Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Specijalist u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom/Specijalistica u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
12
Broj godina istraživanja
-
Klasa
djelomična
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih minimalno 12 CSVET bodova (od kojih 8 CSVET bodova na razini 5) i uspješno polaganje završne provjere znanja i vještina

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam invaliditeta ili teškoća u razvoju.
Objasniti klasifikaciju osoba s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.
Analizirati prilagodbe javnih prostora, tehnologije i pomagala osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju i njihove specifične interese.
Opisati pravilan pristup djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
2.
Specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Identificirati potrebe osoba s invaliditetom s obzirom na njihove specifičnosti.
Identificirati potrebe djece s teškoćama u razvoju s obzirom na njihove teškoće u razvoju.
Analizirati specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom na lokalnoj razini s obzirom na specifičnost invaliditeta.
Analizirati specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom na regionalnoj i nacionalnoj razini s obzirom na specifičnost invaliditeta.
Kreirati turističku ponudu u skladu sa specifičnostima invaliditeta, stupnju invaliditeta, spolu, dobi i drugim potrebama osoba s invaliditetom ili teškoćom u razvoju.
3.
Prilagodba turističke ponude osobama s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati potrebe osoba s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju, dob, spol i specifične interese.
Izdvojiti specifičnosti prilagodbe turističke ponude osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i osobama s teškoćama u kretanju.
Izdvojiti specifičnosti prilagodbe turističke ponude osobama oštećena vida i sluha.
Izdvojiti specifičnosti prilagodbe turističke ponude osobama s intelektualnim teškoćama.
4.
Specifični oblici usluga u turističkoj ponudi za osobe s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Analizirati mogućnosti korištenja javnoga prijevoza osoba s koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i osobama s teškoćama u kretanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u svrhu prilagodbe turističke ponude.
Analizirati mogućnosti obilaska kulturno-povijesne baštine osoba oštećena vida i sluha na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u svrhu prilagodbe turističke ponude.
Pružiti informacije o gastro ponudi osobama s invaliditetom/teškoćom u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u svrhu prilagodbe turističke ponude.
Razlikovati sportsko-rekreacijske i kulturno-umjetničke aktivnosti animacije s obzirom na dob, spol, vrstu invaliditeta i specifične interese osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.
Izraditi program animacijske aktivnosti koji uključuje turističku ponudu za osobe s invaliditetom/teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
5.
Dizajniranje turističke ponude za osobe s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti način oblikovanja turističke ponude na način da je dostupna najvećem broju korisnika
Primijeniti načine komunikacije s gostom u cilju poštivanja specifičnih s obzirom na specifičnost invaliditeta.
Izdvojiti načine osiguravanja smještaja u cilju poštivanja specifičnih potreba osoba s invaliditetom/teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Analizirati načine prilagodbe arhitektonskih barijera osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, osobama s teškoćama u kretanju i osobama s oštećenjem vida.
6.
Specifičnosti komunikacije tijekom prenošenja informacija o turističkoj ponudi osobama s invaliditetom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.5.2023
Predlagatelj
Sportsko učilište PESG
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati osnove komunikacije u prenošenju informacija o turističkoj ponudi osobama s invaliditetom/teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Analizirati osnovne motoričke postupke u prilagodbi aktivnosti animacije osobama s invaliditetom/teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Obrazložiti objektivne i subjektivne čimbenike uspješne komunikacije s osobama s invaliditetom/teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Demonstrirati komunikacijske vještine tijekom prenošenja informacija o turističkoj ponudi grada osobi s invaliditetom/teškoćama u razvoju s obzirom na specifičnost invaliditeta/teškoće u razvoju.
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (5)
1.
Osnove animacije u turizmu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Protumačiti dnevne, tjedne i sezonske mjesečne planove animacije za različite ciljane skupine klijenata (individualni gosti, grupe, djeca...) i planirano vrijeme boravka u svrhu što bolje pripreme
Sudjelovati u ispitivanju potreba i želja klijenata za zabavom i animacijom
Formirati grupu za provođenje animacijskih aktivnosti motiviranjem i osobnim uključivanjem sudionika
Primijeniti načelo primjerenosti animacije turistima, načelo slobode izbora turista i načelo aktivnosti kod provođenja aktivnosti animacije
Ravnomjerno rasporediti vrijeme i pažnju svim sudionicima aktivnosti animacije
Voditi propisane evidencije od strane naručitelja i/ili agencije
Pripremiti statistiku prema zahtjevima naručitelja i/ili agencije
Služiti se aplikacijama za vođenje evidencija i izradu statistika
Poštivati zakonske propise o zaštiti osobnih podataka
Samovrednovati postupke i provedene aktivnosti u radu s klijentima prema zadanim standardima
Pratiti i vrednovati rad kolega u timu prema zadanim standardima
Voditi evidencije kvalitete rada po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
Voditi evidencije provedbe sadržaja po zadanim standardima naručitelja i/ili agencije
Održavati vlastiti izgled i formu
Izvoditi aktivnosti animacijskog programa prema pravilima naručitelja i/ili agencije
Sudjelovati u promidžbenim aktivnostima naručitelja i/ili agencije
2.
Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provesti sportsko rekracijske aktivnosti prema animacijskom programu
Provesti kulturno umjetničke aktivnosti prema animacijskom programu
Provesti zabavne aktivnosti i igre prema animacijskom programu
Samostalno izvoditi aktivnosti animacije prema animacijskom programu za odrasle
Samostalno izvoditi aktivnosti animacije prema animacijskom programu za djecu
3.
Pripremanje aktivnosti animacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u pripremi dnevnih, tjednih i sezonskih aktivnosti za ciljane skupine klijenata
Uvažiti karakteristike ciljane skupine za koje se pripremaju animacijske aktivnosti
Pripremiti prostor prema animacijskom programu
Pripremiti opremu i rekvizite prema animacijskom programu
Osigurati čistoću i higijenu opreme i rekvizita koji se koriste u aktivnostima animacije
Provjeriti funkcionalnost opreme i rekvizita koji se koriste u aktivnostima animacije
Prezentirati klijentima ponudu sadržaja programa i aktivnosti za provođenje slobodnog vremena
Poticati klijente na uključivanje u animacijske aktivnosti
4.
Javni nastup i prezentacija kod provođenja aktivnosti animacije
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
Koristiti opremu za reprodukciju zvuka koja se koristi u animacijskom programu
Dati uputu klijentima za izvođenje aktivnosti u animacijskom programu na materinjem i minimalno dva strana jezika
Pratiti aktivnost klijenta u aktivnostima programa animacije
Poticati klijente na aktivno sudjelovanje u aktivnostima programa animacije
Prilagoditi se novonastalim okolnostima tijekom izvođenja aktivnosti animacije
Komunicirati s klijentima u skladu s poslovnom komunikacijom i bontonom
5.
Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Turizam
Datum evidencije u Registar HKO
20.12.2021
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
Nadzirati ispravnosti opreme koja se koristi pri aktivnostima u animacijskom programu
Poštivati standarde sigurnosti na radnom mjestu prema propisanim smjernicama
Poštivati propise o zaštiti na radu i zaštite zdravlja
Upoznati sudionike aktivnosti animacije s potencijalnim rizicima po zdravlje prije uključivanja u aktivnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (25)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Osnove animacije u turizmu
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Pripremanje aktivnosti animacije
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Javni nastup i prezentacija kod provođenja aktivnosti animacije
Specifičnosti invaliditeta ili teškoća u razvoju Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom Osnove animacije u turizmu
Specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom Pripremanje aktivnosti animacije
Specifičnosti turističke ponude za osobe s invaliditetom Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Prilagodba turističke ponude osobama s invaliditetom Osnove animacije u turizmu
Prilagodba turističke ponude osobama s invaliditetom Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Prilagodba turističke ponude osobama s invaliditetom Pripremanje aktivnosti animacije
Prilagodba turističke ponude osobama s invaliditetom Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Specifični oblici usluga u turističkoj ponudi za osobe s invaliditetom Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Specifični oblici usluga u turističkoj ponudi za osobe s invaliditetom Pripremanje aktivnosti animacije
Specifični oblici usluga u turističkoj ponudi za osobe s invaliditetom Javni nastup i prezentacija kod provođenja aktivnosti animacije
Specifični oblici usluga u turističkoj ponudi za osobe s invaliditetom Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Dizajniranje turističke ponude za osobe s invaliditetom Osnove animacije u turizmu
Dizajniranje turističke ponude za osobe s invaliditetom Aktivnosti i oblici animacije u turizmu
Dizajniranje turističke ponude za osobe s invaliditetom Pripremanje aktivnosti animacije
Dizajniranje turističke ponude za osobe s invaliditetom Javni nastup i prezentacija kod provođenja aktivnosti animacije
Dizajniranje turističke ponude za osobe s invaliditetom Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Specifičnosti komunikacije tijekom prenošenja informacija o turističkoj ponudi osobama s invaliditetom Pripremanje aktivnosti animacije
Specifičnosti komunikacije tijekom prenošenja informacija o turističkoj ponudi osobama s invaliditetom Javni nastup i prezentacija kod provođenja aktivnosti animacije
Specifičnosti komunikacije tijekom prenošenja informacija o turističkoj ponudi osobama s invaliditetom Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja u turističkoj animaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom/Specijalistica u kreiranju turističke ponude za osobe s invaliditetom
Datum upisa
12.5.2023
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje