Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Organizacija i priprema servisiranja i popravljanja avioelektronike

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Elektrotehnika
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
primijeniti elektrotehnička načela za organizaciju radnih aktivnosti
2.
odrediti postupke, instrumente i alate za dijagnostiku i popravke
3.
pripremiti odgovarajuće alate, instrumente i uređaje za postupke dijagnostike i popravka avioektronike
4.
pripremiti odgovarajuće materijale za postupke popravljanja avioelektronike
5.
pripremiti tehničku dokumentaciju avioelektronike za dijagnostiku i popravke avioelektronike
6.
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radiokomunikacijskim uređajima
7.
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na radiokomunikacijskim uređajima
8.
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na radarskim sustavima
9.
utvrditi potrebne servisne postupke s obzirom na dijagnosticirani kvar na radarskim sustavima
10.
pripremiti alate i uređaje za otklanjanje kvarova na elektroničkim pokazivačima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist avioelektronike / Specijalistica avioelektronike
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar