Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Znanstveno područje
Tehničke znanosti
Standard kvalifikacije više razine
-
ECVET bodovi
130
HROO bodovi
110
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na 1. razini.

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 130 ECVET bodova (od kojih najmanje 120 ECVET bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) i 110 HROO bodova (od kojih najmanje 30 bodova na razini 4 ili višoj razini SIU) te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Tehničko dokumentiranje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti standarde tehničkog crtanja i osnove nacrtne geometrije uz primjenu na tehničkom crtežu
Prepoznati i nacrtati osnovne simbole iz shema električnih i elektroničkih sklopova
Nacrtati jednostavne sheme električnih i elektroničkih sklopova uz pomoć računala
Nacrtati tijelo u prostornom prikazu koristeći računalni program
Izraditi tehničku dokumentaciju za projektni zadatak
2.
Osnove elektrotehnike, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Interpretirati osnovne pojave u elektrostatici
Proračunati i nacrtati jednostavne strujne krugove istosmjerne struje za realnu primjenu
Proračunati i nacrtati jednostavne magnetske krugove za realnu primjenu
Proračunati i nacrtati jednostavne strujne krugove izmjenične struje za realnu primjenu
Razlučiti ulogu komponenti strujnog kruga
Izabrati i spojiti odgovarajuće komponente prema postojećoj električnoj shemi
Izmjeriti električne veličine na pripadajućim komponentama strujnog kruga
3.
Primijenjena elektrotehnika, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati shematske oznake električnih i elektroničkih komponenti
Izabrati i spojiti odgovarajuće električne i elektroničke komponente prema postojećoj električnoj shemi
Izmjeriti električne veličine na električnim i elektroničkim komponentama za zadani strujni krug
Prikazati rezultate mjerenja električnih veličina za zadani strujni krug
Simulirati rad električnih strujnih krugova uz pomoć računala
Izraditi električnu shemu prema projektnom zadatku
4.
Osnove projektiranja i izvedbe električnih sklopova, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti mjere i postupke rada na siguran način u radionici za elektrotehniku
Primijeniti alate za mjerenje mehaničkih dimenzija prema određenom zadatku
Obraditi zadani materijal odgovarajućim alatom i/ili strojem
Odabrati elektrotehničke materijale i komponente za zadanu namjenu
Izraditi tiskanu pločicu prema projektnom zadatku
Sastaviti električni sklop na tiskanoj pločici prema projektnom zadatku
Ispitati ispravnost rada električnog sklopa
Izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju za ostvareni zadatak
5.
Elektronička mjerenja i instrumentacija, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati mjerne instrumente za jednodimenzionalni prikaz mjerene veličine
Izvršiti mjerenje električne veličine instrumentima za jednodimenzionalni prikaz mjerene veličine
Opisati mjerne instrumente i postupak mjerenja za dvodimenzionalni prikaz mjerene veličine
Izmjeriti električne veličine na elektroničkim komponentama, sklopovima i uređajima
Analizirati karakteristike elektroničkih komponenata, sklopova i uređaja
Analizirati rezultate mjerenja električnih veličina za zadani strujni krug
Koristiti grafički programski sustav za prikupljanje i analizu podataka i upravljanje instrumentacijom
Primijeniti norme iz područja osiguranja kvalitete, mjeriteljstva i zaštite na radu
6.
Analogna elektronika, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati karakteristike elektroničkih komponenti u analognoj elektronici
Primijeniti elektroničke sklopove s diodama u analognoj elektronici
Primijeniti elektroničke sklopove s tranzistorima u analognoj elektronici
Primijeniti elektroničke sklopove s pojačalima u analognoj elektronici
Izvesti simulaciju strujnih krugova u analognoj elektronici koristeći računalo
Izmjeriti i obraditi rezultate mjerenja električnih veličina za zadani strujni krug u analognoj elektronici
7.
Digitalna elektronika, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti brojevne sustave i kodove za prikaz digitalnih podataka
Primijeniti osnovne zakonitosti u digitalnoj elektronici
Analizirati složene logičke sklopove uporabom osnovnih logičkih sklopova
Razlikovati svojstva multivibratora i njihovu primjenu
Protumačiti kombinacijske i sekvencijske sklopove
Opisati analogno-digitalni i digitalno-analogni pretvarač
Koristiti računalo za simulaciju strujnih krugova u digitalnoj elektronici
Izmjeriti i obraditi rezultate mjerenja električnih veličina za zadani strujni krug u digitalnoj elektronici
8.
Praktične osnove elektronike i upravljanja, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi tiskanu pločicu primjenom računalnog programa
Izraditi analogni elektronički sklop
Izraditi digitalni elektronički sklop
Projektirati jednostavan mjerno-regulacijski sustav
Izmjeriti i obraditi rezultate mjerenja električnih veličina za zadani elektronički sklop
Popraviti elektronički sklop korištenjem elektroničke opreme
Izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju za zadani projektni zadatak
9.
Primjena mikroupravljača, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prikazati i objasniti osnovnu konfiguraciju mikroupravljača
Primijeniti instrukcijski set odabranog mikroupravljača
Programirati mikroupravljač za rješavanje kombinacijskih, sekvencijskih i vremensko-brojačkih funkcija u odabranome programskom jeziku
Komentirati funkcije prekidnog načina rada
Primijeniti osnovne ulazne i izlazne sklopove za komunikaciju mikroupravljača s vanjskim jedinicama
Izraditi sustav upravljan mikroupravljačem
10.
Osnove automatike, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti sustave automatiziranog upravljanja
Opisati vrste regulacijskih krugova
Raščlaniti uloge elemenata automatiziranog sustava
Objasniti osnovne dijelove programirljivih logičkih upravljača i načelo rada
Programirati programirljivi logički upravljač za zadanu funkciju
Odabrati odgovarajući regulator za zadani regulacijski krug
Povezati elemente automatiziranog sustava s praktičnom primjenom
Nadograditi automatizirani sustav upravljanja zadanom aplikacijom
11.
Izradba i primjena multimedijskih zapisa, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Organizirati web sjedište i izraditi naslovnu stranicu
Izraditi i urediti hiperveze pomoću CSS-a
Ugraditi tekstualne, grafičke i multimedijske sadržaje na web stranicu
Obraditi sliku u digitalnome obliku
Obraditi zvuk u digitalnome obliku
Usporediti formate prikazivanja slike
Usporediti formate prikazivanja zvuka
Izraditi video koristeći dostupne uređaje i alate
12.
Računalne mreže u primjeni, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste računalnih mreža
Protumačiti funkcioniranje računalne mreže prema slojnom modelu
Primijeniti mrežno adresiranje na zadanu adresu
Uspostaviti i konfigurirati lokalnu računalnu mrežu
Koristiti osnovne sigurnosne postavke na mreži
Postaviti i konfigurirati bežičnu mrežu
13.
Obnovljivi izvori energije, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razmotriti važeće zakonske propise i norme povezane s obnovljivim izvorima energije
Razlikovati osnovne karakteristike pojedinih obnovljivih izvora energije
Prikazati pojedine sustave za korištenje obnovljivih izvora energije
Protumačiti rad i upravljanje u pojedinim sustavima obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sustavu
Istražiti energetski potencijal pojedinih obnovljivih izvora energije u RH
Osmisliti jednostavan sustav obnovljivih izvora energije za manji objekt
Povezati obnovljive izvore energije s novim tehnologijama
Analizirati utjecaj obnovljivih izvora energije na okoliš
14.
Energetska učinkovitost u primjeni, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati razloge uvođenja i provedbe mjera energetske učinkovitosti
Ispitati moguća rješenja u provedbi racionalizacije troškova
Raspraviti o potrošnji energenata u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
Opisati način rada postojećih elektroenergetskih sustava
Istražiti prednosti i nedostatke uvođenja inteligentnih energetskih mreža
15.
Primjena energetske elektronike, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prikazati elemente i sklopove energetske elektronike
Opisati primjenu uređaja energetske elektronike u gospodarstvu
Interpretirati djelovanje uređaja na elektroenergetsku mrežu i opremu
Primijeniti sklopove energetske elektronike za upravljanje smjera energije, za pohranjivanje i korištenje energije
Upotrijebiti frekvencijski pretvarač za upravljanje elektromotorom
Ustanoviti važnost primjene uređaja energetske elektronike u povećanju energetske učinkovitosti
16.
Primjena elektroničkih komunikacija i protokola, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati uredske i industrijske komunikacije
Protumačiti komunikacijske protokole
Primijeniti komunikacijske protokole u zadanom sustavu
Povezati različite komunikacijske podsustave u cjelinu
Odrediti sigurnosne postavke sustava
17.
Internetske tehnologije u primjeni, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti organizaciju interneta i osnovna načela rada mrežnih komponenti i internetskih protokola
Spojiti osobno računalo na internet
Objasniti primjenu i načine rada internetskih servisa
Upotrijebiti uobičajene internetske alate
Primijeniti komunikaciju putem interneta
Istražiti načela poslovanja i kupovine na internetu
Primijeniti mjere zaštite na internetu s obzirom na korisnički profil i uređaje
18.
Vođenje procesa računalom, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati odgovarajuću opremu za automatizaciju sustava
Izraditi upravljački program na računalu za odabranu opremu (mikroupravljač, PLC, CNC)
Izvesti simulaciju rada sustava
Spojiti opremu i pokrenuti automatizirani sustav
Programirati jednostavan SCADA sustav
Umrežiti upravljačke uređaje (PLC, mikroupravljač i osobno računalo)
Pokrenuti SCADA sustav
19.
Robotika, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Upisati program u upravljački uređaj robota
Provjeriti rad robota simulacijom
Spojiti opremu i pokrenuti jednostavan automatizirani sustav s robotom
Izraditi jednostavan mobilni robot od normiranih dijelova
Programirati mobilni robot za kretanje u prostoru pomoću senzora
Pokrenuti izvođenje programa za mobilni robot
Napisati upravljački program na računalu za industrijski robot
20.
Upravljanje elektromotorima, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste elektromotora
Objasniti načela rada, karakteristike i primjenu elektromotora
Spojiti elektromotor na elektroenergetsku mrežu
Primijeniti odgovarajući postupak pokretanja elektromotornog pogona povezati elektromotorne pogone u automatizirani sustav
21.
Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije u primjeni, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati načine grijanja, ventilacije i hlađenja u zgradama
Primijeniti osnovne zakone termodinamike kod dimenzioniranja sustava KVGH (kontrola ventilacije grijanja i hlađenja)
Primijeniti sigurnosne zahtjeve pri dimenzioniranju sustava
Odrediti povezanost sustava KVGH s ostalim sustavima u zgradi
Koristiti kataloške-normirane elemente automatizacije u dimenzioniranju sustava
Upravljati zgradom pomoću centralnog nadzornog upravljačkog sustava
Provesti simulaciju rada projektiranog sustava KVGH
22.
Uvod u sustave tehničke zaštite, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti važeće zakonske propise vezane za tehničku zaštitu
Povezati protuprovalne alarme, video nadzor, vatrodojavu i pametnu instalaciju u sustav tehničke zaštite
Objasniti funkcioniranje i održavanje računalne mreže u manjem objektu s aspekta sustava tehničke zaštite
Istražiti komunikacijske protokole prikladne za umrežavanje uređaja i rješenja za potporu Internetu stvari
Ilustrirati proces dizajniranja inteligentne okoline (ambijentalna inteligencija), njezine značajke i komponente (sklopovske i programske)
Opisati daljinsko upravljanje i nadzor sustava tehničke zaštite
Raspraviti o održavanju sustava tehničke zaštite
Osmisliti model sustava tehničke zaštite za manji objekt
Izraditi tehničku dokumentaciju sustava tehničke zaštite
23.
Uvod u poslovno upravljanje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojam i funkciju poslovnog upravljanja
Pokazati menadžerske vještine uz korištenje alata za upravljanje projektom, vremenom, timovima
Povezati funkciju planiranja s vještinom planiranja
Povezati funkciju organiziranja s vještinom organiziranja
Povezati funkciju upravljanja ljudskim potencijalima s vještinom upravljanja ljudskim potencijalima
Povezati funkciju vođenja s vještinom vodstva
Povezati funkciju kontrole s vještinom kontroliranja
Razlikovati poslovne funkcije u organizacijama (nabava, prodaja, skladištenje, marketing, ljudski resursi, financije)
Analizirati društveno odgovorno poslovanje i načela održivog razvoja
Provesti školski projekt „Poslovno upravljanje poduzećem“ uz korištenje dostupnih komunikacijskih i kolaboracijskih alata te alata za upravljanje projektom i financijama
24.
Tehničko i poslovno komuniciranje, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti programske alate za izradbu tehničkih i poslovnih dokumenata
Primijeniti predloške tipskih dokumenata
Izraditi jednostavnije tehničke dokumente: tehničku specifikaciju, ponudu s troškovnikom, korisnički priručnik
Primijeniti poslovnu komunikaciju elektroničkim putem
Pripremiti i održati poslovni sastanak u simuliranim uvjetima
Pripremiti i prezentirati odabrane tehničke i poslovne dokumente poslovnim korisnicima
25.
Uvod u industrijsku elektroniku, tip: izborni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati mikroelektroničke tehnologije i tehnologije integracije elektroničkih sklopova i/ili sustava
Primijeniti pojačala i oscilatore u visokofrekventnoj elektronici
Objasniti blokovske sheme uređaja za mjerenje bioelektričnih potencijala
Protumačiti blok shemu radiogoniometra i satelitskih sustava
Razmotriti trendove razvoja u elektronici i stanje na tržištu
26.
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pravila, obveze i odgovornosti poslodavaca i pojedinaca u sustavu zaštite na radu
Primijeniti postupke zaštite na radu i zdravlja ljudi korištenjem osobnih zaštitnih sredstava i opreme
Opisati požarne opasnosti i mjere zaštite od požara
Povezati postupke zaštite pri radu s kemikalijama i mjerama zaštite
Razlikovati vrste izvora opasnosti i štetnosti od električne energije na čovjeka
Preporučiti tehničke zaštitne mjere sigurnosti pri radu s elektroničkim uređajima, električnom opremom i/ili elektroenergetskim sustavima sukladno hrvatskim normama niza HRN EN 50110
Provesti mjere oslobađanja iz strujnog kruga i pružanja prve pomoći unesrećenima od električne energije
Razlikovati pristupe gospodarenja i zbrinjavanja otpadne električne i elektroničke opreme (EE otpad) u skladu s Direktivom 2012/19/EU
Predvidjeti utjecaj EE otpada i njegove obrade na čovjeka i okoliš
27.
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, tip: obvezni
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
22.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Koristiti i podesiti osobno računalo
Rukovati mapama i datotekama na osobnom računalu
Koristiti program za obradu teksta u izradbi i uređivanju složenijih dokumenata
Koristiti program za tablične kalkulacije u izradbi tabličnih izračuna i grafikona
Koristiti program za izradbu prezentacija
Koristiti internet i elektroničku poštu
Koristiti program za izradbu dijagrama pomoću suvremenih oblika i predložaka
Povezati dokumente kreirane pomoću pojedinačnih aplikacija
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje procesa rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi i primijeniti normative materijala, sklopova i procesa
primijeniti i slijediti algoritam tijeka procesa
specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućega zamjenskog sklopa
pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu
pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
2.
Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
simulirati rad sklopova i/ili uređaja
izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa
unositi promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)
napraviti sigurnosnu kopiju i ispis programa
izraditi troškovnik na osnovi tehnološke dokumentacije
izraditi ispitno i servisno izvješće
3.
Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
zamijeniti dijelove uređaja i/ili sustava prema planu održavanja za odabranu opremu
prepoznati i dijagnosticirati mjerne, upravljačke i regulacijske sustave
izabrati i upotrijebiti programske alate za dijagnostiku
pokrenuti samodijagnostiku uređaja i/ili sustava
ispitati funkcionalnost elektroničkih sklopova i uređaja
ugoditi postavke uređaja i/ili sustava
provesti odgovarajuće postupke preventivnog održavanja
prepoznati pogrešku/ neispravnost uređaja i/ili sustava
ispitati funkcionalnost tiskanih pločica
ispitati ispravnost rada elektroničkih komponenata i/ili sklopova
popraviti elektroničke sklopove i/ili uređaje
koristiti i održavati uređaje energetske elektronike
izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme
izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili sustava
4.
Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
instalirati operacijski sustav
organizirati datoteke i dokumente
instalirati odgovarajuće korisničke programe
nadograditi nove inačice korisničkih programa
instalirati programske alate i aplikacije
izraditi sigurnosne kopije podataka
provoditi postupke zaštite računala
programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
programirati aplikacije
postaviti parametre aplikacije
postaviti i konfigurirati bežičnu mrežu
postaviti aplikaciju i instalaciju u oblaku
5.
Izrada, spajanje i instaliranje elemenata sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi tiskane pločice za elektroničke sklopove
sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
objasniti strojnu proizvodnju elektroničkih sklopova
izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu
izvesti optičku instalaciju prema zadanom projektu
primijeniti nove tehnologije kod obnovljivih izvora energije, električnih automobila i inteligentnih energetskih mreža
6.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti podatke analize tržišta
izraditi upit za proizvod ili uslugu
izraditi promidžbene materijale
usporediti vrste tvrtki
prepoznati procese u poslovanju tvrtke u skladu sa zakonskim i organizacijskim okvirima poslovanja
izraditi osnovni poslovni plan za pokretanje poslovanja korištenjem suvremenih iterativnih postupaka
istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
provesti analizu ponude tržišta prema zahtjevu
obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
izraditi ponudu prema zahtjevu korisnika
analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost nabave
koristiti alate i metode rada u digitalnom svijetu
razvijati vlastite ideje i realizirati ih u digitalnoj okolini
razlikovati svojstva promidžbenih kanala
koristiti postojeće digitalne alate za provedbu aktivnosti digitalnog marketinga
razviti i održavati kanale digitalnog marketinga
koristiti društvene mreže za digitalni marketing
formirati tim prema vrsti radnog zadatka
7.
Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/ rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka
izvesti operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda
izvijestiti o provedbi dodijeljenih zadataka
komunicirati učinkovito s ostalim članovima projektnog tima te s voditeljem projekta/ aktivnosti
poticati interakciju i otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
pružati podršku timu
koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
interpretirati osnove životnog ciklusa projekta
sudjelovati u izradi projektnog plana
dokumentirati potrebe korisnika i izraditi specifikacije prema identificiranim potrebama
pratiti projektne aktivnosti i izvijestiti o njihovoj realizaciji
8.
Komuniciranje s korisnikom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
evidentirati/bilježiti/snimati zatečeno stanje
prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
9.
Provođenje postupaka za osiguranje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Elektrotehnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.8.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
provoditi postupke zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja suradnika i korisnika
koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša
učinkovito gospodariti energijom
primijeniti regulativu zaštite okoliša
gospodariti otpadom
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (50)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Tehničko dokumentiranje Planiranje procesa rada
Tehničko dokumentiranje Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Tehničko dokumentiranje Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Tehničko dokumentiranje Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Tehničko dokumentiranje Komuniciranje s korisnikom
Osnove elektrotehnike Izrada, spajanje i instaliranje elemenata sklopova i/ili uređaja
Primijenjena elektrotehnika Izrada, spajanje i instaliranje elemenata sklopova i/ili uređaja
Osnove projektiranja i izvedbe električnih sklopova Izrada, spajanje i instaliranje elemenata sklopova i/ili uređaja
Elektronička mjerenja i instrumentacija Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Analogna elektronika Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Digitalna elektronika Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Praktične osnove elektronike i upravljanja Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Praktične osnove elektronike i upravljanja Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Primjena mikroupravljača Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Osnove automatike Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Izradba i primjena multimedijskih zapisa Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Računalne mreže u primjeni Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Računalne mreže u primjeni Izrada, spajanje i instaliranje elemenata sklopova i/ili uređaja
Obnovljivi izvori energije Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Energetska učinkovitost u primjeni Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Energetska učinkovitost u primjeni Provođenje postupaka za osiguranje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Primjena energetske elektronike Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Primjena elektroničkih komunikacija i protokola Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Primjena elektroničkih komunikacija i protokola Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Internetske tehnologije u primjeni Planiranje procesa rada
Internetske tehnologije u primjeni Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Internetske tehnologije u primjeni Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Internetske tehnologije u primjeni Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Internetske tehnologije u primjeni Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Vođenje procesa računalom Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Vođenje procesa računalom Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Vođenje procesa računalom Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Robotika Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Robotika Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Robotika Programiranje i ugađanje sklopova i/ili uređaja
Upravljanje elektromotorima Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Upravljanje elektromotorima Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije u primjeni Ispitivanje i servisiranje sklopova i/ili uređaja
Uvod u sustave tehničke zaštite Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Uvod u poslovno upravljanje Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Uvod u poslovno upravljanje Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Uvod u poslovno upravljanje Komuniciranje s korisnikom
Tehničko i poslovno komuniciranje Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Tehničko i poslovno komuniciranje Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Tehničko i poslovno komuniciranje Komuniciranje s korisnikom
Uvod u industrijsku elektroniku Izrada, spajanje i instaliranje elemenata sklopova i/ili uređaja
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Provođenje postupaka za osiguranje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Komuniciranje u timu i suradnja na projektnim zadatcima
Uporaba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Komuniciranje s korisnikom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
22.4.2020
Vrijedi do
15.12.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Ne postoji
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća