Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
4.2
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
241
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Uvjet pristupanja cjelovitoj kvalifikaciji je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije je 241 CSVET bodova, od toga 139 CSVET bodova iz strukovnog dijela kvalifikacije (od kojih najmanje 139 CSVET bodova na razini 4 ili višoj razini ishoda učenja) 102 bodova iz općeg obrazovanja (od kojih najmanje 102 boda na razini 4 ili višoj razini ishoda učenja) te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Turističko zakonodavstvo, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti osnove trgovačkog prava
razlikovati važeće zakone iz područja turizma i ugostiteljstva
identificirati pravilnike koji reguliraju područja turizma i ugostiteljstva
navesti osnovna obilježja ugovora u turističkom poslovanju
2.
Izrada životopisa, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti namjenu, formu i tipove životopisa
uskladiti životopis prema potrebama poslodavaca
izraditi molbu za posao i motivacijsko pismo
izraditi vlastiti životopis
napisati e-mail s prijavom za posao
3.
Verbalna i neverbalna komunikacija u ugostiteljstvu, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati različite oblike i elemente verbalne i neverbalne komunikacije
prepoznati znakove neverbalne komunikacije u razgovoru s gostom
prepoznati šumove u komunikaciji
pravilno interpretirati komunikacijske poruke od gosta
primijeniti elemente verbalne i neverbalne komunikacije u razgovoru s gostom
4.
Krizne situacije u ugostiteljstvu, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati krizne situacije u ugostiteljstvu
navesti moguće krizne situacije u ugostiteljstvu
objasniti razliku između krizne situacije i katastrofe u ugostiteljstvu
predložiti rješenja za moguće krizne situacije
5.
Prodajne i prezentacijske vještine u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati osnovne pojmove u poslovnoj komunikaciji
identificirati korake u prodajnom razgovoru i njihovu ulogu
prepoznati različite tipove gosta i prema tome odrediti najučinkovitiji pristup u prodajnom razgovoru
prezentirati proizvod i/ili uslugu gostu u skladu s poslovnim bontonom
koristiti terminologiju iz područja ugostiteljstva u komunikaciji s gostom i suradnicima
6.
Osnove prigotavljanja jela, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izabrati potrebne sastojke za prigotavljanje jela
definirati normativ zadanog jela
objasniti tehnološki postupak prigotavljanja zadanog jela
procijeniti vrijeme prigotavljanja jela u odnosu na vrijeme konzumacije
kombinirati različite tehnološke postupke prilikom prigotavljanja jela
samostalno prigotoviti jelo (hladna predjela, juhe, gotova jela, jela po narudžbi, priloge; zajutrak, ručak, večera)
samostalno rukovati opremom za prigotavljanje jela
pravilno skladištiti i odvajati otpad korišten u prigotavljanju jela
7.
Primjena trendova u gastronomiji, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Istražiti gastronomsku kulturu u svrhu promicanja zdravog načina prehrane uvažavajući gastronomske trendove
analizirati suvremene oblike prehrane (makrobiotičku, vegetarijansku, tradicionalnu i dr. prehrane)
usporediti hrvatsku nacionalnu gastronomiju sa svjetskim gastronomskim trendovima
analizirati moderne i klasične trendove u prezentiranju i pripremi hrane
pripremiti tradicionalna jela u skladu s trendovima
primijeniti odgovarajuće tehnike u pripremi lokalnih, svježih i sezonskih namirnica u gastronomskoj ponudi
8.
Tehnike posluživanja jela i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati tehnike posluživanja različitih vrsta jela
primijeniti tehnike posluživanja juha
primijeniti tehnike posluživanja mesnih i ribljih jela
primijeniti tehnike posluživanja slastica
razlikovati vrste vina i načine posluživanja s obzirom na njihove karakteristike
poslužiti vino odgovarajućom tehnikom
navesti vrste i trendove u posluživanju piva
poslužiti pivo odgovarajućom tehnikom
poslužiti alkoholna pića prema pravilima struke
poslužiti bezalkoholna pića odgovarajućom tehnikom
9.
Posluživanje obroka za posebne prigode, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti vrste i razlike između svakodnevnih i prigodnih obroka
kreirati ponudu jela i pića za posebnu prigodu (vjenčanje, krštenje)
dekorirati ugostiteljski objekt za posebnu prigodu
izabrati inventar za posebnu prigodu
poslužiti svečane prigodne obroke u ugostiteljskom objektu ili izvan njega
dogotoviti jelo kod stola gosta odgovarajućom tehnikom (npr. flambiranje, filetiranje)
10.
Miksologija, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti vrste i ulogu barova u ugostiteljstvu
primijeniti pravilnu tehniku pripreme barskih mješavina
pripremiti barsku mješavinu prema zadanoj recepturi
dekorirati barsku mješavinu
koristiti opremu i inventar za pripremu barskih mješavina
11.
Priča o kavi, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati povijesni razvoj kave
razlikovati tehnike pripreme kave i napitaka
pripremiti i poslužiti kavu
kombinirati različite mješavine kave prilikom pripreme i posluživanja kave i toplih napitaka
primijeniti tehnike dekoriranja kave
rukovati s uređajima i aparatima za pripremu kave
12.
Priprema i pružanje usluge smještaja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste smještajnih jedinica
objasniti standarde u smještajnim jedinicama
pripremiti prostore u smještajnim jedinicama za boravak gostiju prema propisanim standardima
planirati vrijeme čišćenja i pospremanja smještajnih jedinica i ostalih prostora
voditi evidenciju o higijeni i tehničkoj ispravnosti u svim prostorima smještajnog objekta
provoditi aktivnosti u skladu s pravilnicima za smještajne objekte
13.
Osnove hotelijerstva, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati podjelu i obilježja hotela i trendove u hotelijerstvu
definirati vrste i tipove hotela
opisati poslovanje hotela (funkcije i službe)
objasniti ulogu kategorizacije hotela i pripadajućih pravilnika
primijeniti postupak praćenja poslovanja u hotelijerstvu (troškova, prihoda, rashoda i raspodjele dobiti)
izračunati cijene različitih proizvoda i usluga u hotelu
14.
Hotelska prodaja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste i kanale prodaje u hotelima
definirati principe i glavne zadatke hotelske prodaje
razlikovati vrste rezervacija
izvesti rezervaciju hotelskih usluga
kombinirati prodaju ugostiteljskih kapaciteta direktno i indirektno, pismeno i usmeno
15.
Poslovanje prijamnog odjela, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
obaviti prijam gosta sukladno dokumentaciji i zakonskoj regulativi
organizirati boravak gosta sukladno pravilima i procedurama ugostiteljskog objekta
izraditi račun za sve sadržaje i usluge koje je gost koristio
odjaviti gosta sukladno propisanim procedurama i zakonskim propisima
izraditi obračun naplaćenih usluga
ispitati zadovoljstvo gosta pruženom uslugom
16.
E-poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste e-poslovanja
definirati SMART ciljeve u području ugostiteljstva
primijeniti različite segmente elektroničkog poslovanja u području ugostiteljstva
koristiti e-poslovanje na digitalnoj platformi za potrebe ugostiteljstva i turizma
pripremiti podatke o korisnicima elektroničke burze
17.
Razvoj ponude novih ugostiteljskih usluga i proizvoda, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
istražiti trendove ugostiteljskih usluga i proizvoda
kreirati ugostiteljski proizvod i uslugu u skladu s trendovima
izraditi ponudu ugostiteljskih proizvoda i usluga prema različitim vrsta i tipovima gostiju
napraviti kalkulaciju novog ugostiteljskog proizvoda i usluge
primijeniti inovativna rješenja za kreiranje ugostiteljskog proizvoda i usluge
18.
Turističko posredovanje, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti važnost turističkog posredovanja u turizmu i ugostiteljstvu
objasniti vrste turističkih posrednika
objasniti funkcije turističke agencije
prezentirati poslove turističkih agencija
izraditi prijedlog turističkog aranžmana u timu
19.
Financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste cijena u ugostiteljstvu
objasniti utjecaj troškova na cijenu proizvoda i usluga
analizirati prihode i rashode ugostiteljskog objekta
razvrstati troškove po vrstama
izraditi kalkulaciju prodajne cijene proizvoda ili usluge u ugostiteljstvu
izraditi dnevni obračun prodaje usluga
20.
Organizacijska psihologija, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
21.3.2023
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti utjecaj motivacije na produktivnost
identificirati elemente koje uvjetuju radnu uspješnost
opisati sastavnice emocionalne inteligencije i emocionalne kompetencije
analizirati načela i obilježja timskog rada
objasniti kreativne načine razmišljanja i kreativne tehnike
primijeniti osnovne principe uspješnog upravljanja vremenom
21.
Zaštita na radu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
13.9.2022
Predlagatelj
Ugostiteljsko - turistička škola, Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati izvore opasnosti na radnom mjestu
Koristiti osobna zaštitna sredstva prema tipu radnog zadatka
Primijeniti pravila zaštite na radu
Primijeniti postupke sprječavanja ozljede
Pravilno postupiti u slučaju požara
22.
Poslovni bonton u turizmu i ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati elemente komunikacijskog procesa u svakodnevnoj komunikaciji
Primijeniti pravila poslovne komunikacije
Razlikovati način odijevanja ovisno o prigodi
Navesti osnovne norme komuniciranja i ponašanja u različitim kulturama
Opisati pravila ponašanja u specifičnim prigodama (kultura stola, institucije, radno okruženje, poslovna događanja, svečane prigode i sl.)
23.
Sanitarno higijenski uvjeti u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Primijeniti sanitarno higijenske standarde u ugostiteljstvu
Opisati higijenski minimum u ugostiteljstvu
Primijeniti pravila osobne higijene za rad u ugostiteljstvu
Održavati ugostiteljske uređaje, opremu i radne prostorije
Voditi propisanu evidenciju praćenja sanitarno higijenskih uvjeta sukladno propisima
Identificirati simbole upozorenja i opasnosti uz pomoć deklaracije proizvoda na proizvodima za održavanje higijene koji se koriste u ugostiteljstvu
24.
Ekologija u turizmu i ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati zbrinjavanje otpada u ugostiteljskim objektima
Objasniti osnovne principe kružne ekonomije (4R) i mogućnosti primjene u ugostiteljstvu
Razvrstati otpad u ugostiteljstvu prema načinu zbrinjavanja
Opisati upotrebu kemijskih sredstava u ugostiteljstvu prema uputi i deklaraciji proizvoda
Predložiti načine smanjenja negativnog utjecaja turizma i ugostiteljstva na okoliš u skladu s održivim razvojem
Objasniti utjecaj turizma i ugostiteljstva na ekologiju
Koristiti propisane obrasce i evidencije zbrinjavanja otpada
25.
Poslovanje poduzeća u ugostiteljstvu i turizmu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti djelatnost ugostiteljstva i ugostiteljske usluge
Opisati ugostiteljske objekte prema vrsti, namjeni i zakonodavnom okviru
Opisati tipična radna mjesta i važnost ljudskih potencijala u ugostiteljskim objektima
Objasniti preduvjete nastanka turizma i turističkih destinacija
Razlikovati nositelje i činitelje turističke ponude i potražnje
Razlikovati turističke motive, vrste i oblike turizma
Opisati funkcije upravljanja organizacijom
Opisati elemente koji utječu na organizacijsku strukturu ugostiteljskog objekta
Objasniti važnost provođenja kontrole kvalitete u ugostiteljskom objektu
26.
Radni procesi u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti organizacijske strukture rada u ugostiteljskom objektu
Razlikovati imovinu ugostiteljskog objekta
Koristiti terminologiju i frazeologiju pri radu u proizvodno poslužnom odjelu
Primijeniti elemente radnog procesa u proizvodno poslužnom odjelu
Objasniti važnost i ulogu recepata u izradi jela, pića i napitaka
Objasniti suradnju odjela unutar ugostiteljskog objekta
27.
Živežne namirnice, proizvodi i prerađevine od živežnih namirnica, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste živežnih namirnica prema podrijetlu
Razlikovati vrste proizvoda i prerađevina prema uporabi u ugostiteljstvu
Razlikovati hranjive tvari u živežnim namirnicama
Objasniti posljedice neispravnog postupanja s namirnicama i/ili hranom
Razlučiti uzroke kvarenja živežnih namirnica
28.
Promjene svojstava namirnica pri obradi, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti utjecaj mehaničke, termičke i kemijske obrade na namirnice
Izvesti kemijske reakcije termičkom obradom namirnica
Objasniti tehnologiju dobivanja proizvoda od namirnica životinjskog podrijetla
Objasniti tehnologiju dobivanja proizvoda od namirnica biljnog podrijetla
Objasniti tehnologiju dobivanja alkoholnih pića i proizvoda od alkoholnih pića
29.
Skladištenje živežnih namirnica, proizvoda i prerađevina, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati način skladištenja ovisno o namirnici, proizvodu i prerađevini
Razlikovati prostore za skladištenje namirnica, proizvoda i prerađevina
Skladištiti namirnice, proizvode i prerađevine
Opisati potencijalne opasnosti tijekom skladištenja hrane i namirnica
Voditi skladišnu dokumentaciju sukladno važećim propisima
Obaviti pripremu namirnice za skladištenje
30.
Osnove obrade živežnih namirnica, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati alat za mehaničku obradu namirnice
Primijeniti mehaničke procese za obradu namirnica
Održavati higijenu alata i strojeva za obradu namirnica
Objasniti izvore i prenositelje topline u termičkom procesu
Razlikovati uređaje za termičku obradu namirnica
Primijeniti osnovne termičke postupke pri obradi namirnica
Identificirati moguće opasnosti tijekom rukovanja strojevima i termičkim uređajima
Rukovati opremom, alatima, strojevima i uređajima u proizvodno poslužnom odjelu prema sigurnosnim normama
Primijeniti zakonske odredbe zaštite na radu u proizvodno poslužnom odjelu
Slijediti upute iz recepta pri obradi namirnica
31.
Osnove ugostiteljskog posluživanja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Opisati pojedine vrste obroka i sredstva ponude jela i pića
Koristiti opremu i inventar u poslužnom odjelu
Razlikovati pansionski i a la carte sustav u ugostiteljskom posluživanju
Objasniti poslužni sustav u ugostiteljskom objektu
Slijediti radne procese posluživanja gosta
Obaviti pripremne i završne radove u ugostiteljskom objektu za dnevne obroke
Primjeniti pravila posluživanja gosta u poslužnom odjelu ugostiteljskog objekta
32.
Marketing u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste i elemente tržišta
Objasniti posebnosti marketinga usluga
Analizirati vezu između potreba kupaca i tržišnih trendova u ugostiteljstvu
Objasniti ulogu marketinga u poslovanju ugostiteljskih objekata
Objasniti elemente marketinškog spleta u ugostiteljstvu
Koristiti digitalni marketing u promociji gastronomije i vlastitog proizvoda
33.
Osnove poduzetništva u gastronomiji, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati mogućnosti ulaska u poduzetništvo
Analizirati prednosti i nedostatke ulaska u poduzetništvo u ugostiteljstvu
Razlikovati pravne oblike poslovanja gospodarskih subjekata u RH
Izraditi poslovni plan u gastronomiji prema predlošku
Procijeniti mogućnosti razvoja karijere i uvjete za pokretanje vlastitog posla u gastronomiji
Procijeniti poslovnu ideju
34.
Upravljanje ljudskim potencijalima u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Rasporediti zaduženja u kuhinji
Planirati radno vrijeme osoblja u ugostiteljskoj kuhinji poštivajući zakonsku regulativu
Razlikovati metode i tehnike praćenja i evaluacije rada zaposlenika u ugostiteljskoj kuhinji
Primijeniti načela timskog rada u ugostiteljskoj kuhinji
35.
Izrada i objava digitalnog sadržaja na društvenim mrežama, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.2.2023
Predlagatelj
Ugostiteljska škola Opatija
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabrojati društvene mreže
razlikovati posebnosti pojedinih društvenih mreža
kreirati video sadržaj za objavu na društvenim mrežama
izraditi fotografije za objavu na društvenim mrežama
kreirati tekst za objavu na društvenim mrežama
postaviti promidžbeni sadržaj na društvenu mrežu
kritički prosuđivati povratne informacije gostiju
36.
Emocionalna inteligencija u ugostiteljstvu, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.2.2023
Predlagatelj
Ugostiteljska škola Opatija
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste emocija
objasniti važnost emocionalne inteligencije u ugostiteljstvu
upravljati emocijama u izvršavanju radnih zadataka
prepoznati vrstu emocije u razgovoru s gostom
razložiti uspješnu poslovnu komunikaciju
37.
Gotovljenje jela iz jelovnika i menija, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Izraditi jelovnik i meni prema sezonalnosti i dobavljivosti namirnica
Gotoviti menije
Gotoviti jela s jelovnika
Servirati izrađena jela iz jelovnika i menija
38.
Primjena uredskih aplikacija, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Urediti tekst, tablicu, sliku uporabom uredske aplikacije za obradu teksta prema zadanim parametrima
Kreirati jednostavan dokument pomoću uredske aplikacije za obradu teksta prema zadanim parametrima
Oblikovati ćelije, tablice i grafikone u uredskoj aplikaciji za jednostavni tablični proračun
Koristiti formule i primijeniti osnovne funkcije u uredskoj aplikaciji za jednostavni tablični proračun
Kreirati jednostavnu radnu knjigu u uredskoj aplikaciji za tablični proračun prema zadanim parametrima
Urediti tekst, sliku, crtež, tablicu, grafikon, zvuk, video u prezentaciji prema zadanim parametrima
Kreirati jednostavnu prezentaciju prema zadanim parametrima te primijeniti animaciju objekata i efekte prijelaza slajdova
39.
Osnove računalnog sustava i internet, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Objasniti osnovne komponente računalnog sustava te koristiti računalni sustav primjenjujući osnovna pravila kibernetičke sigurnosti
Primijeniti osnovne korisničke programe operacijskog sustava u radu s mapama i datotekama i za izradu crteža i obradu fotografije
Koristiti usluge interneta za pronalaženje podataka i informacija, odabirati izvore informacija poštujući autorska prava i vrste licenci
Odabrati i koristiti osnovne mogućnosti digitalnog okruženja za odgovornu komunikaciju i suradnju
40.
Osnove slastičarstva, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.12.2022
Predlagatelj
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Odabrati slastičarski inventar i opremu za pripremu slastica
Pripremiti namirnice za izradu slastice
Odabrati tehnološke i termičke postupke pri proizvodnji slastica
Analizirati organoleptička svojstva slatkog jela
Prezentirati slasticu
Razlikovati hrvatske tradicionalne slastice prema regijama
Objasniti osnovne svjetske pravce u slastičarstvu
Razlikovati osnovne vrste tijesta, biskvitnih smjesa, krema, glazura, nadjeva i umaka
Dekorirati slasticu
Izraditi slasticu
41.
Istraživanje zadovoljstva gosta pruženom uslugom, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.2.2023
Predlagatelj
Ugostiteljska škola Opatija
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati načine istraživanja zadovoljstva gosta pruženom uslugom
samostalno izraditi anketu o zadovoljstvu gosta pruženom uslugom
kritički prosuđivati dobivene podatke
integrirati dobivene rezultate u poboljšanje poslovanja
osmisliti načine motivacije gosta za ispunjavanje ankete
42.
Interkulturalna komunikacija u ugostiteljstvu, tip: izborni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.2.2023
Predlagatelj
Ugostiteljska škola Opatija
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati interkulturalnu komunikaciju
prepoznati razine interkulturalne osjetljivosti
kritički analizirati temeljne pretpostavke interkulturalne komunikacije u svakodnevnom životu
usporediti najvažnije dimenzije interkulturalne komunikacije na individualnoj i kolektivnoj razini
prilagoditi komunikacijski stil i ponašanje različitim kulturnim okruženjima
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (7)
1.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu u ugostiteljskom objektu
Održavati higijenu sommelierske opreme i inventara
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Rukovati otpadom i ambalažom poštivajući ekološke standarde
2.
Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati potrebne resurse za obavljanje zadataka/poslova u ugostiteljskom objektu
Primijeniti pravila za održavanja osobne higijene i poslovnog odijevanja
Implementirati temeljne vrijednosti ugostiteljske organizacije
Koordinirati vlastite aktivnosti u ugostiteljskom radnom procesu s aktivnostima suradnika, zahtjevima poslovnih partnera i klijenata
Razlikovati organizacijsku strukturu zaposlenih, hijerarhiju i nadležnosti unutar ugostiteljskog objekta
Primijeniti osnove ekonomije i poduzetništva u ugostiteljstvu
3.
Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi sredstva ponude u ugostiteljstvu sukladno zahtjevima tržišta
Pripremiti ponude za prodaju ugostiteljskih usluga
Obavljati prodajne i rezervacijske poslove vezane uz cjelokupnu ponudu ugostiteljskog objekta
Ispostaviti račun za pružane usluge u ugostiteljskom objektu sukladno važećem zakonodavnom okviru RH
4.
Recepcijsko poslovanje
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informacijske sustave za prijenos, obradu, čuvanje i zaštitu podataka
Osigurati opremu i smještajne jedinice za prijam, smještaj i boravak gostiju
Pružiti relevantne informacije o smještaju i ponudi ugostiteljskog objekta i okruženja
Izvršiti poslove prihvata, boravka i smještaja gostiju uz poštivanje zakonskih propisa
Odjaviti gosta uz poštivanje zakonskih propisa, procedura i standarda u recepcijskom poslovanju
5.
Poslovna administracija u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidencije o higijensko sanitarnim propisima u ugostiteljstvu
Sastaviti popis potrebnih namirnica i pića, sitnog inventara i potrošnog materijala za potrebe radnog procesa u ugostiteljstvu
Voditi administraciju u ugostiteljstvu u svrhu upravljanja i kontinuiranog unapređenja radnih procesa
6.
Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razumjeti organizaciju poslovanja ugostiteljske kuhinje
Razumjeti organizaciju poslovanja poslužnih odjela
Istražiti gastronomsku kulturu u svrhu promicanja zdravog načina prehrane uvažavajući gastronomske trendove
Istražiti informacije o potrebama, željama, očekivanjima i ponašanjima ciljane skupine gostiju
Sudjelovati u osmišljavanju i provedbi marketinških aktivnosti ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u izradi prezentacijskih sadržaja ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u istraživanju o zadovoljstvu pružene usluge u ugostiteljskom objektu
7.
Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati na hrvatskom i stranom jeziku, vodeći računa o načelima uspješne komunikacije
Profesionalno komunicirati sa svim odjelima i članovima tima unutar organizacije služeći se pravilima poslovnog bontona
Riješiti zahtjeve gostiju uz primjenu brzih i kvalitetnih rješenja
Postupati u skladu s pravilima u kriznim situacijama u ugostiteljskom objektu
Služiti se frazeologijom i ugostiteljskom terminologijom u svrhu uspješne komunikacije s internim i eksternim dionicima
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (90)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Turističko zakonodavstvo Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Turističko zakonodavstvo Poslovna administracija u ugostiteljskom objektu
Izrada životopisa Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Izrada životopisa Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Verbalna i neverbalna komunikacija u ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Verbalna i neverbalna komunikacija u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Krizne situacije u ugostiteljstvu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Krizne situacije u ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Krizne situacije u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Prodajne i prezentacijske vještine u ugostiteljstvu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Prodajne i prezentacijske vještine u ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Prodajne i prezentacijske vještine u ugostiteljstvu Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Prodajne i prezentacijske vještine u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Osnove prigotavljanja jela Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Primjena trendova u gastronomiji Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Tehnike posluživanja jela i pića Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Posluživanje obroka za posebne prigode Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Posluživanje obroka za posebne prigode Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Miksologija Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Priča o kavi Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Priča o kavi Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Priča o kavi Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Priprema i pružanje usluge smještaja Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Priprema i pružanje usluge smještaja Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Priprema i pružanje usluge smještaja Recepcijsko poslovanje
Priprema i pružanje usluge smještaja Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Osnove hotelijerstva Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Osnove hotelijerstva Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Osnove hotelijerstva Recepcijsko poslovanje
Hotelska prodaja Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Hotelska prodaja Recepcijsko poslovanje
Hotelska prodaja Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Poslovanje prijamnog odjela Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Poslovanje prijamnog odjela Recepcijsko poslovanje
E-poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Razvoj ponude novih ugostiteljskih usluga i proizvoda Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Razvoj ponude novih ugostiteljskih usluga i proizvoda Recepcijsko poslovanje
Razvoj ponude novih ugostiteljskih usluga i proizvoda Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Turističko posredovanje Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Turističko posredovanje Recepcijsko poslovanje
Turističko posredovanje Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta Recepcijsko poslovanje
Financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta Poslovna administracija u ugostiteljskom objektu
Organizacijska psihologija Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Organizacijska psihologija Recepcijsko poslovanje
Organizacijska psihologija Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Zaštita na radu Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Zaštita na radu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Zaštita na radu Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Poslovni bonton u turizmu i ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Poslovni bonton u turizmu i ugostiteljstvu Recepcijsko poslovanje
Poslovni bonton u turizmu i ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Sanitarno higijenski uvjeti u ugostiteljstvu Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sanitarno higijenski uvjeti u ugostiteljstvu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Sanitarno higijenski uvjeti u ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Ekologija u turizmu i ugostiteljstvu Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Ekologija u turizmu i ugostiteljstvu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Poslovanje poduzeća u ugostiteljstvu i turizmu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Poslovanje poduzeća u ugostiteljstvu i turizmu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Poslovanje poduzeća u ugostiteljstvu i turizmu Recepcijsko poslovanje
Poslovanje poduzeća u ugostiteljstvu i turizmu Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Radni procesi u ugostiteljstvu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Živežne namirnice, proizvodi i prerađevine od živežnih namirnica Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Živežne namirnice, proizvodi i prerađevine od živežnih namirnica Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Promjene svojstava namirnica pri obradi Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Promjene svojstava namirnica pri obradi Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Skladištenje živežnih namirnica, proizvoda i prerađevina Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Skladištenje živežnih namirnica, proizvoda i prerađevina Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Osnove obrade živežnih namirnica Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Osnove obrade živežnih namirnica Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Osnove ugostiteljskog posluživanja Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Osnove ugostiteljskog posluživanja Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Marketing u ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Marketing u ugostiteljstvu Recepcijsko poslovanje
Marketing u ugostiteljstvu Poslovna administracija u ugostiteljskom objektu
Osnove poduzetništva u gastronomiji Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Osnove poduzetništva u gastronomiji Recepcijsko poslovanje
Osnove poduzetništva u gastronomiji Poslovna administracija u ugostiteljskom objektu
Upravljanje ljudskim potencijalima u ugostiteljstvu Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Izrada i objava digitalnog sadržaja na društvenim mrežama Recepcijsko poslovanje
Emocionalna inteligencija u ugostiteljstvu Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Emocionalna inteligencija u ugostiteljstvu Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Gotovljenje jela iz jelovnika i menija Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Primjena uredskih aplikacija Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Osnove računalnog sustava i internet Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Osnove slastičarstva Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Osnove slastičarstva Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Istraživanje zadovoljstva gosta pruženom uslugom Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Interkulturalna komunikacija u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.3.2023
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje