Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
180
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Uvjet pristupanja cjelovitoj kvalifikaciji je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.

Zdravstvena sposobnost – liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije.

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije je 180 CSVET bodova, od čega 138 CSVET bodova iz strukovnog dijela kvalifikacije (od kojih najmanje 120 CSVET bodova na razini 4 ili višoj razini ishoda učenja)  i 42 boda iz općeg obrazovanja (od kojih najmanje 42 boda na razini 4 ili višoj razini ishoda učenja) te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Materijali za izradu PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti vrste materijala za izradu PVC i aluminijske stolarije
objasniti karakteristike materijala koji se koriste u izradi PVC i aluminijske stolarije
opisati načine zaštite PVC i aluminijske stolarije
2.
Vrste i karakteristike PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti različite vrste stolarije
opisati karakteristike PVC i aluminijske stolarije
opisati prednosti i nedostatke PVC i aluminijske stolarije
objasniti utjecaj PVC i aluminijske stolarije na energetsku učinkovitost objekta
3.
Korištenje i održavanje alata, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti alate za proizvodnju i montažu stolarije
opisati alate za mjerenje i njihovu primjenu
objasniti postupak održavanja alata
koristiti alate za proizvodnju i montažu stolarije
4.
Profili za izradu stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste i oblike profila
opisati konstrukciju profila
objasniti tehnologiju spajanja profila
odabrati potrebne profile
objasniti odvod kondenzata
objasniti ulogu i važnost otvora za ventilaciju
5.
Okovi za stolariju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste i namjenu okova
opisati karakteristike okova
objasniti postupak ugradnje okova
navesti različite alate i opremu koji se koriste za ugradnju okova na stolariju
odabrati potrebne okove
6.
Pričvrsni elementi, ljepila i brtvila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati različite vrste spojnica i njihovu primjenu
razlikovati različite vrste ljepila i njihovu primjenu
navesti različite vrste brtvila i njihovu primjenu
7.
Organizacija rada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti proces planiranja radnih aktivnosti
planirati izvođenje dodijeljenih zadataka prema opsegu i rasporedu
odrediti prioritete radnih aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati
organizirati resurse prije početka rada
koristiti optimalno resurse tijekom izvođenja radnih aktivnosti
koristiti računalo za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad
8.
Mjerenja na objektu prije proizvodnje stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati načine mjerenja i skiciranja otvora i presjeka za izradu stolarije
izvesti postupke mjerenja na objektu
izmjeriti otvore u koje će se ugrađivati stolarija
odrediti dimenzije elemenata stolarije
provjeriti točnost dimenzija i geometriju otvora
skicirati elemente za izradu stolarije
9.
Priprema proizvodnje stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti postupke pripremnih radova za izradu PVC i aluminijske stolarije
koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju
specificirati karakteristike konačnog proizvoda
koristiti računalni program za dimenzioniranje stolarije
izraditi specifikaciju potrebnog materijala koristeći odgovarajuće računalne programe
izraditi radni nalog
opisati postupak pripreme alata, strojeva i pribora za izradu PVC i aluminijske stolarije
pripremiti alate, strojeve i pribor za izradu PVC i aluminijske stolarije
provjeriti ispravnost alata, strojeva i pribora prije i nakon korištenja
dopremiti repromaterijal
10.
Strojevi za obradu i spajanje profila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste i dijelove strojeva za obradu i spajanje profila
objasniti funkciju strojeva za obradu i spajanje profila
koristiti stroj za odrezivanje profila
koristiti stroj za urezivanje, bušenje i glodanje utora na profilima
koristiti stroj za spajanje (zavarivanje) profila
koristiti stroj za čišćenje zavara na profilima
koristiti stroj za glodanje završetaka profila
koristiti stroj za odrezivanje letvica
koristiti stroj za savijanje profila
opisati postupke preventivnog održavanja strojeva
11.
Tehnologija izrade PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti postupak izrade PVC i aluminijske stolarije
nabrojiti vrste profila, spojnih elemenata i okova
odabrati odgovarajuće profile i pripadajuće elemente prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
opisati postupak obilježavanja i rezanja profila
opisati postupke savijanja profila
razlikovati načine spajanja PVC i aluminijskih profila
objasniti postupke zavarivanja PVC profila
opisati načine spajanja i ugradnje okova u PVC i aluminijsku stolariju
objasniti postupak ugradnje stakla na gotove elemente stolarije
opisati načine brtvljenja stolarije i odvoda kondenzata
12.
Rezanje profila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
dopremiti profile do stroja za rezanje
pripremiti profile za rezanje
postaviti profile na transportnu traku razreznog centra
rezati profile u skladu s radnim nalogom
označiti odrezane profile za lakše prepoznavanje u daljnjoj obradi
13.
Armiranje profila ojačanjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
rezati ojačanja u skladu s radnim nalogom
ugraditi ojačanja i spojnice u profile
postaviti profil u stroj za armiranje
povezati profile i ojačanja vijcima
14.
Obrada profila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
obraditi profil prema radnom nalogu
bušiti rupe za prihvatne pločice
bušiti rupe za spojnice
bušiti odvod vode
bušiti rupe za kasniju montažu proizvoda
15.
Zavarivanje i spajanje profila, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
postaviti alate i strojeve ovisno o vrsti i karakteristikama profila
opslužiti stroj za zavarivanje
pokrenuti stroj za zavarivanje
izvesti postupak zavarivanja obrađenih profila
spajati profile od aluminija
16.
Čišćenje zavara, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
postaviti okvir na uređaj za čišćenje zavara
učvrstiti okvir u odgovarajući položaj
očistiti horizontalne srhove zavarenog spoja s gornje i donje strane
oblikovati rub okvira glodalicom
izvesti postupak čišćenja zavarene vidne površine, vanjskih i unutarnjih kutova i površine brtve
17.
Postavljanje brtve, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
postaviti brtvu u pripremljene utore
postaviti udarnu brtvu u utor na okviru i krilu
postaviti brtvu za staklo u utor na krilu
rezati brtvu nakon postavljanja
zalijepiti brtvu sekundarnim ljepilom
18.
Okivanje krila i okvira, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
odabrati vrstu okova za stolariju prema specifikacijama radnog naloga
pripremiti okove za montažu prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
postaviti obrađeni proizvod na stol za okivanje
stegnuti proizvod na stolu za okivanje
ugraditi okov na stolariju prema specifikacijama radnog naloga
označiti točke za pričvršćivanje okova na stolariji
pričvrstiti okov vijcima
19.
Rezanje letvica za ustakljivanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
odrediti količinu i dimenzije letvica koje treba izrezati
pripremiti shemu rezanja letvica
postaviti letvice na stol za rezanje
podesiti kut pod kojim će se letvice rezati
izvršiti rezanje letvica za ustakljivanje
izvršiti mjerenje letvica za ustakljivanje
20.
Ustakljivanje na preši, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
postaviti krilo u specijalnu pneumatsku prešu na kojoj se ostakljuje
provjeriti dijagonale krila te ispravnosti i preciznost postavljenih okova
postaviti uloške za staklo u utore u krilu
učvrstiti staklo u okvire
izvršiti ustakljivanje/umetanje ispune na preši za ustakljivanje
ugraditi gumene brtve i letvice na gotove elemente stolarije
izvršiti završnu kontrolu izrađenog proizvoda
21.
Izrada i montaža PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti tehnologiju izrade i montaže PVC i aluminijske stolarije
odabrati potrebne profile, okove i dijelove za izradu stolarije
izvoditi tehnološke operacije na strojevima
izraditi različite izvedbe prozora i vrata
izraditi lučne i kose elemente
izraditi klizne, podizno-klizne i posmično-klizne stijene
rukovati alatima i strojevima za izradu i montažu aluminijske i PVC stolarije
ugraditi izrađenu stolariju na objektu
ispitati točnost i funkcionalnost ugrađene stolarije na objektu
22.
Izrada i montaža roleta od PVC-a i aluminija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti tehnologiju izrade i montaže roleta
izraditi i montirati rolete
odabrati potrebne profile i vodilice za izradu roleta
pripremiti profil roleta i vodilice za izradu i montažu prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
rukovati alatima i strojevima za izradu i montažu roleta
ispitati točnost i funkcionalnost montiranih roleta
23.
Izrada i montaža grilja od PVC-a i aluminija, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti tehnologiju izrade i montaže grilja
odabrati potrebne profile za izradu grilja
pripremiti profile za izradu i montažu grilja
rukovati alatima za izradu i montažu grilja
izraditi grilje prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
montirati grilje na prozorski okvir
postaviti grilje na fasadu
ispitati točnost i funkcionalnost montiranih grilja
24.
Izrada i montaža mrežica za zaštitu od komaraca, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti tehnologiju izrade mrežica
odabrati potrebne profile za izradu mrežica
pripremiti profile za izradu i montažu mrežica za zaštitu od komaraca
rukovati alatima za izradu mrežica
izraditi mrežice za zaštitu od komaraca prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
montirati mrežice na elemente
ispitati točnost i funkcionalnost montiranih mrežica
25.
Ugradnja gumenih brtvi, letvica i stakala u izrađene elemente, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
ugraditi gumene brtve na gotove elemente stolarije
ugraditi opšavne letvice na gotove elemente stolarije
ugraditi stakla na gotove elemente stolarije
rukovati alatima za ugradnju gumenih brtvi, letvica i stakala
ispitati točnost i funkcionalnost ugrađenih elemenata
26.
Tehnologija montaže PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati mjerne postupke i njihovu namjenu
opisati osnovne karakteristike građevnih konstrukcija u koje se ugrađuje stolarija
objasniti postupak demontaže stolarije
navesti materijale potrebne za ugradnju PVC i aluminijske stolarije
objasniti postupak montaže i načine učvršćenja PVC i aluminijske stolarije na građevinskim objektima
opisati način ugradnje vanjskih roleta i fasadnih grilja
opisati postupke završnih radova kod montaže
27.
Pripremni radovi prije montaže PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
tumačiti različite crteže i specifikacije vezane uz pričvršćivanje stolarije
navesti alate i opremu koji se koriste za mjerenje, označavanje i pričvršćivanje stolarije
objasniti postupak pričvršćivanja stolarije pomoću potrebnog alata i opreme
opisati postupak nanošenja fuge na zidove i okvire stolarije
28.
Demontaža postojeće stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati postupak demontaže postojeće stolarije
odabrati alat za demontažu stolarije
demontirati postojeću stolariju
zbrinuti otpad na ekološki način
29.
Mjerenja na objektu prije montaže stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izmjeriti zidane otvore
usporediti dimenzije zidanih otvora s dimenzijama elemenata koji se ugrađuju
pregledati konstrukciju građevinskih elemenata i podobnost za montažu
provjeriti prave kutove otvora
pripremiti otvore za zidanje u skladu sa zahtjevima i uputama za montažu proizvoda
uzeti u obzir potrebne tolerancije za montažu
provjeriti smjer otvaranja stolarije
30.
Pričvršćivanje okvira, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
odabrati alate i opremu koja se koristi za pričvršćivanje stolarije
izvesti pripremne radove na objektu za postavljanje okvira
zaštiti okvir prikladnim sredstvima prije postavljanja
učvrstiti okvir klinovima prema zahtijevanom okomitom i vodoravnom poravnanju
pričvrstiti okvir pomoću odgovarajuće metode koristeći vezivna sredstva
provjeriti vodoravnu i okomitu poravnatost okvira
31.
Montaža proizvedenih elemenata PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
očistiti i pripremiti otvor za ugradnju stolarije
odrediti razinu i visinu ugradnje elemenata
postaviti okvir stolarije u postojeće otvore na objektu
osigurati pravilno poravnanje i razmak
montirati izrađenu PVC i aluminijsku stolariju u otvore na građevinskom objektu
učvrstiti elemente vijcima i pur pjenom
ugraditi izolaciju oko montirane stolarije
provjeriti funkcionalnost PVC i aluminijske stolarije nakon montaže
32.
Završni radovi nakon montaže PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati završne i zaštitno-estetske radove
izvesti završne radove nakon montaže PVC i aluminijske stolarije
izvesti postupak silikoniranja
postaviti zaštitno-estetske čepove
očistiti radno okruženje
ekološki skladištiti i odvesti otpadne tvari i materijale na uništavanje
33.
Kalkulacije i obračun troškova, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
procijeniti potrebno vrijeme rada i količinu materijala za određeni projekt
izračunati troškove materijala
izračunati troškove rada u proizvodnji
izračunati troškove montaže
izraditi ponudu
34.
Sigurnosne norme pri proizvodnji i montaži PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti vrste opasnosti na gradilištima
identificirati opasnosti specifične za poslove proizvodnje i montaže stolarije
opisati standardni postupak rukovanja, skladištenja i slaganja materijala, alata, opreme i pribora
navesti različite vrste otpada na gradilištima i način njihovog odlaganja
35.
Komunikacija u timu, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti važnost pravilne i učinkovite komunikacije i njene štetne učinke u slučaju izostanka pravilne komunikacije
primijeniti učinkovite komunikacijske vještine u interakciji sa suradnicima i nadređenima tijekom dodijeljenog zadatka
objasniti važnost timskog rada i njegove učinke na rad
primijeniti timski rad tijekom dodijeljenog zadatka
uputiti jasno i precizno članove tima u vezi s radnim zadatcima
36.
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
skicirati radni zadatak
izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju
napraviti kalkulaciju i izračun troškova
izraditi sve potrebne elemente na strojevima
montirati elemente u cjelinu
montirati izrađenu stolariju na objektu
kontrolirati točnost i funkcionalnost montirane stolarije
37.
Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
provjeriti stanje okova
zategnuti pričvrsne vijke
podmazati pomične dijelove i brtvena mjesta
detektirati i ukloniti kvarove na stolariji
detektirati i ukloniti kvarove ispuna
ukloniti kvarove sjenila za sunce
ukloniti oštećenja mrežice za zaštitu od insekata
38.
Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC i aluminijske stolarije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
pakirati elemente PVC i aluminijske stolarije za skladištenje/isporuku
skladištiti elemente PVC i aluminijske stolarije
izvršiti pripremu za isporuku PVC i aluminijske stolarije
transportirati i dostaviti proizvode na objekt
39.
Izrada garažnih vrata, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti tehnologiju izrade i montaže vrata, segmentnih i rolo vrata
odabrati potrebne profile i dijelove za izradu garažnih, segmentnih i rolo vrata
pripremiti elemente i profile za izradu i montažu vrata
rukovati alatima za izradu i montažu vrata
izraditi vrata prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
montirati vrata
ispitati točnost i funkcionalnost ugrađenih vrata
40.
Vrste stakla, skladištenje i rukovanje sa staklom, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
prepoznati vrste stakla i njihovu primjenu
opisati postupak rukovanja staklom
navesti postupke skladištenja stakla
objasniti postupak pakiranja proizvoda od stakla
skladištiti gotove proizvode od stakla
41.
Rezanje i rubljenje stakla, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
prepoznati alate i opremu za rezanje stakla
opisati metode rezanja stakla
rezati staklo različitim alatima za rezanje stakla
prepoznati alate i opremu za rubljenje stakla
opisati metode rubljenja stakla
izvesti završnu obradu rubova na staklu
42.
Montaža zidnih fasada, panela i ploča, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati različite vrste fasada
provesti mjerenja na vanjskoj površini građevine
odrediti mjesto pričvršćivanja, dimenzije i vrstu fasade prema tehničkoj dokumentaciji
procijeniti vrstu, oblik i količinu potrebnih ploča za izradu zidnih fasada
tumačiti detalje iz crteža i uputa za postavljanje fasade
izvršiti montažu zidnih fasada/panela/ploča
osigurati ujednačenost spojeva i primjenu brtvila za spojeve prema specifikaciji
osigurati otvore za prozore i vrata
instalirati sustav odvodnje prema specifikaciji
43.
Konstruiranje pomoću računala, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti sučelje crtaćeg 2D programa
postaviti parametre crteža
crtati jednostavne elemente
uređivati crteže koristeći alate 2D programa
kotirati elemente crteža
ispisati pripremljeni crtež
pripremiti crtež za ispis
44.
Programski alat za upravljanje proizvodnjom PVC i aluminijske stolarije, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti sučelje softvera za upravljanje radnim procesima
izraditi ponudu za kupce
izraditi radni nalog
generirati rezne liste
optimizirati rezanje profila
prenijeti podataka na strojeve za rezanje, proizvodne pogone, strojeve za zavarivanje, čistilice i etiketirke
45.
Harmonika sistemi - zastakljivanje balkona i terasa, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti tehnologiju izrade i montaže harmonika sistema
odabrati potrebne profile i dijelove za izradu harmonika sistema
pripremiti elemente i profile za izradu i montažu harmonika sistema
rukovati alatima za izradu i montažu harmonika sistema
izraditi harmonika sisteme prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji
montirati harmonika sisteme
ispitati točnost i funkcionalnost ugrađenih harmonika sistema
46.
Tehničko dokumentiranje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izraditi nacrt elemenata stolarije prije izvođenja radova
identificirati otvore na objektu u projektnoj dokumentaciji
Izraditi specifikaciju materijala i opreme
Izraditi specifikaciju radova
Izraditi troškovnik materijala i radova
47.
Mjerenje i kontrola, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
pravilno koristiti mjerne uređaje pri izmjeri
opisati postupke mjerenja dužine, oblika i položaja
razlikovati ostala nedužinska mjerenja u strojarstvu
objasniti utjecaj greške mjerenja i dopuštena odstupanja
Objasniti rad i rukovanje s mjernim instrumentima
48.
Primijenjena matematika, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
31.3.2023
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
proračunavati dimenzije i površine geometrijskih likova i tijela
izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element te njegovu vrijednost
izračunati potrebno vrijeme izrade proizvoda
izraditi kalkulaciju sa svim elementima koji sačinjavaju cijenu koštanja
izračunati montažne mjere PVC i aluminijske stolarije
49.
Tehničko crtanje, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti tolerancije oblika i položaja, dosjede i znakove obrade
Čitati radionički crtež
Prikazati lik i tijelo u ravninama projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt
Nacrtati presjek jednostavnog predmeta
Protumačiti vrste i namjenu prostornog predočavanja
Nacrtati jednostavni radionički crtež
Izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova
Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu
50.
Tehnički materijali, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati vrste i svojstva tehničkih materijala
Objasniti primjenu željeza i čelika
Nabrojati vrste i primjenu obojenih metala
Nabrojati svojstva i vrste polimernih materijala te njihovu primjenu
Prepoznati standardne oznake tehničkih materijala
Nabrojati postupke ispitivanja tehnoloških i mehaničkih svojstava materijala
Protumačiti proces nastanka korozije i postupke zaštite od korozije
51.
Tehnička mehanika, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti pojam i djelovanje sile
Analizirati sustav sila u ravnini
Objasniti statički moment sile
Razlikovati vrste ravnoteže
Odrediti težište jednostavnih presjeka
Nabrojati i opisati vrste naprezanja
Opisati brzinu i ubrzanje kod pravocrtnog i kružnog gibanja
Objasniti energiju, rad i snagu
52.
Elementi strojeva, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti podjelu strojnih elemenata
Opisati elemente rastavljivih spojeva
Objasniti vrste i primjenu navoja u vijčanim spojevima
Razlikovati nerastavljive spojeve
Protumačiti vrste zavarenih, lemljenih i lijepljenih spojeva
Navesti podjelu zakovica i zakovičnih spojeva
Protumačiti primjenu osovina, vratila, ležajeva i spojki
Nabrojati i objasniti vrste prijenosa snage
Nabrojati elemente za protok i regulaciju
53.
Tehnologije obrade materijala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati vrste postupaka ručnih obrada
Razlikovati vrste i geometrije reznih alata
Nabrojati materijale za izradu reznih alata
Poznavati alate za ručnu obradu materijala
Protumačiti princip obrade deformiranjem i savijanjem
Objasniti vrste obrada spajanjem
Nabrojati vrste strojnih obrada
Objasniti režime obrade
Protumačiti princip i cilj toplinske obrade
54.
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati mjere zaštite na radu ovisno o vrstama obrade
Primjenjivati mjere zaštite na radu
Pravilno postupiti u slučaju požara
Primijeniti važeće propise o zaštiti okoliša
Razvrstati otpad prema važećoj klasifikaciji
Zbrinuti određene posebne vrste otpada
55.
Matematika u struci, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti računanje u skupu realnih brojeva
Računati s potencijama racionalne baze i cjelobrojnoga eksponenta
Primijeniti linearne jednadžbe i jednostavne sustave
Preračunavati mjerne jedinice i odabrati pogodnu
Računati i primjenjivati opseg i površinu geometrijskih likova
Računati volumen jednostavnih geometrijskih tijela
Računati prijenosni omjer i omjer smjese
Računati postotak
Primijeniti osnovne trigonometrijske funkcije
Koristiti se svojstvima proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti
56.
Uvod u informacijsku tehnologiju, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Grupirati ulazne dijelove, središnje dijelove i izlazne dijelove računala
Opisati tok naredbi i podataka u računalu, od ulaznih dijelova do izlaznih dijelova
Objasniti ulogu procesora i njegove najbitnije karakteristike
Objasniti ulogu radne memorije
Usporediti vrste pohrane podataka
Usporediti pojmove WWW i Internet
Objasniti tehnologiju korisnik-poslužitelj
Koristiti računalo, mrežu i Internet na siguran način
57.
Upotreba računala, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti razliku između cloud i desktop aplikacije
Osmisliti vlastiti životopis u programu za obradu teksta
Sastaviti molbu za posao u programu za obradu teksta
Kreirati ponudu za izvođenje radova u programu za obradu teksta
Kreirati troškovnik za izvođenje radova i usluga u programu za tablične kalkulacije
Objasniti svrhu elektroničke pošte i navesti pravila pristojnog pisanja emaila
Demonstrirati slanje i primanje elektroničke pošte s privitcima
Demonstrirati upotrebu Google Disk servisa
58.
Ručna obrada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti ručnu obradu odvajanjem čestica
Izvršiti ručnu obradu sječenjem
Izvršiti obradu savijanjem i deformiranjem
Izvršiti izradu navoja
59.
Strojna obrada, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti obradu brušenjem
Izvršiti bušenje
Izvršiti obradu tokarenjem
Izvršiti obradu glodanjem
Održavati strojeve za strojnu obradu
60.
Organizacija poslovanja, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti mogućnost osnivanja manje tvrtke/obrta
Odabrati pravni model poslovanja
Navesti dokumente potrebne za pokretanje poslovanja
Izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan
Primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju
Komunicirati uspješno s kupcima i suradnicima
61.
Osnove elektrotehnike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor
Definirati međusobnu ovisnost napona, jakosti struje i otpora u električnom strujnom krugu
Opisati opasnosti od električne struje za osobe
Izmjeriti jakost struje i napon u istosmjernom strujnom krugu
Koristiti mjerne instrumente za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta
Izračunati rad i snagu trošila za jednostavni strujni krug, serijski i paralelni spoj trošila
Čitati električne sheme
Opisati ovisnost električnog rada i snage o naponu, jakosti struje i otporu trošila
62.
Radne vježbe iz elektrotehnike, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti osnovne električne veličine i jedinice za njihovo mjerenje s primjerima primjene u strojarskim instalacijama
Izvesti radove na vodovima i kabelima u svrhu njihove pripreme za spajanje
Obaviti poslove spajanja elektrotehničkih uređaja u strojarskim instalacijama
Izmjeriti električne veličine na dijelovima uređaja i sustava u svrhu utvrđivanja njihove ispravnosti
Ispitati ispravnost mjernih osjetila i pretvornika u automatiziranim sustavima strojarskih instalacija
Napraviti zaštitno izjednačavanje potencijala
Odabrati prikladnu nadstrujnu zaštitu s obzirom na snagu i tehničke osobine uređaja i sustava
Provesti sve propisane mjere zaštite na radu u području elektrotehnike
Savjesno postupati u pogledu ekonomičnosti i ekološke svijesti s elektrotehničkim materijalima
63.
Ispitivanje tehničkih materijala, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojati osnovne metode ispitivanja materijala
Objasniti osnovne vrste radioničkih ispitivanja
Opisat opremu uređaje I postupak za ispitivanje vlačne čvrstoće
Navesti metode ispitivanja tvrdoće materijala
Objasniti postupke ispitivanja limova I žica izmjenjivim previjanjem
64.
Osnove termodinamike, tip: izborni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Navesti osnovne termodinamičke veličine i njihove mjerne jedinice
Razlikovati temperaturu i toplinu
Opisati specifični toplinski kapacitet
Objasniti pojam linearnog i volumnog rastezanja
Opisati osnovne plinske zakone i promjene stanja
Navesti osnovne načina prijenosa topline
Objasniti pojmove isparavanje i kondenzacija
65.
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvoditi popravke i održavanje pridržavajući se propisa o zaštiti na radu
Primijeniti postupke prve pomoći određene pravilnikom
Koristiti obrasce koji se primjenjuju u različitim postupcima zbrinjavanja otpada
Koristiti reciklabilne materijale i sredstva
Izdvojiti vrste otpadnih tvari koje onečišćuju okoliš
Upotrijebiti alat i strojeve višeg energetskog razreda
Primijeniti postupke sigurnog rada opisane od proizvođača
Isplanirati radno mjesto prema pravilniku o zaštiti na radu
66.
Površinska zaštita od korozije, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Nabrojiti vrste i objasniti mogućnosti uporabe površinske zaštite
Nanositi zaštitne trake za zaštitu od korozije
Izvršiti pripremu materijala prije zaštite površine
Pravilno koristiti kemijska sredstva za pripremu zaštite površine
Izvršiti zaštitu površine materijala bojanjem
67.
Obrada spajanjem, tip: obvezni
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
7.9.2022
Predlagatelj
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izvršiti spajanje električkih i elektroničkih komponenti
Izvršiti spajanje pritiskom
Izvršiti rastavljivi spoj
Izvršiti spajanje ljepilom
Izvršiti spajanje lemljenjem
Izvršiti spajanje zavarivanjem
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (11)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati tržište gotovih proizvoda PVC/ALU stolarije
Analizirati tržište sirovina i repromaterijala za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Izraditi godišnje planove poslovanja
Izraditi kvartalne planove proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tjedno planirati proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
2.
Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi ponudu i sklopiti ugovor
Izvršiti izmjeru na lokaciji na kojoj će se ugraditi PVC/ALU stolarija
Planirati i organizirati proizvodnju PVC/ALU stolarije na osnovi potpisanog ugovora (potreban repromaterijal i sati rada)
Planirati montažu PVC/ALU stolarije (potreban materijal, sati rada, oprema, alat i uređaji)
Izraditi radni nalog s krojnim listama
3.
Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti alat
Primjenjivati osnovne matematičke operacije i proračunavati dimenzije geometrijskih likova i tijela, ručno i računalno
Poznavati osnove ručnog i računalnog tehničkog crtanja
Poznavati fizikalna i mehanička svojstva PVC, ALU i drugih materijala i načine njihove obrade
Poznavati i pravilno upotrebljavati strojeve i alate za obradu i montažu PVC i ALU profila
Proučiti plan proizvodnje za konkretan zadatak i posao
Proučiti radni nalog i raspored zadataka
Pripremiti materijal
Pripremiti radno mjesto
4.
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dopremiti repromaterijal
Rezati PVC/ALU profile u skladu s radnim nalogom
Rezati armaturu u skladu s radnim nalogom
Izvršiti umetanje armatura i spojnica u PVC/ALU profil
Pričvrstiti (armirati) PVC/ALU profil
Strojno obraditi PVC/ALU profil (npr. za vodu, ozračivanje i okove)
Spojiti PVC profil varenjem i ALU profil spojnicama
Strojno očistiti elemente nakon varenja
Izvršiti okivanje okvira i krila/postaviti okove
Izvršiti mjerenje i rezanje letvica za ustakljivanje
Izvršiti ustakljivanje/umetanje ispune na preši za ustakljivanje
Izvršiti završnu kontrolu funkcionalnosti PVC/ALU elemenata
Izraditi lučne i kose elemente
Izraditi klizne, podizno-klizne i posmično-klizne stijene
Izraditi sjenila za sunce (roleta i grilja)
Izraditi mrežice protiv insekata
Izvršiti završnu vizualnu kontrolu izrađenih elemenata PVC/ALU stolarije
5.
Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti pripremu za isporuku PVC/ALU stolarije
Pakirati elemente PVC/ALU za skladištenje/isporuku
Izvršiti skladištenje PVC/ALU stolarije (po potrebi)
Transportirati i dostaviti proizvode na objekt
6.
Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvaditi postojeće prozore i vrata u slučaju zamjene postojeće stolarije
Očistiti i pripremiti otvor za ugradnju novih prozora i vrata
Postaviti i nivelirati okvir stolarije u postojećim otvorima
Učvrstiti okvir u zid (npr. turbovijcima, tiplama, ankerima)
Ispuniti međuprostor između okvira i zida (npr. pur-pjenom, ekspanzionim trakama i sl.) u skladu s važećim standardima i propisanim zakonskim odredbama za energetsku učinkovitost
Montirati krila na okvir
Izvršiti ustakljivanje/umetanje ispune (ako do sada nije izvršeno)
Fino podesiti krila na okvir
Provjeriti funkcionalnost montiranih elemenata
Ugraditi sjenila za sunce (roleta i grilja)
Ugraditi mrežice za zaštitu od insekata
Uputiti stranke u način rukovanja i održavanja ugrađenih elemenata
7.
Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Detektirati i ukloniti kvarove prozora i balkonskih vrata
Detektirati i ukloniti kvarove ispuna (staklo, panel i sl.)
Ukloniti kvarove sjenila za sunce (roleta i grilja)
Ukloniti oštećenja mrežice za zaštitu od insekata
Ukloniti kvarove ulaznih vrata
8.
Administriranje poslovanja pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi predračun
Voditi evidenciju o izdanim računima
Primjenjivati osnovna informatička znanja za pisanje dokumenata, za računanje i elektronsku poštu
Pratiti zakonske propise i primjenjivati ih
Izraditi i pohranjivati radne naloge
Pohranjivati ponude, račune, otpremnice i sl. te ih pretraživati prema pojedinom kupcu
Izraditi specifikacije potrebnog materijala
Naručivati materijal za proizvodnju i montiranje PVC/ALU stolarije
Evidentirati ugrađeni materijal
Izraditi mjesečne izvještaje o izvršenju plana proizvodnje PVC/ALU stolarije
Obračunati radne sate za plaće
Voditi materijalno knjigovodstvo (za obrt s dvojnim knjigovodstvom)
Proučiti natječajnu dokumentaciju/zahtjeve klijenta
Izraditi ponudu za uslugu proizvodnje i montiranja PVC/ALU stolarije
Izraditi otpremnicu
Izraditi i izdati račun za izvršenu uslugu
Voditi evidenciju plaćanja za naručeni materijal
Pronalaziti nove kupce
Sudjelovati u izraditi reklamnih materijala
Oglašavati putem lokalnih medija i web portala
Marketinški prezentirati vlastite proizvode i mogućnosti (npr. sudjelovanje na sajmovima i sl.)
9.
Poslovno komuniciranje pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s dobavljačima
Komunicirati sa srodnim tvrtkama
Pravilno usmeno i pismeno komunicirati na hrvatskom
Poznavati osnove engleskog i/ili njemačkog jezika
Profesionalno komunicirati s investitorom/naručiteljem posla
Komunicirati s različitim suradnicima (projektantima, nadzornim službama, s izvođačem građevinskih radova na gradilištu i sl.)
Komunicirati s institucijama (npr. HOK, Porezna uprava, banke, škole i sl.)
Komunicirati s djelatnicima unutar tvrtke iz svih odjela u okviru tvrtke
10.
Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kolegijalno afirmativno opažati i dijeliti iskustvo
Timski analizirati posao i planirati moguća poboljšanja
Izvršiti ulaznu kontrolu repromaterijala za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Primjenjivati uputstva iz tehničke dokumentacije dobavljača PVC/ALU materijala
Pridržavati se CE normi u proizvodnji PVC/ALU stolarije
Provoditi interne kontrole kvalitete po radnim mjestima u sklopu CE označavanja
Izdavati jamstvo na gotovu PVC/ALU stolariju
Izvršiti kontrolu kvalitete kroz ISO standarde
Pratiti trendove u struci sudjelovanjem na stručnim edukacijama i prezentacijama novih proizvoda i materijala
11.
Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija - Strojarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.12.2021
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati propise za rad na siguran način
Primjenjivati zakonske procedure za rad na siguran način
Pridržavati se uputa za rad na siguran način koje se nalaze na svakom pojedinom radnom mjestu
Primjenjivati zaštitnu opremu za radnike
Prikupljati i razvrstavati otpad, posebice opasni od neopasnog
Zbrinjavati otpad iz proizvodnje i sa gradilišta ovisno o vrsti materijala (PVC, staklo, drvo, željezo, aluminij itd.) prikupljanjem i predajom ovlaštenim tvrtkama na recikliranje
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (184)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Materijali za izradu PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Materijali za izradu PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Materijali za izradu PVC i aluminijske stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Materijali za izradu PVC i aluminijske stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Materijali za izradu PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Vrste i karakteristike PVC i aluminijske stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Korištenje i održavanje alata Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Korištenje i održavanje alata Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Korištenje i održavanje alata Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Korištenje i održavanje alata Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Profili za izradu stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Profili za izradu stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Profili za izradu stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Okovi za stolariju Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Okovi za stolariju Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Okovi za stolariju Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Pričvrsni elementi, ljepila i brtvila Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Pričvrsni elementi, ljepila i brtvila Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Pričvrsni elementi, ljepila i brtvila Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Organizacija rada Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Organizacija rada Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Organizacija rada Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Organizacija rada Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Mjerenja na objektu prije proizvodnje stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Mjerenja na objektu prije proizvodnje stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Mjerenja na objektu prije proizvodnje stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Priprema proizvodnje stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Priprema proizvodnje stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Priprema proizvodnje stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Strojevi za obradu i spajanje profila Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Strojevi za obradu i spajanje profila Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Strojevi za obradu i spajanje profila Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Tehnologija izrade PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tehnologija izrade PVC i aluminijske stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Tehnologija izrade PVC i aluminijske stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Rezanje profila Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Rezanje profila Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Rezanje profila Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Armiranje profila ojačanjem Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Armiranje profila ojačanjem Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Armiranje profila ojačanjem Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Obrada profila Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Obrada profila Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Obrada profila Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Zavarivanje i spajanje profila Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Zavarivanje i spajanje profila Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Zavarivanje i spajanje profila Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Čišćenje zavara Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Čišćenje zavara Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Čišćenje zavara Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Postavljanje brtve Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Postavljanje brtve Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Postavljanje brtve Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Okivanje krila i okvira Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Okivanje krila i okvira Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Okivanje krila i okvira Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Rezanje letvica za ustakljivanje Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Rezanje letvica za ustakljivanje Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Rezanje letvica za ustakljivanje Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Ustakljivanje na preši Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Ustakljivanje na preši Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Ustakljivanje na preši Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Izrada i montaža PVC i aluminijske stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Izrada i montaža PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Izrada i montaža PVC i aluminijske stolarije Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Izrada i montaža roleta od PVC-a i aluminija Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Izrada i montaža roleta od PVC-a i aluminija Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Izrada i montaža grilja od PVC-a i aluminija Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Izrada i montaža grilja od PVC-a i aluminija Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Izrada i montaža mrežica za zaštitu od komaraca Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Izrada i montaža mrežica za zaštitu od komaraca Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Ugradnja gumenih brtvi, letvica i stakala u izrađene elemente Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Ugradnja gumenih brtvi, letvica i stakala u izrađene elemente Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Tehnologija montaže PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Tehnologija montaže PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tehnologija montaže PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Pripremni radovi prije montaže PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Pripremni radovi prije montaže PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Demontaža postojeće stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Mjerenja na objektu prije montaže stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Pričvršćivanje okvira Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Montaža proizvedenih elemenata PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Montaža proizvedenih elemenata PVC i aluminijske stolarije Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Završni radovi nakon montaže PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Kalkulacije i obračun troškova Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Kalkulacije i obračun troškova Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Kalkulacije i obračun troškova Administriranje poslovanja pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Sigurnosne norme pri proizvodnji i montaži PVC i aluminijske stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Sigurnosne norme pri proizvodnji i montaži PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Sigurnosne norme pri proizvodnji i montaži PVC i aluminijske stolarije Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Komunikacija u timu Poslovno komuniciranje pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Proizvodnja i montaža PVC i aluminijske stolarije Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC i aluminijske stolarije Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC i aluminijske stolarije Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC i aluminijske stolarije Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije
Izrada garažnih vrata Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Izrada garažnih vrata Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Vrste stakla, skladištenje i rukovanje sa staklom Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Vrste stakla, skladištenje i rukovanje sa staklom Skladištenje i transport proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije
Rezanje i rubljenje stakla Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Montaža zidnih fasada, panela i ploča Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Montaža zidnih fasada, panela i ploča Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Konstruiranje pomoću računala Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Konstruiranje pomoću računala Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Konstruiranje pomoću računala Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Programski alat za upravljanje proizvodnjom PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Programski alat za upravljanje proizvodnjom PVC i aluminijske stolarije Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Programski alat za upravljanje proizvodnjom PVC i aluminijske stolarije Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Harmonika sistemi - zastakljivanje balkona i terasa Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Harmonika sistemi - zastakljivanje balkona i terasa Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Tehničko dokumentiranje Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Tehničko dokumentiranje Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tehničko dokumentiranje Administriranje poslovanja pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Mjerenje i kontrola Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Mjerenje i kontrola Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Mjerenje i kontrola Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Mjerenje i kontrola Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Primijenjena matematika Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Primijenjena matematika Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Primijenjena matematika Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Primijenjena matematika Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Primijenjena matematika Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Tehničko crtanje Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Tehničko crtanje Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tehničko crtanje Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Tehničko crtanje Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Tehnički materijali Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Tehnički materijali Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tehnički materijali Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Tehnički materijali Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Tehnički materijali Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Tehnička mehanika Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Tehnička mehanika Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Elementi strojeva Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Elementi strojeva Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Tehnologije obrade materijala Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Tehnologije obrade materijala Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Matematika u struci Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Matematika u struci Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Matematika u struci Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Uvod u informacijsku tehnologiju Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Uvod u informacijsku tehnologiju Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Uvod u informacijsku tehnologiju Administriranje poslovanja pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Uvod u informacijsku tehnologiju Poslovno komuniciranje pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Upotreba računala Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Upotreba računala Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Upotreba računala Administriranje poslovanja pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Upotreba računala Poslovno komuniciranje pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Ručna obrada Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Strojna obrada Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Organizacija poslovanja Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Organizacija poslovanja Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Organizacija poslovanja Administriranje poslovanja pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Organizacija poslovanja Poslovno komuniciranje pri proizvodnji i montiranju PVC/ALU stolarije
Osnove elektrotehnike Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Osnove elektrotehnike Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Osnove elektrotehnike Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Radne vježbe iz elektrotehnike Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Radne vježbe iz elektrotehnike Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Radne vježbe iz elektrotehnike Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Ispitivanje tehničkih materijala Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Ispitivanje tehničkih materijala Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Ispitivanje tehničkih materijala Pripremanje radnog mjesta za proizvodnju PVC/ALU stolarije
Ispitivanje tehničkih materijala Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Ispitivanje tehničkih materijala Osiguranje kvalitete procesa rada i usluge pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Osnove termodinamike Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici Primjenjivanje propisanih mjera za zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša pri proizvodnji i montaži PVC/ALU stolarije
Površinska zaštita od korozije Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Površinska zaštita od korozije Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Površinska zaštita od korozije Servisiranje, održavanje i popravljanje PVC/ALU stolarije
Obrada spajanjem Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Obrada spajanjem Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
31.3.2023
Vrijedi do
30.6.2026
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje