Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Dizajner/Dizajnerica modnih dodataka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
ECVET bodovi
124
HROO bodovi
116
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
Poslovni subjekti čija je djelatnost u gospodarskoj djelatnosti mode, tekstila i kože i srodnih djelatnosti
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Izrađen i obranjen Završni rad

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Osnove modeliranja obuće, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste i dijelove obuće
objasniti građu noge i stopala
analizirati kalupe obuće
izraditi prosječnu kopiju kalupa obuće
odrediti bazične točke kalupa obuće
nacrtati osnovu modela obuće
navesti mjere za dužinu i širinu stopala
2.
Osnove modeliranja kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
grupirati proizvode kožne galanterije
izdvojiti dijelove galanterijskih proizvoda
konstruirati zadani model kožne galanterije
analizirati zadani model kožne galanterije
komentirati osnovna pravila modeliranja u kožnoj galanteriji
navesti vrste šablona za kožnu galanteriju
modelirati jednostavni model kožne galanterije
3.
Modeliranje osnovnih krojeva obuće, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
usporediti oglavak i derbi kroj obuće
izraditi osnovu modela zadane obuće derbi kroja
modelirati zadani kroj obuće oglavak kroja
nacrtati osnovu modela salonke
modelirati visoku cipelu
konstruirati ugradbene i nagazne dijelove obuće
gradirati dijelove obuće
4.
Modeliranje osnovnih krojeva kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
modelirati proizvod sitne kožne galanterije
izraditi osnovu modela poslovne mape
modelirati odabrani model novčanika
konstruirati ženske torbe prema namjeni
analizirati poslovnu torbu
5.
Računalno modeliranje obuće, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
digitalizirati osnovu modela zadanog kroja obuće
računalno razraditi sastavne dijelove zadanog modela obuće
gradirati zadani model obuće
računalno krojiti šablone za zadani model obuće
računalno krojiti sastavne dijelove zadanog modela obuće
izračunati normativ utroška materijala za određeni model obuće
izraditi sastavnicu materijala za zadani model obuće
6.
Računalno modeliranje kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
računalno izraditi osnovu modela zadanog proizvoda kožne galanterije
digitalizirati zadanu osnovu modela proizvoda kožne galanterije
računalno razraditi sastavne dijelove jednog modela kožne galanterije
izraditi sastavnicu materijala za zadani model kožne galanterije
računalno krojiti šablone za izradu noževa jednog modela kožne galanterije
računalno krojiti sastavne dijelova jednog modela kožne galanterije
izračunati normativ utroška materijala jednog modela kožne galanterije
7.
Razvoj proizvoda obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
skicirati model obuće i/ili kožne galanterije
analizirati odabrani model obuće i/ili kožne galanterije
izraditi osnovu modela zadanog proizvoda obuće ili kožne galanterije ručno i/ili računalno
razraditi konstrukciju odabranog modela kožne galanterije
modelirati odabrani model obuće ili kožne galanterije ručno i/ili računalno
konstruirati nagazne dijelove zadanog modela obuće
izraditi projektnu (tehničku) mapu za zadani model obuće i/ili kožne galanterije
izraditi probni uzorak zadanog modela obuće i/ili kožne galanterije
8.
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
grupirati osnovne i pomoćne materijale za izradu obuće i kožne galanterije
razlikovati vrste prirodnih koža za izradu obuće i kožne galanterije
objasniti građu sirove kože
navesti operacije prerade sirove kože u gotovu
izabrati adekvatne pomoćne materijale za izradu zadanog modela modnog dodatka
navesti nove materijale za izradu obuće
navesti mogućnosti načina ekološkog zbrinjavanja materijala za izradu obuće i kožne galanterije
predvidjeti materijale za izradbu zadanog modnog dodatka
provjeriti kvalitetu i kvantitetu odabranih materijala za izradu zadanog modnog dodatka
9.
Tehnološka priprema proizvodnje obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste modela obuće i kožne galanterije
identificirati dijelove obuće i kožne galanterije
razlikovati vrste računalno vođenih strojeva za krojenje obuće i kožne galanterije
raščlaniti redoslijed izrade radnih operacija modnog dodatka
predvidjeti način rada za zadani model modnog dodatka
ustanoviti normativ utrošak materijala za modni dodatak
izračunati normu koristeći snimljena vremena izrade modnog dodatka
izraditi tehnološku dokumentaciju za modni dodatak
10.
Operativna priprema proizvodnje obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati poslove operativne pripreme za modni dodatak
planirati proizvodnju putem planova za modni dodatak
utvrditi planove i rokove nabavke materijala za modni dodatak
analizirati skladišno poslovanje za modne dodatke
isplanirati kapacitet izrade zadanog modela modnog dodatka
izraditi plansku kalkulaciju cijene zadanog modela modnog dodatka
razlikovati radne naloge za modne dodatke
11.
Organizacija i kontrola proizvodnje obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati plan rada manje radne skupine u proizvodnji modnog dodatka
komentirati zadaće i obveze prema kvaliteti radnika u proizvodnji modnog dodatka
opisati tijek proizvodnje određenog proizvoda modnog dodatk
predvidjeti nedostatke tijekom proizvodnje modnog dodatka
izdvojiti poslove kontrole kvalitete modnog dodatka
kontrolirati kvalitetu modnog dodatka u svim fazama rada
provjeriti kvalitetu ulaznih sirovina modnog dodatka
analizirati kvalitetu gotovih modnih dodataka
analizirati kvalitetu gotovih modnih dodataka
12.
Plastično oblikovanje obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
skicirati model obuće
demonstrirati skicirani model obuće
analizirati oblikovani model obuće
izraditi primjer nakita od prirodne kože
nacrtati model kožne galanterije
plastično oblikovati skicirani model kožne galanterije
komentirati izrađeni modni dodatak
prezentirati uradak realiziranog modela modnog dodatka
13.
Crtanje modnih dodataka, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste crteža u modnom dizajnu
skicirati jedan model obuće prema predlošku
izraditi modni crtež obuće prema predlošku
skicirati modnu ilustraciju modela kožne galanterije
primijeniti estetska načela oblikovanja obuće i kožne galanterije
analizirati modni dodatak
14.
Modni stilovi obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati suvremene modne stilove u obući i kožnoj galanteriji
skicirati suvremeni model obuće i kožne galanterije
opisati stilska obilježja obuće prema namjeni
skicirati model obuće i kožne galanterije prema namjeni
analizirati modni dodatak iz najnovije sezonske kolekcije
prikupiti informacije o aktualnom modnom trendu ili brandu
prezentirati uradak aktualnog modnog trenda ili branda
15.
Industrijski dizajn i dizajn modnih dodataka, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati pojam dizajna
obrazložiti razlog nastanka i razvoja industrijskog dizajna
nabrojiti faze metodologije industrijskog dizajna
razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira
oblikovati različite modele obuće
oblikovati različite modele kožne galanterije
16.
Priprema za izradu obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati radne operacije pripreme iskrojenih dijelova u izradi obuće i kožne galanterije
izdvojiti vrste strojnog stanjivanja rubova kože
grupirati vrste označavanja krojnih dijelova modnog dodatka
objasniti vrste rubova na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije
objasniti svrhu bušenja rupica na krojnim dijelovima modnog dodatka
opisati primjenu utiskivanja linija na krojnim dijelovima modnog dodatka
predvidjeti stabilizaciju krojnih dijelova modnog dodatka
17.
Sastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati način sastavljanja zadanog proizvoda modnog dodatka
izdvojiti vrste ljepila za izradu obuće i kožne galanterije
razlikovati vrste sastavljanja dijelova šivanjem modnog dodatka
nabrojati vrste metalne galanterije za međusobni sastav dijelova modnog dodatka
objasniti primjenu sastavljanja dijelova visokofrekventnim postupkom na modnom dodatku
18.
Izrada i dizajn obuće, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati radno mjesto za rad na siguran način za izradu gornjišta obuće
iskrojiti dijelove gornjišta zadanog modela obuće
pripremiti iskrojene dijelove gornjišta obuće za sastavljanje
provesti završnu doradu obuće
dizajnirati obuću upotrebom različitih materijala
19.
Izrada i dizajn kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
iskrojiti dijelove modela kožne galanterije od prirodne kože
razvrstati krojne dijelove zadanog modela kožne galanterije
pripremiti iskrojene dijelove kožne galanterije
sastaviti krojne dijelove kožne galanterije lijepljenjem
sastaviti krojne dijelove kožne galanterije šivanjem
kontrolirati proces proizvodnje kožne galanterije
provesti završnu doradu proizvoda kožne galanterije
dizajnirati kožnu galanteriju upotrebom različitih materijala
20.
Dorada obuće i kožne galanterije, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste dovršnih radova na gotovom proizvodu modnog dodatka
izdvojiti kemijske operacije dorade na gotovim proizvodima modnih dodataka
objasniti primjenu mehaničkih operacija dorade na gotovim proizvodima modnih dodataka
razlikovati nečistoće i način otklanjanja na gotovom proizvodu modnih dodataka
usporediti načine pakiranja gotove obuće i kožne galanterije
21.
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primijeniti temeljna načela bontona u modnoj tvrtki modnih dodataka
komunicirati sa suradnicima i kupcima u modnoj tvrtki modnih dodataka
koristiti moralan i etički odnos prema radu u modnoj tvrtki modnih dodataka
primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju u modnoj tvrtki modnih dodataka
rješavati konfliktne situacije u modnoj tvrtki modnih dodataka
22.
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
voditi prodajni razgovor u prodaji modnih usluga i proizvoda
objasniti aktivnosti prodavača prema modmoj usluzi i proizvodu te prodajnom modnom salonu
razlikovati temeljne odrednice u modnom poduzetništvu
opisati osobine modnog poduezetnika
otkriti nedostatke i prednosti modnog poduzetništva
koristiti metode stvaranja poduzetničkih modne ideja
odabrati pravno organizacijski oblik modne tvrtke
registrirati i organizirati poslovanje modne tvrtke
izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan modne tvrtke
primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju modne tvrtke
23.
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih ideja u dizajnu modnih dodataka, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primijeniti zdrav i siguran način upotrebe računala i objasniti utjecaj računala na okoliš
organizirati mape i pravilno spremiti datoteke
primijeniti pravila sigurne komunikacije pri korištenju interneta
provoditi samostalno unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta
koristiti proračunske tablice, osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone
primijeniti IKT alate za izradbu prezentacija i interpretirati obrađene sadržaje na prezentacijama
komunicirati na ispravan način putem e-maila
24.
Kreativno modeliranje obuće, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
modelirati obuću prema zahtjevima tržišta
modelirati obuću po mjeri
modelirati ortopedsku obuću
kreirati obuću ručno i/ili računalno
izraditi projektni zadatak modela obuće na zadane teme
25.
Kreativno modeliranje kožne galanterije, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
modelirati kožnu galanteriju prema zahtjevima tržišta
modelirati proizvode kožne galanterije prema određenom stilu
modelirati modne proizvode kožne galanterije
kreirati kožnu galanteriju ručno i/ili računalno
izraditi projektni zadatak modne galanterije na zadane teme
26.
Rukotvorstvo modnih dodataka, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabrojiti obilježja obućarskog obrta i rukotvorstva
razlikovati tradicijsku torbu prema namjeni i spolu
skicirati tradicijsku mušku i žensku torbu
objasniti značaj i ulogu boje u tradicijskom oblikovanju dodataka odjeći
analizirati osnovne vrste opanaka
usporediti obuću prema njenom značenju u seoskim zajednicama
prikupiti informacije o autohtonoj obući, torbi i pojasu
27.
Tradicijsko oblikovanje modnih dodataka, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti razliku između unikatnog i industrijski izrađenog modela modnog dodatka
. izdvojiti hrvatske tradicijske elemente u oblikovanju modnih dodataka
navesti primjer hrvatskog modnog branda koji koristi tradicijske elemente u oblikovanju suvremenih modnih dodataka
skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente
primijeniti elemente tradicijskog obućarskog obrta u oblikovanju suvremenih modela obuće
koristiti elemente tradicijske torbe u oblikovanju suvremenih modela modnog dodatka
28.
Projekt modnog dodatka, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku za dizajn modnih dodataka s elementima tradicije
procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka za dizajn modnih dodataka s elementima tradicije
isplanirati faze realizacije projektnog zadatka modnog dodatka s elementima tradicije
pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta modnog dodatka s elementima tradicije
izraditi projektni zadatak modnog dodatka s elementima tradicije
prikupiti i dokumentirati sav materijal o projektnom zadatku modnog dodatka s elementima tradicije
prezentirati izrađeni projekt modnog dodatka s elementima tradicije
29.
Poduzetništvo modnih dodataka, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura u modnoj tvrtki modnih dodataka
primijeniti pravila ponašanja modnoj tvrtki modnih dodataka
primijeniti temeljna načela bontona modnoj tvrtki modnih dodataka
razvijati metode prodaje i usluga modnom salonu modnih dodataka
napisati poslovni dopis za poslovanje modnog salona modnih dodataka
primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju u modnom salonu modnih dodataka
razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju u modnom salonu modnih dodataka
koristiti marketinšku komunikaciju u modnom salonu modnih dodataka
demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima u modnom salonu modnih dodataka
30.
Promocija modnih dodataka, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti načela marketinga na tržištu modnih dodataka
analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju za modne dodatke
objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta obuće i kožne galanterije
objasniti metode i proces istraživanja tržišta obuće i kožne galanterije
predvidjeti troškove istraživanja tržišta obuće i kožne galanterije
objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda obuće i kožne galanterije
razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda obuće i kožne galanterije
komunicirati s tržištem obuće i kožne galanterije
koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu obuće i kožne galanterije
primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda obuće i kožne galanterije
31.
Projekt modnog poduzetništva, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
2.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati projektni zadatak za modno poduzetništvo obuće i kožne galanterije
izraditi plan marketinških aktivnosti za modni dodatak
raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima za promotivne aktivnosti modnog dodatka
izraditi projektni modni dodatak prema marketinškim načelima
prezentirati projektni modni dodatak
organizirati prodajne aktivnosti projektnog modnog dodatka
izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza marketinških aktivnosti u projektu modnog dodatka u skladu s uputama
prezentirati rezultate marketinških aktivnosti u skladu s uputama projekta modnog dodatka
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (8)
1.
Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati aktualne modne kolekcije obuće i kožne galanterije
pratiti modne trendove materijala i boja u obući i kožnoj galanteriji
pratiti modne forme u obući i kožnoj galanteriji
primijeniti modne novitete u obući i kožnoj galanteriji
pratiti razvoj novih tehnologija obuće i kožne galanterije
pratiti razvoj novih materijala obuće i kožne galanterije
kontinuirano se educirati o novim materijalima i i tehnologijama obuće i kožne galanterije
2.
Razvoj modela obuće i usluga
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skicirati modele obuće
crtati osnove modela obuće ručno i/ili računalno
konstruirati obuću prema anatomiji noge i stopala
odabrati materijale prema namjeni proizvoda obuće
razraditi sastavne dijelove modela (ručno i računalno) obuće
izraditi radne šablone (ručno i računalno) obuće
pratiti izradu probnog uzorka modela obuće i izvršiti potrebne korekcije
sudjelovati u odabiru modela za kolekciju obuće
izraditi projektne (tehničke) mape za proizvodnju obuće
izraditi kopiju kalupa obuće ručno i/ili računalno
predvidjeti kalupe, ugradbene i nagazne dijelove u zadanom sortimentu
izraditi bazni model obuće
gradirati konstrukcijske dijelove obuće
izraditi probne veličine obuće unutar zadanog sortimenta
modelirati dječju obuću
modelirati modnu obuću
modelirati obuću za specijalne namjene
modelirati obuću prema zahtjevima tržišta
3.
Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
skicirati modele kožne galanterije
crtati osnove modela kožne galanterije ručno i /ili računalno
odabrati materijale prema namjeni proizvoda kožne galanterije
razraditi sastavne dijelove modela (ručno i računalno) kožne galanterije
izraditi radne šablone (ručno i računalno) kožne galanterije
izraditi projektne (tehničke) mape za proizvodnju kožne galanterije
modelirati sitnu kožnu galanteriju
modelirati modnu kožnu galanteriju
modelirati poslovnu kožnu galanteriju
modelirati kožnu galanteriju za specijalne namjene
modelirati kožnu galanteriju prema zahtjevima tržišta
konstruirati kožnu galanteriju
pratiti izradu probnog uzorka modela kožne galanterije i izvršiti potrebne korekcije
sudjelovati u odabiru modela za kolekciju kožne galanterije
4.
Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi tehnološku dokumentaciju za proizvodnju obuće i kožne galanterije
izraditi operativnu dokumentaciju za proizvodnju obuće i kožne galanterije
organizirati proces proizvodnje za obuću i kožnu galanteriju
koristiti računalne programe za planiranje proizvodnje obuće i kožne galanterije
evidentirati ulaz i izlaz osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad iz skladišta obuće i kožne galanterije
evidentirati ulaz i izlaz kalupa iz skladišta za proizvodnju obuće
evidentirati ulaz i izlaz iz skladišta gotovih proizvoda obuće ili kožne galanterije
računalno evidentirati stanja u skladištu obuće i kožne galanterije
primijeniti standarde kvalitete i kvantitete kod preuzimanja materijala za izradu obuće i kožne galanterije
5.
Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji u izradi obuće
koristiti se zaštitnim sredstvima sukladno propisanim standardima u izradi obuće
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi obuće
pravilno organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi obuće
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi obuće
održavati radno mjesto u izradi obuće
održavati sredstva za rad u izradi obuće
krojiti sastavne dijelove obuće
pripremiti sastavne dijelove obuće
sastavljati dijelove gornjišta obuće
sastavljati gornje i donje dijelove obuće
završno doraditi gotovu obuću
pakirati gotovu obuću
primjenjivati propise u području zaštite okoliša u proizvodnji obuće
skrbiti o uštedi energije u proizvodnji obuće
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u proizvodnji obuće
prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu u proizvodnji obuće
provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda u proizvodnji obuće
6.
Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji u izradi kožne galanterije
koristiti se zaštitnim sredstvima sukladno propisanim standardima u izradi kožne galanterije
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način u izradi kožne galanterije
pravilno organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada u izradi kožne galanterije
objasniti način rada na određenom radnom mjestu u izradi kožne galanterije
održavati radno mjesto u izradi kožne galanterije
održavati sredstva za rad u izradi kožne galanterije
krojiti sastavne dijelove kožne galanterije
pripremiti sastavne dijelove kožne galanterije
sastavljati dijelove kožne galanterije
završno doraditi kožnu galanteriju
pakirati gotovu kožnu galanteriju
primjenjivati propise u području zaštite okoliša u proizvodnji kožne galanterije
skrbiti o uštedi energije u proizvodnji kožne galanterije
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u proizvodnji kožne galanterije
prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu u proizvodnji kožne galanterije
provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda u proizvodnji kožne galanterije
7.
Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati proizvodnju obuće i kožne galanterije prema tehnološkoj dokumentaciji i utvrđenim standardima
prepoznavati greške u proizvodnji obuće i kožne galanterije
otklanjati greške u proizvodnji obuće i kožne galanterije
primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
kontrolirati kvalitetu proizvoda obuće i kožne galanterije u pojedinim fazama rada
prepoznati greške na proizvodima obuće i kožne galanterije
otklanjati greške na proizvodima obuće i kožne galanterije
8.
Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
11.12.2018
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
unositi podatke za analizu poslovanja proizvodnje obuće i kožne galanterije u računalo
istražiti tržište potreba kupaca obuće i kožne galanterije
promovirati obuću i kožnu galanteriju
promovirati usluge pripadajuće obuće i kožne galanterije
izraditi skraćeni poslovni plan za promoviranje obuće i kožne galanteriju i usluga
koristiti e-poslovanje u procesu proizvodnje obuće i kožne galanterije
ispunjavati obrasce za evidenciju proizvodnje obuće i kožne galanterije
preuzimati narudžbe za proizvode obuće ili kožne galanterije
utvrditi rokove isporuke proizvoda obuće i kožne galanterije i usluga
prodavati obuću i kožnu galanteriju
prodavati usluge vezane za obuću i kožnu galanteriju
poznavati poslovni bonton i etiku u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
timski raditi u modnoj tvrtci obuće i kožne galanterije
komunicirati na stranom jeziku u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
prezentirati proizvod obuće i kožne galanterije
izgrađivati učinkovite odnose s kupcima u poslovnom okruženju modne tvrtke obuće i kožne galanterije
voditi manje radne timove u modnoj tvrtki obuće i kožne galanterije
koristiti se komunikacijskim vještinama u vođenju manjeg radnog tima modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pratiti nove metode rada u organizaciji vođenja manjeg radnog tima modne tvrtke obuće i kožne galanterije
uputiti nove članove radnog tima u aktivnosti modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pratiti posao i rješavati eventualne probleme u radnom timu modne tvrtke obuće i kožne galanterije
pokazivati inicijativu, fleksibilnost i inovativnost u radu u modnoj tvtki obuće i kožne galanterije
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (113)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Osnove modeliranja obuće Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Osnove modeliranja obuće Razvoj modela obuće i usluga
Osnove modeliranja kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Osnove modeliranja kožne galanterije Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Modeliranje osnovnih krojeva obuće Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Modeliranje osnovnih krojeva obuće Razvoj modela obuće i usluga
Modeliranje osnovnih krojeva kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Modeliranje osnovnih krojeva kožne galanterije Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Računalno modeliranje obuće Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Računalno modeliranje obuće Razvoj modela obuće i usluga
Računalno modeliranje obuće Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Računalno modeliranje kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Računalno modeliranje kožne galanterije Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Razvoj proizvoda obuće i kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Razvoj proizvoda obuće i kožne galanterije Razvoj modela obuće i usluga
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije Razvoj modela obuće i usluga
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Tehnološka priprema proizvodnje obuće i kožne galanterije Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Tehnološka priprema proizvodnje obuće i kožne galanterije Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Operativna priprema proizvodnje obuće i kožne galanterije Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Operativna priprema proizvodnje obuće i kožne galanterije Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Organizacija i kontrola proizvodnje obuće i kožne galanterije Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Organizacija i kontrola proizvodnje obuće i kožne galanterije Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Plastično oblikovanje obuće i kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Plastično oblikovanje obuće i kožne galanterije Razvoj modela obuće i usluga
Plastično oblikovanje obuće i kožne galanterije Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Crtanje modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Crtanje modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
Crtanje modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Modni stilovi obuće i kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Modni stilovi obuće i kožne galanterije Razvoj modela obuće i usluga
Modni stilovi obuće i kožne galanterije Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Industrijski dizajn i dizajn modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Industrijski dizajn i dizajn modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
Industrijski dizajn i dizajn modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Priprema za izradu obuće i kožne galanterije Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Priprema za izradu obuće i kožne galanterije Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Priprema za izradu obuće i kožne galanterije Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Sastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Sastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Sastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Izrada i dizajn obuće Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Izrada i dizajn obuće Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Izrada i dizajn kožne galanterije Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Izrada i dizajn kožne galanterije Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Dorada obuće i kožne galanterije Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Dorada obuće i kožne galanterije Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Dorada obuće i kožne galanterije Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki za dizajn modnih dodataka Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Poduzetništvo u dizajnu modnih dodataka Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih ideja u dizajnu modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih ideja u dizajnu modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih ideja u dizajnu modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih ideja u dizajnu modnih dodataka Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Kreativno modeliranje obuće Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Kreativno modeliranje obuće Razvoj modela obuće i usluga
Kreativno modeliranje obuće Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Kreativno modeliranje obuće Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Kreativno modeliranje obuće Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Kreativno modeliranje obuće Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Kreativno modeliranje kožne galanterije Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Kreativno modeliranje kožne galanterije Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Kreativno modeliranje kožne galanterije Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Kreativno modeliranje kožne galanterije Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Kreativno modeliranje kožne galanterije Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Rukotvorstvo modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Rukotvorstvo modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
Rukotvorstvo modnih dodataka Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Rukotvorstvo modnih dodataka Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Rukotvorstvo modnih dodataka Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Tradicijsko oblikovanje modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Tradicijsko oblikovanje modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Tradicijsko oblikovanje modnih dodataka Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Tradicijsko oblikovanje modnih dodataka Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Projekt modnog dodatka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Projekt modnog dodatka Razvoj modela obuće i usluga
Projekt modnog dodatka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Projekt modnog dodatka Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Projekt modnog dodatka Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Projekt modnog dodatka Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Projekt modnog dodatka Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Poduzetništvo modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Poduzetništvo modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
Poduzetništvo modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Poduzetništvo modnih dodataka Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Promocija modnih dodataka Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Promocija modnih dodataka Razvoj modela obuće i usluga
Promocija modnih dodataka Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Promocija modnih dodataka Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Projekt modnog poduzetništva Praćenje modnih trendova, materijala i novih tehnologija obuće i kožne galanterije
Projekt modnog poduzetništva Razvoj modela obuće i usluga
Projekt modnog poduzetništva Razvoj modela i kolekcije kožne galanterije
Projekt modnog poduzetništva Priprema proizvodnje za izradu obuće i kožne galanterije
Projekt modnog poduzetništva Izrada i dorada obuće tehničara modelara
Projekt modnog poduzetništva Izrada i dorada kožne galanterije tehničara modelara
Projekt modnog poduzetništva Osiguranje kvalitete proizvoda obuće i kožne galanterije
Projekt modnog poduzetništva Modno poslovanje u izradi obuće i kožne galanterije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Dizajner/Dizajnerica modnih dodataka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.4.2020
Vrijedi do
31.8.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Ne postoji
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća