Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - SK Modni tehničar/Modna tehničarka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Tekstil i koža
Znanstveno područje
Tehničke znanosti
Standardi zanimanja (1)
Standard kvalifikacije više razine
-
ECVET bodovi
124
HROO bodovi
116
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
Poslovni subjekti čija je djelatnost u gospodarskoj djelatnosti mode, tekstila i kože i srodnih djelatnosti
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Izrađen i obranjen Završni rad

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Tehnička priprema u modnoj industriji, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti osnovne pojmove organizacije rada tehničke pripreme u modnoj industriji
analizirati poslove konstrukcijske pripreme u modnoj industriji
izračunati utrošak materijala prema količini i vrsti odjevnih predmeta
analizirati poslove operativne pripreme u modnoj industriji
planirati i pratiti proizvodnju modnog proizvoda
izraditi radni nalog za modni proizvod
analizirati poslove tehnološke pripreme u proizvodnji modnih proizvoda
raščlaniti izradu modela modnog proizvoda na tehnološke operacije rada uz odabir odgovarajućeg sredstva rada
izraditi plan operacija rada za model modnog proizvoda
razlikovati sustave tehnoloških procesa u odjevnoj industriji prema dijagramu tijeka proizvodnih aktivnosti
2.
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati tehnološki proces krojenja modnih proizvoda
razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja modnih proizvoda
razlikovati strojeve i uređaje za frontalno fiksiranje odjeće
pratiti razvoj novih strojeva za krojenje i frontalno fiksiranje odjeće na tržištu
izraditi plan tehnoloških operacija za proces krojenja modnih proizvoda
isplanirati tehnološki proces krojenja odjeće za određenu količinu proizvoda
nacrtati razmještaj strojeva i opreme u procesu krojenja odjeće
3.
Tehnološki proces šivanja u modnoj industriji, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati šivaće ubode i šavove
razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu šivanja modnog proizvoda
pratiti razvoj novih strojeva za šivanje na tržištu
opisati sadržaj međufaznog glačanja modnog proizvoda
izraditi plan tehnoloških operacija za proces šivanja
izraditi plan montaže na temelju plana operacija rada
isplanirati tehnološki proces šivanja modnog proizvoda za manji radni tim
opisati sustave tehnoloških procesa i ugradnje radnih mjesta u procesu šivanja modnog proizvoda
nacrtati razmještaj strojeva i opreme u procesu šivanja modnog proizvoda
4.
Tehnološki proces dorade u modnoj industriji, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati tehnološki proces dorade modnih proizvoda
razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu dorade modnih proizvoda
pratiti razvoj novih strojeva za doradu modnih proizvoda na tržištu
kontrolirati proizvod prema propisnicima kvalitete modnih proizvoda
voditi skladišno poslovanje modnih proizvoda i pomoćnog pribora koristeći se standardnim obrascima
izraditi plan tehnoloških operacija za proces dorade modnih proizvoda
isplanirati tehnološki proces dorade za određenu količinu modnih proizvoda
nacrtati razmještaj strojeva i opreme u procesu dorade modnih proizvoda
5.
Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
dizajnirati modni proizvod
povezati dijelove modnog proizvoda u cjelinu
oblikovati modne proizvode
nacrtati tehničkim crtežom modni proizvod
kreirati različite vrste modnih proizvoda
ilustrirati modne proizvode za plastično oblikovanje
oblikovati plastično skicirani modni proizvod
demonstrirati modni proizvod i dodatke u prostoru
izraditi jedan modni proizvod
prezentirati uradak jednog modnog proizvoda
6.
Konstrukcija proizvoda tekstilnog interijera, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
utvrditi potrebne mjere za izradu proizvoda tekstilnog interijera pomoću krojačkog metra
konstruirati proizvode tekstilnog interijera
kontrolirati kroj proizvoda tekstilnog interijera
nacrtati razne ukrasne dodatke
skicirati proizvod tekstilnog interijera prema zahtjevu kupca
7.
Konstrukcija ženskih modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
utvrditi potrebne tjelesne mjere za konstrukciju ženskih modnih proizvoda
izračunati pomoćne mjere za konstrukciju ženskih modnih proizvoda
konstruirati temeljne krojeve za žensku odjeću u naravnoj veličini
prilagoditi temeljne krojeve ženskih modnih proizvoda u naravnoj veličini
8.
Konstrukcija muških modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
utvrditi potrebne mjere za konstrukciju muških modnih proizvoda
izračunati pomoćne mjere za konstrukciju muških modnih proizvoda
konstruirati temeljne krojeve za mušku odjeću u naravnoj veličini
9.
Konstrukcija dječjih modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
utvrditi potrebne tjelesne mjere za konstrukciju dječjih modnih proizvoda
izračunati pomoćne mjere za konstrukciju dječjih modnih proizvoda
konstruirati temeljne krojeve za dječju odjeću u naravnoj veličini
prilagoditi temeljne krojeve za dječju odjeću u naravnoj veličini
10.
Modeliranje klasične odjeće, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati kroj modela klasične odjeće prema zadanoj skici
modelirati kroj klasične odjeće prema zadanoj skici i opisu modela
modelirati kroj za asimetričnu klasičnu odjeću prema zadanoj skici i opisu modela
prilagoditi kroj rukava i rukavnog izreza ovisno o građi tijela i namjeni odjevnog predmeta klasične odjeće
izraditi krojne dijelove na osnovu modeliranog kroja klasične odjeće
dodati šavove na krojne dijelove klasične odjeće
analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja klasične odjeće
11.
Modeliranje modne odjeće, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati kroj modela modnog proizvoda iz različitih izvora informacija
modelirati kroj za modnu odjeću prema zadanoj skici i opisu modela
izraditi kroj za modnu odjeću prema zahtjevima modnih kretanja
izraditi krojne dijelove osnovne tkanine, podstave i međupodstave za modnu odjeću
dodati šavove na krojne dijelove modne odjeće
procijeniti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja modne odjeće
12.
Računalna konstrukcija modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
računalno konstruirati proizvode tekstilnog interijera
računalno konstruirati temeljne krojeve za različite odjevne predmete
računalno modelirati temeljne krojeve za različite modele odjevnih predmeta
računalno konstruirati krojeve za osnovnu tkaninu i ostale ugradbene materijale
računalno dodati šavove, ureze i oznake krojnim dijelovima modnog proizvoda
računalno uklopiti jednoveličinsku krojnu sliku
13.
Računalno gradiranje i izrada krojnih slika, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primijeniti postupak digitalizacije krojeva
razvrstati računalno krojne dijelove prema vrsti tekstilnih i pomoćnih materijala
računalno gradirati krojne dijelove odjevnih predmeta
primijeniti postupak kontrole gradiranja krojnih dijelova
računalno izraditi viševeličinsku krojnu sliku modnog proizvoda
primijeniti CAD/CAM sustav u postupku računalno uklapanja krojne slike
14.
Tekstilna vlakna za modne proizvode, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste tekstilnih vlakana prema porijeklu
opisati dobivanje pojedinih tekstilnih vlakana
identificirati tekstilna vlakna
navesti svojstva i primjenu tekstilnih vlakana
15.
Tekstilni materijali za modne proizvode, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati tekstilne plošne proizvode
analizirati svojstva pojedinih vrsta tekstilnih materijala
izabrati osnovni materijal za određeni modni proizvod
izabrati pomoćni materijal za određeni modni proizvod
objasniti održavanje tekstilnih proizvoda
ekološki zbrinjavati tekstilne materijale
16.
Priprema za izradu modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
odabrati vrstu tekstilnog materijala prema namjeni modnog proizvoda
odrediti pomoćni materijal za izradu modnog proizvoda
utvrditi utrošak tekstilnog materijala za izradu modnog proizvoda
izraditi redoslijed tehnoloških operacija rada za modni proizvod
prilagoditi kroj prema skici modela modnog proizvoda
kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda
17.
Izrada modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primjeniti rad na siguran i zdrav način koristeći strojeve i uređaje u izradi modnih proizvoda
pripremati i održavati radno mjesto u izradi modnih proizvoda prema važnosti održavanja čistog i organiziranog radnog mjesta
programirati strojeve za izradu modnih proizvoda s ugrađenim programatorom
koristiti različite alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje modnog proizvoda
koristiti različite vrste strojeva za šivanje modnih proizvoda - šivati na univerzalnom šivaćem stroju
koristiti različite vrste strojeva i uređaja za glačanje modnih proizvoda
18.
Dorada i kontrola modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
raditi na siguran način koristeći strojeve i uređaje prilikom dorade modnih proizvoda
koristiti suvremene strojeve za doradu modnih proizvoda
rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda u doradi modnih proizvoda
kontrolirati izrađeni modni proizvod
raditi na ekološki prihvatljiv način u doradi modnih proizvoda
19.
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primijeniti temeljna načela bontona u poslovanju modne tvrtke
komunicirati sa suradnicima i kupcima u modnoj tvrtki
koristiti moralan i etički odnos prema radu u poslovanju modne tvrtke
primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju u modnoj tvrtki
riješiti konfliktne situacije s kupcima modnih proizvoda
20.
Kreativno modno poduzetništvo, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Voditi prodajni razgovor u prodaji modnih usluga i proizvoda
Objasniti aktivnosti prodavača prema modnoj usluzi i proizvodu te prodajnom modnom salonu
Razlikovati temeljne odrednice u modnom poduzetništvu
Opisati osobine modnog poduzetnika
Otkriti nedostatke i prednosti modnog poduzetništva
Koristiti metode stvaranja poduzetničkih modnih ideja
Odabrati pravno organizacijski oblik modne tvrtke
Registrirati i organizirati poslovanje modne tvrtke
Izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan modne tvrtke
Primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju modne tvrtke
21.
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
primijeniti zdrav i siguran način upotrebe računala
organizirati mape i pravilno spremiti datoteke
primijeniti pravila sigurne komunikacije pri korištenju interneta
provoditi samostalno unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta
koristiti proračunske tablice, osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone
komunicirati na ispravan način putem e-maila
22.
Moda - Oblikovanje modnih proizvoda, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabrojiti obilježja i tehnike ili načine izradbe unikatnog, obrtnički proizvedenog modnog proizvoda
objasniti razliku između unikatnog i industrijskog modnog proizvoda
razlikovati hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine
navesti primjer hrvatskog modnog branda koji koristi elemente kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda
skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine
primijeniti elemente tekstilne kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda
23.
Moda - Modni dizajn, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati pojam modni dizajn i modni stil
ustanoviti razlog nastanka i razvoja industrijskog i modnog dizajna
povezati faze metodologije rada u modnom dizajnu
razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira
objasniti i smjestiti u vrijeme specifične modne stilove odijevanja 20. i 21. stoljeća
skicirati primjere modnih stilova odijevanja i modne dodatke u kompozicijskoj cjelini
24.
Moda - Modni projekt, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati prikupljene informacije o modnom projektnom zadatku
procijeniti mogućnosti realizacije modnog projektnog zadatka
isplanirati faze realizacije modnog projektnog zadatka
pripremiti sav potreban sadržaj za izradu modnog projekta
izraditi modni projektni zadatak
izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza modnog projekta u skladu s uputama
prezentirati rezultate modnog projekta u skladu s uputama
25.
Kostimografija - Povijesni stilovi odijevanja, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabrojiti povijesne stilove odijevanja
razlikovati povijesne stilove odijevanja
opisati specifičnosti odjeće i modnih dodataka povijesnih stilova
skicirati povijesne kostime i modne dodatke u cjelini
raščlaniti i tehničkim crtežom prikazati sve sastavne elemente povijesnog kostima
prikupiti informacije o povijesnom kostimu ili modnom dodatku
26.
Kostimografija - Suvremeni modni stilovi, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati suvremene modne stilove
opisati modne siluete suvremenog odijevanja
skicirati modne siluete suvremenog odijevanja
opisati obilježja odjeće prema namjeni
skicirati odjevne kombinacije prema namjeni
primijeniti estetska načela oblikovanja odjeće i modnih dodataka
prikupiti informacije o aktualnom modnom stilu ili brandu
raščlaniti i tehničkim crtežima prikazati sve sastavne dijelove jednog modela iz najnovije sezonske kolekcije
27.
Kostimografija - Kostimografski projekt, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati prikupljene informacije o kostimografskom projektnom zadatku
procijeniti mogućnosti realizacije kostimografskog projektnog zadatka
isplanirati projektni plan po fazama realizacije kostimografskog projektnog zadatka
odabrati sav potreban materijal za izradu kostimografskog projekta
izraditi kostimografski projektni zadatak u skladu s uputama
izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza tradicijskog projekta u skladu s uputama
prezentirati rezultate kostimografskog projekta u skladu s uputama
28.
Tradicija - Narodne nošnje, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati narodne nošnje Hrvatske
napisati osnovna obilježja narodne nošnje panonskog, dinarskog i jadranskog etnografskog područja na predlošku
objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom odijevanju
prikupiti informacije o autohtonoj narodnoj nošnji i dodacima
koristiti elemente nacionalne i kulturne baštine u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda
29.
Tradicija - Tekstilne rukotvorine, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabrojiti najpoznatije tradicijske rukotvorine
skicirati primjer tradicijskog veza
razlikovati vrste tradicionalnih vezova i ukrašavanja odjeće
objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom vezu i ukrašavanju
prikupiti informacije o autohtonim tekstilnim rukotvorinama
primijeniti elemente tekstilnih rukotvorina u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda
30.
Tradicija - Tradicijski projekt, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati prikupljene informacije o tradicijskom projektnom zadatku
procijeniti mogućnosti realizacije tradicijskog projektnog zadatka
izraditi projektni plan po fazama realizacije tradicijskog projektnog zadatka
odabrati sav potreban sadržaj za izradu tradicijskog projekta
izraditi tradicijski projektni zadatak u skladu s uputama
izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza tradicijskog projekta u skladu s uputama
prezentirati rezultate tradicijskog projekta u skladu s uputama
31.
Kreativno modno poduzetništvo - Poslovna etika i komunikacija u modnoj tvrki, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura u modnom salonu
primijeniti pravila profesionalnog ponašanja u modnom salonu
primijeniti temeljna načela bontona u modnom salonu
razvijati metode prodaje i usluga u modnom salonu
napisati poslovni dopis za pradaju modnih proizvoda
primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju u modnom salonu
razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju s kupcima modnih proizvoda
koristiti marketinšku komunikaciju u modnom poslovanju
demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima
32.
Kreativno modno poduzetništvo - Promocija modnih proizvoda, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti načela marketinga na tržištu modnih proizvoda
analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju modnih proizvoda
objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta modnih proizvoda
objasniti metode i proces istraživanja tržišta modnih proizvoda
predvidjeti troškove istraživanja tržišta modnih proizvoda
objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda
razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda
komunicirati s tržištem kupaca modnih proizvoda
koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu
primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda
33.
Kreativno modno poduzetništvo - Poduzetnički modni projekt, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati poduzetnički modni projektni zadatak
izraditi plan marketinških aktivnosti poduzetnički modni projekt
raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima za poduzetnički modni projekt
izraditi modni projektni zadatak prema marketinškim načelima
prezentirati poduzetnički modni projekt
organizirati prodajne aktivnosti poduzetničkog modnog projekta
izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza marketinškog modnog projekta u skladu s uputama
prezentirati rezultate marketinškog modnog projekta u skladu s uputama
34.
CAD dizajn modnih proizvoda, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati dizajnerski zadatak s pozicije trendova i materijala
osmisliti nove modele prema zadanim zatjevima u CAD programu za dizajn i vizualizaciju modela
odabrati materijal iz predloženih izvora sa stajališta odgovarajuće upotrebne vrijednosti uz prilaganja ekološkog atesta
vizualizirati modele s odabranim materijalima i detaljima
izraditi tehnički paket CAD - om za odabrani model
35.
CAD konstrukcija modnih proizvoda, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
konstruirati i modelirati odjevne predmete na bazi skice ili uzorka modela korištenjem CAD sustava za konstrukciju
povećati ili smanjiti krojne dijelove na sve potrebne odjevne veličine
izraditi propisnik mjera gotovog modela odjeće
uklopiti krojne dijelove modela odjeće u krojne slike uz maksimalno iskorištenje materijala
iscrtati krojne slike odjeće na ploteru u mjerilu 1:1 i umanjenu krojnu sliku u A4 formatu, te kompletirati s pripadajućom dokumentacijom
izraditi kalkulaciju modela odjeće baziranu na sastavnici s unesenim utrošcima
36.
CAD razvoj modela modnih proizvoda - CAD modni projekt, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izraditi koncept i plan kolekcije modnog dizajna na osnovi potreba tržišta
osmisliti kolekciju modnog dizajna prema modnim zahtjevima
konstruirati i modelirati odjevne predmete korištenjem CAD sustava za konstrukciju
primijeniti tehnologiju izradbe odjeće pri izradbi prototipa
provjeriti pristajanje modela s osnove dizajna, kroja i tehnološke izvedbe i prema potrebi izvesti korekcije
izraditi tehničku dokumentaciju za izradu kolekcijskog uzorka modela odjeće
izraditi kolekcijski uzorak za model odjeće
radnim nalogom definirati količine modela odjeće po varijantama i veličinama za proizvodnju
izraditi prezentaciju kolekcije modnog dizajna uz pomoć CAD tehnologije u svrhu prodaje proizvoda
objasniti potrebu i način prikupljana povratnih informacija s tržišta, te njihove analize i razmatranja prijedloga za poboljšanje kolekcije modnog dizajna
37.
Kreativna izrada modela modnih proizvoda, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izraditi kreativni i inovativni modni dodatak upotrebom različitih mogućnosti primjene i tehnika ručnog rada
primijeniti kreativnu i inovativnu izradu modnog dodatka na modnom proizvodu
predložiti inovativnu izradu modela kreativnog modnog proizvoda prema aktualnom modnom trendu
odabrati osnovni i pomoćni materijal za kreativni i inovativni modni proizvod
prilagoditi temeljni kroj kroju modela modnog proizvoda
izraditi modni proizvod na kreativan i inovativan način
provjeriti pristajanje modnog proizvoda na krojačkoj lutki i ljudskom tijelu
prilagoditi kroj na osnovu provjere pristajanja modnog proizvoda na osobi
38.
Kreativna izrada kolekcije dizajna modnih proizvoda, tip: izborni
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
1.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
osmisliti izradu projektne kolekcije dizajna modnih proizvoda na zadanu temu u dogovoru s članovima projektnog tima
odabrati osnovni i pomoćni materijal za modele iz projektne kolekcije dizajna modnih proizvoda u dogovoru s članovima projektnog tima
izraditi projektnu kolekciju dizajna modnih proizvoda u dogovoru s članovima projektnog timu
prezentirati izradu kolekcije dizajna modnih proizvoda u dogovoru s članovima projektnog tima
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (9)
1.
Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pridržavati se pravila zaštite na radu prema uputama i dokumentaciji
koristiti se zaštitnim sredstvima u skladu sa propisanim standardima
pripremiti radno mjesto za rad na siguran način prema operacijama rada i vrsti strojeva za krojenje, šivanje i doradu modnih proizvoda
organizirati radno mjesto u fazi krojenja, šivanja i dorade radi učinkovitijeg rada
objasniti način rada na pojedinom radnom mjestu u fazi krojenja, šivanja i dorade pojedincu ili timu
uputiti radnike o metodama rada u fazi krojenja, šivanja i dorade i mjerama sigurnosti na radnom mjestu
održavati sredstva rada za primarno korištenje: podmazivati strojeve, mijenjati igle, redovito čistiti radno mjesto
primijenjivati propise protupožarne zaštite
provjeriti sigurnost rada s lakohlapljivim tekućinama
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za iskrojavanje
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za šivanje
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za glačanja
2.
Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi i ispunjavati dokumentaciju za evidenciju proizvodnje modnih proizvoda prema uputama i u skladu s pojedinim obrascima
sudjelovati u planiranju proizvodnje modnih proizvoda
koristiti e-poslovanje u modnom poslovanju: naručivanje materijala i pribora putem Interneta, prodaja modnih proizvoda putem Interneta, promidžba putem Interneta
utvrđivati utroške vremena za izradu modnog proizvoda
utvrđivati količinu potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala za izradu modnog proizvoda
raspoređivati posao radnicima prema njihovim sposobnostima unutar proizvodne linije krojenja, šivanja i dorade modnih proizvoda
uočavati i otklanjati poteškoće unutar proizvodne linije krojenja, šivanja i dorade modnih proizvoda
evidentirati ulaz i izlaz sirovina za izradu modnih proizvoda iz skladišta, ručno i/ili računalno
evidentirati ulaz i izlaz modnih proizvoda iz skladišta gotovih proizvoda ručno i/ili računalno
planirati proizvodnju modnog proizvoda za deset radnika
3.
Modni trendovi i tehnološke inovacije
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti modne trendove materijala, boja i uzoraka na kroju modnog proizvoda
pratiti modne trendove materijala, boja i uzoraka iz različitih vrsta izvora i medija
pratiti modne linije proizvoda tekstilnog interijera i stilskih kolekcija iz različitih vrsta izvora i medija
primijeniti modne linije na kroju modnog proizvoda prema modnom trendu
pratiti razvoj i primjenu novih strojeva za krojenje, frontalno fiksiranje,šivanje i glačanje modnih proizvoda na tržištu
pratiti razvoj i primjenu novih CAD/CAM sustava u proizvodnji modnih proizvoda
pratiti razvoj i primjenu novih materijala modnih proizvoda
4.
Organizacija modnog poslovanja
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u timu za razvoj promocije modnih proizvoda prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
predstaviti/promovirati modni proizvod i usluge potencijalnom kupcu prema individualnim zahtjevima kroja
promovirati modne proizvode i usluge potencijalnim kupcima
preuzimati narudžbe za modni proizvod i/ili uslugu
izračunati utrošak materijala i pribora za pojedini modni proizvod i kolekciju modnih proizvoda
nabavljati osnovni i pomoćni materijal i pribor za pojedini modni proizvod i kolekciju modnih proizvoda
utvrditi rokove isporuke modnih proizvoda i/ili usluge
izraditi skraćeni poslovni plan za organizaciju poslovanja modne tvrtke za prodaju modnih proizvoda i usluga
prodavati modne proizvode i/ili usluge
pratiti zadovoljstvo kupaca modnih proizvoda u cilju zadržavanja kupca
izraditi kalkulacije troškova prema specifičnostima modnog proizvoda i/ili usluge
koristiti nove tehnike, načine i vrste prodaje modnih proizvoda
primijeniti tehnike marketing u prodaji modnih proizvoda
izračunati prodajne cijene modnih proizvoda
5.
Razvoj modnih proizvoda i usluga
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razvijati inovacije na kroju modnog proizvoda prema modnom trendu
odabrati materijal prema: namjeni; zahtjevu kroja i/ili projektnom zadatku
skicirati modele modnih proizvoda prema: funkciji proizvoda; vrsti materijala i/ili projektnom zadatku
primijeniti elemente nacionalne i kulturne baštine na kroju modnog proizvoda prema projektnom zadatku
primijeniti elemente modnih stilova u kroju modnog proizvoda prema projektnom zadatku
konstruirati modne proizvode prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
modelirati modne proizvode prema zahtjevima kupaca ili projektnog zadatka
izrađivati krojne slike za modne proizvode u skladu s pravilima polaganja i uklapanja dijelova kroja
gradirati krojeve primjenom različitih sustava odjevnih veličina
primijeniti CAD sustave u konstruiranju i modeliranju odjeće
usvojiti načela i pristupe različitim sustavima odjevnih veličina
6.
Izrada modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti odgovarajuće materijale i uzorke ovisno o modnom proizvodu i/ili zahtjevu kupca
krojiti modne proizvode
pripremati iskrojene dijelove za šivanje
šivati modne proizvode
glačati modne proizvode
isprobati modni proizvod s ciljem prilagodbe (fitting) kroja
prilagoditi modni proizvod prema zahtjevima kupca
7.
Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete modnog proizvoda
kontrolirati proizvodnju modnih proizvoda prema uputama u tehnološkoj dokumentaciji u skladu sa zahtjevima kupca
identificirati greške u proizvodnji modnih proizvoda
otklanjati greške u proizvodnji modnih proizvoda
kontrolirati kvalitetu izrade modnog proizvoda u pojedinim fazama rada
uočavati greške na modnom proizvodu u cilju otklanjanja istih prema tehnološkim standardima i uputama o izradi
otklanjati greške na modnim proizvodima
8.
Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
raditi u timu u organizaciji poslovnih aktivnosti modne tvrtke
razvijati „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju sa suradnicima i kupcima unutar modne tvrtke
ispraviti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
nadopuniti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
pratiti rezultate modnog projekta i analizirati podatke učinka
organizirati i voditi rad manjeg radnog tima unutar modne tvrtke
upoznati radni tim s pravima i obavezama
otkriti kvalitete članova radnog tima
uvoditi nove metode rada
uputiti nove članove radnog tima u aktivnosti modne tvrtke
rješavati eventualne probleme u komunikaciji unutar radnog tima
pokazivati inicijativu, fleksibilnost i inovativnost u radu
9.
Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Sektor
Tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
8.1.2019
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati propise iz područja zaštite okoliša u radu na modnim proizvodima
skrbiti o uštedi energije u cjelokupnom radnom okruženju u radu na modnim proizvodima
zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima u radu na modnim proizvodima
ispitati rizike za zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu u radu na modnim proizvodima
provoditi aktivnosti prema standardu zaštite na radu u cilju sprečavanja mogućih ozljeda na radnom mjestu u radu na modnim proizvodima
usvojiti načela cirkularne ekonomije u modnom poslovanju
dizajnirati, razvijatii i proizvoditi modne proizvode na održiv način
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (133)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Tehnička priprema u modnoj industriji Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Tehnička priprema u modnoj industriji Modni trendovi i tehnološke inovacije
Tehnička priprema u modnoj industriji Organizacija modnog poslovanja
Tehnička priprema u modnoj industriji Razvoj modnih proizvoda i usluga
Tehnička priprema u modnoj industriji Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Tehnička priprema u modnoj industriji Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Tehnička priprema u modnoj industriji Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Modni trendovi i tehnološke inovacije
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Organizacija modnog poslovanja
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Razvoj modnih proizvoda i usluga
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Izrada modnih proizvoda
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Tehnološki proces krojenja u modnoj industriji Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Tehnološki proces šivanja u modnoj industriji Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Tehnološki proces šivanja u modnoj industriji Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Tehnološki proces šivanja u modnoj industriji Modni trendovi i tehnološke inovacije
Tehnološki proces šivanja u modnoj industriji Izrada modnih proizvoda
Tehnološki proces šivanja u modnoj industriji Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Tehnološki proces šivanja u modnoj industriji Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Tehnološki proces dorade u modnoj industriji Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Tehnološki proces dorade u modnoj industriji Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Tehnološki proces dorade u modnoj industriji Modni trendovi i tehnološke inovacije
Tehnološki proces dorade u modnoj industriji Izrada modnih proizvoda
Tehnološki proces dorade u modnoj industriji Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Tehnološki proces dorade u modnoj industriji Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda Modni trendovi i tehnološke inovacije
Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda Razvoj modnih proizvoda i usluga
Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Konstrukcija proizvoda tekstilnog interijera Razvoj modnih proizvoda i usluga
Konstrukcija proizvoda tekstilnog interijera Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Konstrukcija ženskih modnih proizvoda Razvoj modnih proizvoda i usluga
Konstrukcija ženskih modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Konstrukcija muških modnih proizvoda Razvoj modnih proizvoda i usluga
Konstrukcija muških modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Konstrukcija dječjih modnih proizvoda Razvoj modnih proizvoda i usluga
Konstrukcija dječjih modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Modeliranje klasične odjeće Razvoj modnih proizvoda i usluga
Modeliranje klasične odjeće Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Modeliranje modne odjeće Razvoj modnih proizvoda i usluga
Modeliranje modne odjeće Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Računalna konstrukcija modnih proizvoda Modni trendovi i tehnološke inovacije
Računalna konstrukcija modnih proizvoda Razvoj modnih proizvoda i usluga
Računalna konstrukcija modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Računalno gradiranje i izrada krojnih slika Modni trendovi i tehnološke inovacije
Računalno gradiranje i izrada krojnih slika Razvoj modnih proizvoda i usluga
Računalno gradiranje i izrada krojnih slika Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Tekstilna vlakna za modne proizvode Modni trendovi i tehnološke inovacije
Tekstilna vlakna za modne proizvode Razvoj modnih proizvoda i usluga
Tekstilna vlakna za modne proizvode Izrada modnih proizvoda
Tekstilna vlakna za modne proizvode Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Tekstilni materijali za modne proizvode Modni trendovi i tehnološke inovacije
Tekstilni materijali za modne proizvode Razvoj modnih proizvoda i usluga
Tekstilni materijali za modne proizvode Izrada modnih proizvoda
Tekstilni materijali za modne proizvode Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Priprema za izradu modnih proizvoda Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Priprema za izradu modnih proizvoda Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Priprema za izradu modnih proizvoda Izrada modnih proizvoda
Priprema za izradu modnih proizvoda Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Priprema za izradu modnih proizvoda Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Izrada modnih proizvoda Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Izrada modnih proizvoda Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Izrada modnih proizvoda Izrada modnih proizvoda
Izrada modnih proizvoda Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Izrada modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Izrada modnih proizvoda Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Dorada i kontrola modnih proizvoda Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Dorada i kontrola modnih proizvoda Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Dorada i kontrola modnih proizvoda Izrada modnih proizvoda
Dorada i kontrola modnih proizvoda Osiguravanje kvalitete modnih proizvoda
Dorada i kontrola modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Dorada i kontrola modnih proizvoda Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Poslovna etika i bonton u modnoj tvrtki Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Kreativno modno poduzetništvo Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Kreativno modno poduzetništvo Organizacija modnog poslovanja
Kreativno modno poduzetništvo Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih proizvoda Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
IKT u modnom poslovanju i razvoju modnih proizvoda Organizacija modnog poslovanja
Moda - Oblikovanje modnih proizvoda Modni trendovi i tehnološke inovacije
Moda - Oblikovanje modnih proizvoda Razvoj modnih proizvoda i usluga
Moda - Oblikovanje modnih proizvoda Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Moda - Modni dizajn Modni trendovi i tehnološke inovacije
Moda - Modni dizajn Razvoj modnih proizvoda i usluga
Moda - Modni dizajn Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Moda - Modni projekt Modni trendovi i tehnološke inovacije
Moda - Modni projekt Razvoj modnih proizvoda i usluga
Moda - Modni projekt Izrada modnih proizvoda
Moda - Modni projekt Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Moda - Modni projekt Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Kostimografija - Povijesni stilovi odijevanja Razvoj modnih proizvoda i usluga
Kostimografija - Povijesni stilovi odijevanja Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Kostimografija - Suvremeni modni stilovi Razvoj modnih proizvoda i usluga
Kostimografija - Suvremeni modni stilovi Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Kostimografija - Kostimografski projekt Razvoj modnih proizvoda i usluga
Kostimografija - Kostimografski projekt Izrada modnih proizvoda
Kostimografija - Kostimografski projekt Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Kostimografija - Kostimografski projekt Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Tradicija - Narodne nošnje Razvoj modnih proizvoda i usluga
Tradicija - Narodne nošnje Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Tradicija - Tekstilne rukotvorine Razvoj modnih proizvoda i usluga
Tradicija - Tekstilne rukotvorine Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Tradicija - Tradicijski projekt Razvoj modnih proizvoda i usluga
Tradicija - Tradicijski projekt Izrada modnih proizvoda
Tradicija - Tradicijski projekt Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Tradicija - Tradicijski projekt Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Kreativno modno poduzetništvo - Poslovna etika i komunikacija u modnoj tvrki Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Kreativno modno poduzetništvo - Poslovna etika i komunikacija u modnoj tvrki Organizacija modnog poslovanja
Kreativno modno poduzetništvo - Poslovna etika i komunikacija u modnoj tvrki Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Kreativno modno poduzetništvo - Poslovna etika i komunikacija u modnoj tvrki Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Kreativno modno poduzetništvo - Promocija modnih proizvoda Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Kreativno modno poduzetništvo - Promocija modnih proizvoda Organizacija modnog poslovanja
Kreativno modno poduzetništvo - Promocija modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Kreativno modno poduzetništvo - Promocija modnih proizvoda Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Kreativno modno poduzetništvo - Poduzetnički modni projekt Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Kreativno modno poduzetništvo - Poduzetnički modni projekt Organizacija modnog poslovanja
Kreativno modno poduzetništvo - Poduzetnički modni projekt Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Kreativno modno poduzetništvo - Poduzetnički modni projekt Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
CAD dizajn modnih proizvoda Modni trendovi i tehnološke inovacije
CAD konstrukcija modnih proizvoda Modni trendovi i tehnološke inovacije
CAD razvoj modela modnih proizvoda - CAD modni projekt Modni trendovi i tehnološke inovacije
Kreativna izrada modela modnih proizvoda Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Kreativna izrada modela modnih proizvoda Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Kreativna izrada modela modnih proizvoda Izrada modnih proizvoda
Kreativna izrada modela modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Kreativna izrada modela modnih proizvoda Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Kreativna izrada kolekcije dizajna modnih proizvoda Organizacija radnog tima u modnom poslovanju
Kreativna izrada kolekcije dizajna modnih proizvoda Planiranje proizvodnje modnih proizvoda
Kreativna izrada kolekcije dizajna modnih proizvoda Izrada modnih proizvoda
Kreativna izrada kolekcije dizajna modnih proizvoda Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
Kreativna izrada kolekcije dizajna modnih proizvoda Cirkularna ekonomija i održivi razvoj modnih proizvoda
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
SK Modni tehničar/Modna tehničarka (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
1.4.2020
Vrijedi do
31.8.2024
Odluka ministra o upisu u registar
Stručno mišljenje sektorskog vijeća
Ne postoji
Zapisnik sa sjednice sektorskog vijeća o stručnom vrednovanju
Ne postoji
Odluke o formiranju sektorskih vijeća