Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
126
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Uvjet pristupanja cjelovitoj kvalifikaciji je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije je 126 CSVET bodova, od čega je 83 CSVET bodova iz strukovnog dijela kvalifikacije (od čega 79 CSVET boda na razini 3 ili višoj razini ishoda učenja) i 43 boda iz općeg obrazovanja te izrađen i obranjen završni rad.

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
koristiti osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije u ugostiteljskom objektu
pretraživati jednostavne informacije na internetskom pregledniku
primijeniti osnovna komunikacijska pravila u digitalnom okruženju
povezati važnost informacijsko-komunikacijske tehnologije s ugostiteljstvom
2.
Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
navesti pravila poslovnog komuniciranja
primijeniti pravila usmenog i pismenog komuniciranja na hrvatskom jeziku
izvršavati zadatke u skladu s poslovnim bontonom i prema nalogu
prikupiti informacije o potrebama tržištu rada u području ugostiteljstva
navesti ključne kompetencije kod predstavljanja na tržištu rada
samostalno izraditi životopis
3.
Zbrinjavanje otpada, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati načine zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada prema njihovim vrstama
zbrinuti otpad prema propisima u svrhu zaštite okoliša
navesti važnost ispravnog zbrinjavanja posebnih vrsta otpada (npr. biorazgradive otpatke i iskorišteno ulje)
navesti posljedice neprimjerenog zbrinjavanja otpada
razdvajati otpad na za to predviđena mjesta
4.
Sredstva i pribor za održavanje higijene radnog prostora, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti važnost upotrebe zaštitne opreme prilikom čišćenja
identificirati znakove upozorenja na sredstvima za čišćenje
izabrati sredstva za održavanje higijene i dezinfekciju
koristiti sredstva za čišćenje prema njihovoj namjeni
upotrijebiti zaštitnu opremu i pribor prilikom održavanja higijene radnog prostora
5.
Vrste ugostiteljskih objekata, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabrojiti vrste ugostiteljskih objekata
navesti tipove ugostiteljskih objekata
opisati osnovne ugostiteljske usluge
razlikovati razne vrste dodatnih ugostiteljskih usluga
6.
Osobna higijena u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati vrste i puteve prenošenja zarazih bolesti u ugostiteljstvu povezanih s osobnom higijenom
objasniti važnost nošenja radne odjeće i obuće te njenog redovitog održavanja
koristiti i održavati radnu odjeću i obuću
opisati važnost održavanja osobne higijene
objasniti načine prevencije širenja zaraznih bolesti u ugostiteljstvu
7.
Higijena radnog prostora, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
kontrolirati prisutnost štetnika (glodavci, insekti)
primijeniti zakonske standarde u pospremanju, čišćenju i dezinfekciji radnog prostora
navesti važeće sanitarne propise
objasniti važnost održavanja higijene radnog prostora
koristiti postupke, alat i sredstva potrebna za održavanje higijene radnog prostora
navesti načine održavanja higijene radnog prostora
izvesti radne zadatke i naloge čišćenja, pranja i održavanja radnog prostora poštujući mjere zaštite na radu
8.
Zaštita na radu u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati ulogu zaštite na radu
identificirati osnovne izvore opasnosti na radnom mjestu
navesti zaštitna sredstva i opremu potrebnu za sigurno rukovanje alatom i opremom.
primijeniti propise i načela zaštite na radu pri obavljanju poslova u ugostiteljstvu
koristiti odgovarajuću vrstu zaštitnih sredstava prilikom obavljanja svih poslova u ugostiteljstvu
navesti načine higijenskog postupanja prilikom zadobivanja rana, posjekotina, opeklina
9.
Prostorije ugostiteljske kuhinje, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati glavne prostorije ugostiteljske kuhinje
opisati pomoćne prostorije ugostiteljske kuhinje
opisati skladišne prostore i prostorije u ugostiteljskom objektu
razlikovati vrstu i namjenu prostorija ugostiteljske kuhinje
10.
Prostorije za posluživanje gostiju, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati prostorije i prostore u kojima se poslužuju gosti
opisati vrste i namjenu prostorija i prostora za posluživanje gostiju
nabrojiti pomoćne prostorije
opisati vrste i namjenu pomoćnih prostorija
11.
Prostorije za smještaj i boravak gostiju, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabrojiti vrste smještajnih jedinica u ugostiteljskom objektu
opisati higijenske prostorije unutar smještajnih jedinica
objasniti funkciju prostorija u kojima borave gosti
opisati higijenske prostorije u ugostiteljskom objektu za javno korištenje
12.
Oprema u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nabroji vrste opreme u ugostiteljstvu
nabrojiti krupni inventaru radnom procesu ugostiteljstva
nabrojiti sitni inventar u radnom procesu ugostiteljstva
opisati krupni inventar u smještajnim prostorima
opisati sitni inventar u smještajnim prostorima
koristiti krupni i sitni inventar u radnim procesima u ugostiteljskim objektima
13.
Pomoćni poslovi u pripremnim radovima odjela hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati pripremne radove u prostorijama za pripremu hrane
opisati pripremne radove u prostorijama za posluživanje gostiju
pripremiti radni prostor za pripremu hrane uz nadzor
pripremiti radni prostor za posluživanje gostiju uz nadzor
rukovati alatima, priborom i posuđem u pripremnim radovima
opisati potrebu skladištenja namirnica prema njihovim vrstama u svrhu njihovog očuvanja do upotrebe
pripremiti namirnice za skladištenje
14.
Pomoćni poslovi u završnim radovima odjela hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
opisati završne radove u prostorijama za pripremu hrane
opisati završne radove u prostorijama za posluživanje gostiju
izvesti završne radove u prostorijama za posluživanje gostiju uz nadzor
izvesti završne radove u prostorijama za pripremu hrane uz nadzor
odložiti neiskorištene namirnice i piće na za to previđeno mjesto
koristiti inventar za izvođenje završnih radova uz nadzor
15.
Pomoćni poslovi u odjelu smještaja i boravka gostiju, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati procedure rada u smještajnom dijelu ugostiteljskog objekta
izvesti radne operacije u higijenskim prostorima ugostiteljskog objekta prema uputama
pripremiti posteljno rublje za uređivanje soba
koristiti alate, uređaje i opremu u smještajnom dijelu ugostiteljskog objekta uz nadzor
održavati čistoću prostora u kojima borave gosti
16.
Pomoćni poslovi pranja i održavanja rublja, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Razlikovati vrste rublja u ugostiteljskom poslovanju
Koristiti alate uređaje i opremu za održavanje stolnog i hotelskog rublja
Primijeniti odgovarajuće postupke pranja i glačanja rublja
Koristiti sredstva za pranje prema uputama
Sortirati rublje prema vrsti
17.
Pomoćni poslovi u čišćenju i održavanju prostorija i prostora ugostiteljskog objekta, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati sredstva za pranje i čišćenje prostorija ugostiteljskih objekta
razlikovati sredstva za dezinfekciju prostorija ugostiteljskih objekta
koristiti sredstva za čišćenje prostorija i prostora ugostiteljskih prema uputama
koristiti sredstva za dezinfekciju prostorija i prostora ugostiteljskih prema uputama
izvoditi poslove čišćenja i održavanja prostorija i prostora ugostiteljskih objekta
18.
Pomoćni poslovi u čišćenju i održavanju opreme i inventara u ugostiteljskom objektu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
30.11.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
razlikovati sredstva za pranje, čišćenje i održavanje sitnog inventara
razlikovati sredstva za pranje, čišćenje i održavanje krupnog inventara
koristiti sredstva za pranje, čišćenje i održavanje sitnog inventara i opreme
koristiti sredstva za pranje, čišćenje i održavanje krupnog inventara
izvoditi poslove pranja, čišćenja i održavanja inventara uz nadzor
19.
STRANI JEZIK U STRUCI, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
11.4.2022
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Prepoznati osnovnu stručnu terminologiju u označavanju vrsta smještajnih jedinica, vrsta rublja, inventara i materijala u korištenju u odjelu domaćinstvu smještajnog objekta
Nabrojati izraze koji se koriste u označavanju statusa sobe u komunikaciji sa suradnicima
Nabrojati izraze koji se koriste u osnovnoj komunikaciji s gostima u smještajnom objektu
Upotrijebiti osnovne termine, fraze i izraze na stranom jeziku u usmenoj komunikaciji s gostima i suradnicima
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (4)
1.
Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati vrste i namjenu prostorija u ugostiteljskom objektu
Razlikovati vrstu i namjenu opreme, uređaja, inventara i namirnica u ugostiteljskom objektu
Izvršiti pripremne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskih odjela
Primijeniti pravila za održavanje osobne higijene, higijene radnog prostora i odgovarajuće radne odjeće
2.
Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
Sudjelovati u pripremi i mehaničkoj obradi namirnica prema uputama
Sudjelovati u skladištenju namirnica
Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora)
Izvršiti završne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskog odjela
3.
Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati unutar ugostiteljskog objekta prema načelima poslovne hijerarhije, etike i poslovnog bontona
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju na osnovnoj razini u svrhu poslovnog komuniciranja
Komunicirati u govoru na hrvatskom i jednom stranom jeziku na osnovnoj razini
4.
Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (29)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu
Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu
Zbrinjavanje otpada Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Sredstva i pribor za održavanje higijene radnog prostora Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Sredstva i pribor za održavanje higijene radnog prostora Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Vrste ugostiteljskih objekata Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Vrste ugostiteljskih objekata Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Osobna higijena u ugostiteljstvu Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Higijena radnog prostora Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Zaštita na radu u ugostiteljstvu Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Prostorije ugostiteljske kuhinje Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Prostorije ugostiteljske kuhinje Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Prostorije za posluživanje gostiju Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Prostorije za posluživanje gostiju Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Prostorije za smještaj i boravak gostiju Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Prostorije za smještaj i boravak gostiju Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Oprema u ugostiteljstvu Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Oprema u ugostiteljstvu Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Pomoćni poslovi u pripremnim radovima odjela hrane i pića Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Pomoćni poslovi u pripremnim radovima odjela hrane i pića Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Pomoćni poslovi u završnim radovima odjela hrane i pića Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Pomoćni poslovi u završnim radovima odjela hrane i pića Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Pomoćni poslovi u odjelu smještaja i boravka gostiju Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Pomoćni poslovi u odjelu smještaja i boravka gostiju Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Pomoćni poslovi pranja i održavanja rublja Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Pomoćni poslovi pranja i održavanja rublja Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Pomoćni poslovi u čišćenju i održavanju prostorija i prostora ugostiteljskog objekta Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Pomoćni poslovi u čišćenju i održavanju opreme i inventara u ugostiteljskom objektu Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
STRANI JEZIK U STRUCI Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje