Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje i unaprjeđivanje analitičkih i istraživačkih metoda u forenzičnim znanostima

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Unaprjeđivati nove metodologije forenzičnih znanosti za ispitivanje dokaznog materijala, korištenje pravilnih laboratorijskih procedura i kontrola, prezentiranje nalaza u izvještajima, iskazima i mišljenjima u skladu s validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
2.
Osigurati financijska sredstva za istraživanje u skladu sa zakonodavnim okvirom, primjereno vrsti poslovne organizacije
3.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize bioloških i kemijskih tragova
4.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova u skladu s razvojem struke i vrstom otiska sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
5.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize balističkih i mehanoskopskih tragova sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
6.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize spornih dokumenata, novca i rukopisa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
7.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize masovnih katastrofa sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
8.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize slikovnog materijala sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
9.
Kombinirati istraživačke vještine i profesionalni skepticizam u svrhu kontroliranja točnosti i pouzdanosti analize tragova i dokaza za izradu nalaza i mišljenja sukladno validiranim znanstvenim normama i metodologiji
10.
Koncizno izložiti rezultate znanstveno - istraživačkog rada uz argumentirano obrazloženje glavnih spoznaja u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
11.
Kritički procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja forenzičnih znanosti u skladu sa validiranim i znanstveno prihvaćenim principima i metodama
12.
Primijeniti biometrijske metode u svrhu identifikacije nepoznatih subjekata sukladno pravilima struke primjereno vrsti ugroze
13.
Primijeniti suvremene analitičke metode i tehnike forenzičnog otkrivanja, identifikacije i dokazivanja zapaljivih i eksplozivnih tvari, sastavnica eksplozivnih ili zapaljivih naprava, njihovih tragova na mjestu pregleda ili pretrage te na mjestu napada takvim napravama, odnosno na mjestima požara ili eksplozija uzrokovanih različitim sigurnosnim propustima sukladno pravilima struke i vrsti ugroze
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Forenzični istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
26.3.2019
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar