Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Specijalist sportske animacije za osobe s invaliditetom/Specijalistica sportske animacije za osobe s invaliditetom

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
12
Broj godina istraživanja
-
Klasa
djelomična
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1.

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih minimalno 12 CSVET bodova (od kojih 8 CSVET bodova na razini 5) i uspješno polaganje završne provjere znanja i vještina

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Priprema za provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Poznavati specifičnosti invaliditeta u svrhu izrade sportsko-animacijskog programa.
Poznavati sastavnice sportsko-animacijskog programa za osobu s invaliditetom/teškoćom u razvoju.
Poznavati standarde pripreme prostora za provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti uvažavajući higijenske uvjete i specifičnosti invaliditeta
Razlikovati sportsku opremu i rekvizite s obzirom na specifičnosti invaliditeta.
Analizirati svojstva i funkcionalnost odabrane sportske opreme i rekvizita s obzirom na specifičnosti invaliditeta.
Poznavati standarde ispravnosti opreme i rekvizita korištene u aktivnostima animacije
2.
Rad na siguran način u sportskoj animaciji u turizmu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Poznavati propise o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja.
Objasniti standarde sigurnosti na radnom mjestu pri radu s osobama s invaliditetomteškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Analizirati potencijalne rizike po zdravlje pri uključivanju u aktivnosti animacije osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Demonstrirati načine pružanja prve pomoći osobi s invaliditetom/teškoćom u razvoju do dolaska stručne osobe.
3.
Specifični oblici sportske animacije za osobe s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati sportsko-rekreacijske i kulturno-umjetničke aktivnosti animacije
Razlikovati zabavne aktivnosti i igre.
Izraditi animacijski sportsko-rekreacijski program za osobe s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Izraditi animacijski kulturno-umjetnički program za osobe s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Prilagoditi zabavni program i društvene igre potrebama osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Simulirati animacijski sportsko-rekreacijski program prilagođen osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Simulirati animacijski kulturno-umjetnički program prilagođen osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
4.
Provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Pripremiti prostor za provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti uvažavajući higijenske uvijete i potrebe osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Provjeriti funkcionalnost odabrane opreme i rekvizita.
Pripremiti opremu i rekvizite prema potrebama osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Uskladiti sportsko-animacijski program s obzirom na specifične potrebe osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Provesti sportsko-animacijski program u skladu s potrebama osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju
5.
Specifičnosti komunikacije tijekom prenošenja uputa osobama s invaliditetom u provedbi sportsko-animacijskog programa, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
22.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti načine prenošenja uputa u provođenju sportsko-animacijskog programa s osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Navesti osnovne motoričke postupke u prilagodbi sportsko-animacijskog programa osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Obrazložiti objektivne i subjektivne čimbenike uspješne komunikacije s osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Demonstrirati komunikacijske vještine u opisivanju segmenata sportsko-animacijskog programa.
6.
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam invaliditeta ili teškoća u razvoju.
Objasniti klasifikaciju osoba s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.
Analizirati prilagodbe javnih prostora, tehnologije i pomagala osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju i njihove specifične interese.
Opisati pravilan pristup djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (4)
1.
Priprema za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti opremu i rekvizite za izvođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Osigurati funkcionalnost i higijenu opreme, rekvizita koji se koriste pri sportskoj rekreativnoj aktivnosti
Pripremiti opremu i rekvizite koji se koriste pri sportskoj rekreativnoj aktivnosti za sigurno korištenje
2.
Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Osigurati da su korisnici svjesni i da se pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
Poštivati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri provođenju sportskih rekreativnih aktivnosti
Uskladiti vlastiti rad s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
Prikupiti apsolutne i relativne rizike po zdravlje prije uključivanja u aktivnosti sportske rekreacije
3.
Stručno usavršavanje i razvoj voditelja / voditeljice sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i provoditi vlastito stručno osposobljavanje i usavršavanje
Primjenjivati profesionalni etički kodeks
Pratiti, vrednovati i samovrednovati vlastiti rad
4.
Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Sektor
Odgoj, obrazovanje i sport - Sport
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikazati korisnicima osnovne i napredne tehnike sportske rekreativne aktivnosti
Upoznati korisnike s osnovnim pravilima kod izvođenja sportske rekreativne aktivnosti
Podučiti korisnike osnovnim teorijskim znanjima sportske rekreativne aktivnosti
Upoznati korisnika s osnovnim taktikama sportske rekreativne aktivnosti
Demonstrirati i dati uputu korisniku za tehnike izvođenja sportske rekreativne aktivnosti
Pratiti aktivnosti korisnika kod izvođenja sportske rekreativne aktivnosti i poduzeti korektivne aktivnosti po potrebi
Pratiti korisnike na trening susretima, natjecanjima i turnirima
Uvažavati različite motivacije za bavljenje sportskom rekreativnom aktivnošću
Voditi evidencije o korisnicima sportskih rekreativnih aktivnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (14)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Priprema za provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom Priprema za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Priprema za provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika sportskih rekreativnih aktivnosti
Priprema za provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Rad na siguran način u sportskoj animaciji u turizmu Priprema za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Rad na siguran način u sportskoj animaciji u turizmu Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika sportskih rekreativnih aktivnosti
Rad na siguran način u sportskoj animaciji u turizmu Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Specifični oblici sportske animacije za osobe s invaliditetom Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika sportskih rekreativnih aktivnosti
Provođenje sportsko-animacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Specifičnosti komunikacije tijekom prenošenja uputa osobama s invaliditetom u provedbi sportsko-animacijskog programa Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Priprema za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Zaštita zdravlja i dobrobiti sudionika sportskih rekreativnih aktivnosti
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Stručno usavršavanje i razvoj voditelja / voditeljice sportskih rekreativnih aktivnosti
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist sportske animacije za osobe s invaliditetom/Specijalistica sportske animacije za osobe s invaliditetom
Datum upisa
22.5.2023
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje