Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Evidencija, tehnička i radna dokumentacija servisiranja i popravljanja avioelektronike

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (14)
1.
analizirati radni nalog za dijagnosticiranje i popravak avioelektronike
2.
analizirati tehničku dokumentaciju na hrvatskom i engleskom jeziku
3.
koristiti tehničku dokumentaciju elektroničkih pokazivača (sheme, nacrti)
4.
koristiti tehničku dokumentaciju radarskih sustava (sheme, nacrti)
5.
koristiti tehničku dokumentaciju radiokomunikacijskih uređaja (sheme, nacrti)
6.
koristiti radnu dokumentaciju za bilježenje dijagnosticiranih kvarova na elektroničkim pokazivačima
7.
koristiti radnu dokumentaciju za dijagnosticiranje kvarova na radarskim sustavima
8.
koristiti radnu dokumentaciju za dijagnosticiranje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
9.
koristiti servisni priručnik elektroničkih pokazivača
10.
koristiti servisni priručnik radarskih sustava
11.
koristiti servisni priručnik radiokomunikacijskih uređaja
12.
evidentirati provedene servisne postupke na elektroničkim pokazivačima
13.
evidentirati provedene servisne postupke na radarskim sustavima
14.
evidentirati provedene servisne postupke na radiokomunikacijskim uređajima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist avioelektronike / Specijalistica avioelektronike
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar