Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard kvalifikacije - Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Znanstveno područje
-
Standard kvalifikacije više razine
-
CSVET bodovi
61
Broj godina istraživanja
-
Klasa
cjelovita
Ostale potrebe
-
Uvjeti pristupanju stjecanja kvalifikacije

Posjedovanje kvalifikacije na razini 4.1 ili višoj

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije

Stečenih 61 CSVET bodova

Skupovi ishoda učenja (1)
1.
Nabavno poslovanje odjela hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
planirati zalihe hrane i pića prema potrebama ugostiteljskog objekta
koordinirati procese nabave, skladištenja i potrošnje hrane i pića
napisati narudžbu za hranu i piće prema potrebama ugostiteljskog objekta
pravilno procijeniti količinu robe za nabavu u svrhu smanjenja količine otpada u ugostiteljskom objektu
organizirati dostavu robe
2.
Banketno poslovanje, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
definirati poslovne funkcije banketnog poslovanja
sudjelovati u izradi godišnjeg programa rada i financijskog plana banketnog poslovanja
planirati banketni jelovnik u dogovoru s naručiteljem
organizirati hranu i piće za banketno poslovanje
izvršiti pripremne radove za banketno poslovanje
sastaviti prijedlog dekoracije i postave stolova u restoranu i banketnim dvoranama
analizirati poslovni rezultat banketnog odjela
sudjelovati u izdavanju radnih naloga poslovnom odjelu hrane i pića
nadzirati radni proces na banketu
3.
Uređenje prostora za radne procese, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
istražiti želje i potrebe gostiju u pogledu uređenja prostora - interijera, eksterijera
pripremiti prostore za ugostiteljske radne procese prema zahtjevima gosta
naručiti cvijeće i dekoracije prema zahtjevu naručitelja
izdati naloge za čišćenje, pranje, dezinficiranje i uređenje svih prostora prema zadatku
4.
Kreiranje ponude hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
istražiti želje i potrebe gostiju u okruženju te ponudu konkurencije
istražiti gastronomske trendove
osmisliti novu gastronomsku ponudu
promovirati novu gastronomsku ponudu
kreirati ponudu jela i pića za različite skupine ciljanih gostiju
osmisliti sredstva ponude za a la carte goste, za pansionske goste i za posebne prigode
osmisliti prijedloge za izradu standardnih i inovativnih ponuda prilagođenih ciljanim skupinama gostiju
analizirati trendove potražnje na turističkom tržištu
5.
Organizacija i provedba događanja u ugostiteljskom objektu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
osmisliti gastronomska događanja u ugostiteljskom objektu
organizirati sve resurse vezane uz provedbu procesa rada u odjelu hrane i pića
rasporediti sve potrebne resurse unutar organizacijskog ciklusa provede zadatka
osigurati potrebne količine hrane i pića za provedbu događaja
kontrolirati izvršenje radnih zadataka u odjelu hrane i pića
6.
Ljudski resursi u odjelu hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
nadzirati rad osoblja/zaposlenika u odjelu hrane i pića
izraditi tjedni raspored rada za svakog zaposlenika
rasporediti radna zaduženja za svakog zaposlenika odjela hrane i pića
voditi evidenciju o radu za svakog zaposlenika
izraditi plan mentoriranja zaposlenika
nadzirati čistoću i higijenu zaposlenika odjela hrane i pića sukladno propisima struke
7.
Gospodarenje otpadom u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
objasniti važnost odgovornog gospodarenja otpadom u cilju kvalitetnog razvoja ugostiteljstva
klasificirati otpad prema opasnosti i mjestu nastanka
pronalaziti rješenja za smanjenje otpada unutar ugostiteljskog objekta
povećati recikliranje i ponovnu uporabu otpada koji se koristi unutar ugostiteljskog objekta
istražiti i predložiti optimalna rješenja za odgovorno gospodarenje otpadom u ugostiteljskom objektu
analizirati postojeću zakonsku regulativu vezanu za odgovorno gospodarenje ugostiteljstvu
analizirati postojeće stanje održivog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj
uočiti specifičnosti u akumulaciji otpada vezanog uz ugostiteljstvo
opisati sve mogućnosti odgovornog upravljanja otpadom
8.
Organizacija radnog procesa u odjelu hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
organizirati radni proces pružanja usluga hrane
organizirati radni proces pružanja usluga pića
nadzirati provođenje poslužnog procesa rada u ugostiteljskom objektu
planirati faze poslužnog procesa u ostalim prostorima odjela hrane i pića (bar, terasa)
9.
Strani jezik u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
koristiti stručnu terminologiju na stranom jeziku za sve poslove u ugostiteljstvu
izraditi sredstvo ponude jela na stranom jeziku
predstaviti ponudu, nacionalna jela i odgovoriti na pitanja gostu na stranom jeziku
predstaviti gostu zanimljivosti grada i znamenitosti na stranom jeziku
komunicirati s osobama koje dolaze iz drugih kultura
prezentirati ugostiteljski objekt na stranom jeziku
10.
Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
koristiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju na profesionalan način
primijeniti pravila bontona u poslovnoj komunikaciji
provesti načela etičnog ponašanja u poslovnoj komunikaciji
primijeniti pravopisna pravila u oblikovanju poslovnih dopisa
primijeniti pravila aktivnog slušanja i uljudnog komuniciranja na hrvatskom standardnom jeziku
isplanirati termine dnevne provjere elektroničke pošte i društvenih mreža
procijeniti važnost informacija objavljenih na društvenim mrežama i njihov utjecaj na poslovanje
11.
Upravljanje prigovorima u ugostiteljstvu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
analizirati prigovor gosta
kontrolirati proces prigovora
izvijestiti o prigovoru nadređenu osobu
osigurati da se na svaki prigovor odgovara prikladno i kontinuirano
odabrati jednostavan pristup u rješavanju prigovora
iskoristiti informacije dobivene iz analize za osiguranje i unapređenje kvalitete
12.
Promotivne aktivnosti u odjelu hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
pripremiti informacije za oglašavanje na društvenim mrežama
pripremiti informacije za izradu brošure
poslati ponudu dana potencijalnim gostima kao automatsku poruku
informirati goste o dodatnim uslugama ugostiteljskog objekta
13.
Financijsko poslovanje odjela hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
izraditi plan prihoda i rashoda unutar odjela hrane i pića u suradnji s ostalim odjelima
napraviti izvještaj o prihodima i rashodima unutar odjela hrane i pića u suradnji s odjelom računovodstva i financija
analizirati financijsko poslovanje i administrativne poslove u odjelu hrane i pića
pripremiti podatke za izradu i kontrolu obračuna prema različitim parametrima
pripremiti podatke o naplati pruženih usluga u skladu sa zakonskim propisima
predložiti plan racionalizacije troškova i rashoda u odjelu hrane i pića
analizirati realizaciju i poslovne rezultate u području pripremanja i posluživanja hrane i pića
14.
Upravljanje kvalitetom u odjelu hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
sudjelovati u izradi protokola vezanim uz osiguranje kvalitete za ugostiteljski objekt
primijeniti protokole u procesima pripreme/prigotavljanja i posluživanja jela i pića
kontrolirati kvalitetu pružene usluge u odjelu hrane i pića u svim prostorima UO
izraditi upitnik o zadovoljstvu gosta
analizirati rezultate upitnika o zadovoljstvu gosta
predlagati rješenja kako unaprijediti zadovoljstvo gosta
izraditi protokole/pravila za članove tima, radi organizacijskih politika prema različitim tipovima gostiju (rod, rasa, religija, zdravstveno stanje itd.)
15.
Održivi razvoj odjela hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
kontrolirati manipulaciju i potrošnju živežnih namirnica
analizirati potrošnju energenata i potrošnog materijala u ugostiteljskom objektu
kontrolirati mjere racionalizacije uporabe energenata i sirovina
preispitati uključivanje elementa i standarda ekološke održivosti vezano uz lokalne resurse
primijeniti elemente tehnološke održivosti u procesu rada odjela hrane i pića
kombinirati elemente ekonomske i društvene održivosti u procesu rada odjela hrane i pića
16.
Primjena HACCP-a i ostalih standarda vezanih uz higijenske propise, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
kontrolirati urednost i čistoću svih prostora u kojima se rukuje s namirnicama i pićima
kritički prosuđivati mjere higijene radnog mjesta i svih radnih prostora u ugostiteljskog objekta
prevenirati izvore kontaminacije živežnih namirnica i jela u ugostiteljskom objektu
kontrolirati skladištenje i način korištenja sredstava za čišćenje
povezati načela HACCP sustava u svim elementima poslovanja ugostiteljskog objekta
kontrolirati rukovanje hranom na siguran način u svim fazama procesa rada u ugostiteljskom objektu
kontrolirati rukovanje hranom na siguran način s specifičnim postupanjima s hranom
predložiti sigurnosne mjere u kritičnim situacijama procesa rada
17.
Zaštita na radu u ugostiteljskom objektu, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Protumačiti osnovna i posebna načela zaštite rada u ugostiteljskom objektu
Razlikovati vrste opasnosti i rizika u ugostiteljskom objektu
Objasniti načine i mogućnosti otklanjanja opasnosti i rizika u ugostiteljskom objektu
Pripremiti radni prostor za sigurno obavljanje posla ugostiteljskom objektu
Upotrijebiti odgovarajuću vrstu osobnih zaštitnih sredstava u obavljanju poslova u ugostiteljskom objektu
Primijeniti načela zaštite na radu u obavljanju svih vrsta poslova na radnom mjestu
18.
Poslovno planiranje u odjelu hrane i pića, tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
planirati sve resurse za provedbu radnih procesa odjela hrane i pića, vremenski po razdobljima
kontrolirati provedbu ugostiteljskih procesa na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini poslovanja
planirati vlastiti rad prema potrebama gostiju i zahtjevima procesa rada u ugostiteljstvu
izraditi raspored rada ugostiteljskog osoblja i podijeliti zaduženja prema zadacima u ugostiteljskom objektu
procijeniti potrebno vrijeme za pripremu, organizaciju i provedbu svih zadataka
kreirati planove vezane uz ponude hrane, pića i ostalih sadržaja unutar odjela hrane i pića
kreirati planove vezane uz zaposlenike - izvršitelje
izraditi plan prodaje, marketinga i troškova istih vezano uz odjel hrane i pića
19.
Pružanje usluga izvan ugostiteljskog objekta (catering), tip: obvezni
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
2.9.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Ishodi učenja
Procijeniti način pružanja usluge i potrebno vrijeme za realizaciju cateringa.
Primijeniti tehnike organiziranja radnoga tima za uslugu cateringa
Organizirati dostavu hrane i pića za događaj izvan ugostiteljskog objekta
Kreirati sredstvo ponude za catering prema broju gostiju, vrsti događaja, proračunu
Pripremiti uređaje i opremu potrebnu za catering
Usporediti ugostiteljsko poslovanje unutar i izvan ugostiteljskog objekta
Preuzmi u formatu: CSV
Skupovi kompetencija (7)
1.
Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati vlastiti rad i rad zaposlenika u ugostiteljskom objektu
Organizirati rad kuhinjskog i poslužnog odjela
Kontrolirati aktivnosti iz djelokruga svoga poslovanja na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini radi vrednovanja postignuća ugostiteljskih odjela
Pratiti zalihe, nabavu i skladištenje namirnica, pića i potrošnih materijala za rad te ostalih poslovnih odjela
Osigurati da unutarnji i vanjski prostori ugostiteljskog objekta udovoljavaju uvjetima za izvođenje procesa rada u ugostiteljstvu
Oblikovati ponudu jela i pića prema zahtjevima tržišta, sukladno poslovnoj politici ugostiteljskog objekta i gastronomskim trendovima
Planirati različite vrste događaja unutar i izvan ugostiteljskog objekta
Izrađivati posebnu ponudu u dogovoru s naručiteljem
Planirati tehnike i načine posluživanja hrane i pića za posebne događaje sukladno protokolu ugostiteljskog objekta ili po dogovoru s naručiteljem
Organizirati uređenje prostora u suradnji s aranžerom i naručiteljem
2.
Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u kreiranju sredstva ponude u suradnji sa suradnicima u odjelu hrane i pića
Nadzirati tijek radnog procesa u odjelu hrane i pića
Osigurati izvršavanje svih faza radnog procesa pružanja usluga hrane i pića
Sudjelovati na operativnim sastancima sa svim odgovornim zaposlenicima ugostiteljskog objekta, u svrhu pružanja kvalitetne usluge
Izrađivati planove rada (dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje) i u skladu s tim planirati narudžbe namirnica i pića, samostalno ili u timu
Sudjelovati u procesu nabave i pravilnog skladištenja namirnica, opreme, materijala i ostalih potrepština za potrebe poslovnog odjela hrane i pića, samostalno ili u timu
Koordinirati sve čimbenike radnih procesa u poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta
Nadzirati rad poslužnog osoblja prilikom dolaska i smještaja gostiju
Pratiti tijek posluživanja hrane i pića u restoranu i drugim prostorima za posluživanje
Voditi evidenciju radnog vremena, smjena i zaduženja svih zaposlenika u ugostiteljskog objektu
3.
Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeravati rezervacije i ostvarenu komunikaciju preko elektroničke pošte i društvenih mreža
Samostalno komunicirati na standardnom hrvatskom jeziku, vodeći računa o načelima poslovne komunikacije
Aktivno koristiti minimalno dva strana jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji
Osigurati profesionalnu komunikaciju sa svim članovima tima u svim poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta, na načelima etike i poslovnog bontona
Sudjelovati u upravljanju kriznim situacijama u poslovanju svih odjela ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u mentoriranju članova tima za stalno poboljšanje njihovih rezultata i uspješnosti poslovanja cijelog ugostiteljskog objekta
4.
Prodaja i marketing u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti trendove ponude i potražnje na tržištu u cilju utvrđivanja potreba potencijalnih gosta
Odabrati način promocije i prezentacije hrane i pića
Sudjelovati u izradi standardnih i inovativnih ponuda prilagođenih ciljanim skupinama gostiju
Kreirati promotivne materijale u suradnji s odjelom prodaje i marketinga
Osigurati da se članovi tima pridržavaju organizacijskih politika prema osobama s invaliditetom
Davati promotivne materijale i pružati informacije o dodatnim hotelskim uslugama i događajima u okruženju
5.
Administrativni poslovi u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno sastaviti narudžbu namirnica, pića, sitnog inventara i potrošnog materijala potrebnog za proizvodnju jela i pića
Kontrolirati izradu obračuna i naplatu pruženih usluga prema utvrđenom cjeniku ili ugovorenoj ponudi i dogovorenim načinima plaćanja sukladno zakonskim procedurama i pravilima
Izraditi izvješća u skladu s budžetom i planiranim aktivnostima za potrebe praćenja uspješnosti poslovanja svih ugostiteljskih odjela
Izvještavati o prihodima unutar odjela hrane i pića u nadležnosti
Pripremati statističke preglede prema različitim parametrima (struktura gostiju, pružene usluge prema vremenskim periodima i dr.)
6.
Osiguranje kvalitete i kontrola pružane usluge
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontrolirati pripremne i završne radnje u restoranu i drugim uslužnim prostorima
Osigurati da sve faze pripreme i posluživanja jela i pića budu u skladu sa standardima kvalitete
Utvrđivati stupanj zadovoljstva gostiju o pruženim uslugama, na način prilagođen svakom pojedinačnom gostu (uvažavajući rod, rasu, religiju, zdravstveno stanje itd.)
Upravljati kvalitetom usluge kroz različite načine prikupljanja informacija o zadovoljstvu gosta pruženom uslugom
7.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeravati kodeks odijevanja i radnu higijenu zaposlenih
Racionalizirati potrošnju sirovina, namirnica, pića, energenata i potrošnog materijala
Primjenjivati načela HACCP sustava u poslovanju odjela hrane i pića
Osigurati provedbu mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada u svim poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta
Nadzirati provedbu higijensko-sanitarnih smjernica u poslovanju ugostiteljskog objekta
Implementirati načela održivog razvoja u poslovanje ugostiteljskog objekta
Preuzmi u formatu: CSV
Veze između skupova ishoda učenja i skupova kompetencija (24)
Skup ishoda učenja Skup kompetencija
Nabavno poslovanje odjela hrane i pića Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Nabavno poslovanje odjela hrane i pića Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Banketno poslovanje Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Uređenje prostora za radne procese Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Uređenje prostora za radne procese Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Kreiranje ponude hrane i pića Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Organizacija i provedba događanja u ugostiteljskom objektu Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Organizacija i provedba događanja u ugostiteljskom objektu Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Ljudski resursi u odjelu hrane i pića Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Gospodarenje otpadom u ugostiteljstvu Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Organizacija radnog procesa u odjelu hrane i pića Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Strani jezik u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Upravljanje prigovorima u ugostiteljstvu Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Promotivne aktivnosti u odjelu hrane i pića Prodaja i marketing u ugostiteljstvu
Financijsko poslovanje odjela hrane i pića Administrativni poslovi u ugostiteljskom objektu
Upravljanje kvalitetom u odjelu hrane i pića Osiguranje kvalitete i kontrola pružane usluge
Održivi razvoj odjela hrane i pića Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Primjena HACCP-a i ostalih standarda vezanih uz higijenske propise Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Zaštita na radu u ugostiteljskom objektu Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Poslovno planiranje u odjelu hrane i pića Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Poslovno planiranje u odjelu hrane i pića Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Pružanje usluga izvan ugostiteljskog objekta (catering) Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Pružanje usluga izvan ugostiteljskog objekta (catering) Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj poslovanja odjela hrane i pića / Voditeljica poslovanja odjela hrane i pića (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
2.9.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje