava i mreža
ispitati funkcionalnost ugrađenih modula unutar računala i računalne opreme
ispitati i testirati funkcionalnost jednostavnih programskih sustava
nadzirati rad pojedinačnih elementa, modula i sustava u svim fazama procesnih aktivnosti
11.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
izraditi jednostavni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
usporediti vrste tvrtki
prepoznati procese u poslovanju tvrtke u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
provesti jednostavnu analizu ponude tržišta
koristiti podatke analize tržišta
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave
izraditi promidžbene materijale
12.
Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/aktivnosti
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
pružati podršku timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
sudjelovati u izradi projektnog plana
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
13.
Komuniciranje s korisnikom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
14.
Osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (53)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Tehničko i poslovno komuniciranje Izrada tehničke i korisničke dokumentacije, logičko povezivanje modula i/ili sustava
Tehničko i poslovno komuniciranje Nadziranje radnih aktivnosti
Tehničko i poslovno komuniciranje Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Tehničko i poslovno komuniciranje Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Tehničko i poslovno komuniciranje Komuniciranje s korisnikom
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Izrada tehničke i korisničke dokumentacije, logičko povezivanje modula i/ili sustava
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Nadziranje radnih aktivnosti
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Komuniciranje s korisnikom
Algoritmi i programiranje Rješavanje problema pomoću algoritama
Osnove računala Osnovno održavanje računalne okoline
Građa računala Osnovno održavanje računalne okoline
Operacijski sustavi Priprema instalacije i instalacija programskih sustava
Osnove elektrotehnike Održavanje računalnih sustava i mreža
Uvod u elektroniku Održavanje računalnih sustava i mreža
Digitalna logika Održavanje računalnih sustava i mreža
Računalne mreže Održavanje računalnih sustava i mreža
Primjena mikroupravljača Rješavanje problema pomoću algoritama
Ugradbeni računalni sustavi Rješavanje problema pomoću algoritama
Tehničko dokumentiranje Izrada tehničke i korisničke dokumentacije, logičko povezivanje modula i/ili sustava
Uvod u baze podataka Razvoj programskih sustava i baza podataka
Praktične osnove računalstva Osnovno održavanje računalne okoline
Dizajn baza podataka Razvoj programskih sustava i baza podataka
Skriptni jezici i web programiranje Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Konfiguriranje računalnih mreža i servisa Održavanje računalnih sustava i mreža
Sigurnost informacijskih sustava Primjena računalne sigurnosti
Primijenjena matematika Rješavanje problema pomoću algoritama
Napredno i objektno programiranje Rješavanje problema pomoću algoritama
Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava Dijagnosticiranje programskih i/ili sistemskih problema
Poslužiteljski operacijski sustavi Održavanje računalnih sustava i mreža
Multimedija Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Programiranje mobilnih uređaja Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Web dizajn Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Uvod u poslovno upravljanje Nadziranje radnih aktivnosti
Uvod u poslovno upravljanje Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Uvod u poslovno upravljanje Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Uvod u poslovno upravljanje Komuniciranje s korisnikom
Uvod u biometriju Rješavanje problema pomoću algoritama
Uvod u biometriju Razvoj programskih sustava i baza podataka
Uvod u biometriju Primjena računalne sigurnosti
Uvod u umjetnu inteligenciju Rješavanje problema pomoću algoritama
Uvod u umjetnu inteligenciju Dizajn programskih sustava i priprema za razvoj
Uvod u umjetnu inteligenciju Razvoj programskih sustava i baza podataka
Uvod u XR:osnove VR, AR, MR Rješavanje problema pomoću algoritama
Uvod u XR:osnove VR, AR, MR Razvoj programskih sustava i baza podataka
Uvod u XR:osnove VR, AR, MR Primjena računalne sigurnosti
Robotika Izrada tehničke i korisničke dokumentacije, logičko povezivanje modula i/ili sustava
Robotika Rješavanje problema pomoću algoritama
Uvod u Internet stvari (IoT) Izrada tehničke i korisničke dokumentacije, logičko povezivanje modula i/ili sustava
Uvod u Internet stvari (IoT) Rješavanje problema pomoću algoritama
Uvod u Internet stvari (IoT) Primjena računalne sigurnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Tehničar/Tehničarka za računarstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
22.4.2020
Vrijedi do
15.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Ne postoji
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća