Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Priprema i izrada tekstualnih dijelova prostorno planske i projektne dokumentacije

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
Urediti tekst i tekstualne priloge u standardnim računalnim alatima za obradu slike i teksta (kao npr. MS Office)
2.
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog rješenja i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
3.
Urediti tekst i tekstualne priloge idejnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
4.
Urediti tekst i tekstualne priloge glavnog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
5.
Urediti tekst i tekstualne priloge izvedbenog projekta i ostale dokumentacije sukladno vrsti arhitektonskih projekata i važećoj regulativi prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
6.
Izraditi dokaznicu mjera (količinskog dijela troškovnika za zgrade, za uređenje prostora, za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu te instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama)
7.
Samostalno formatirati troškovnike
8.
Urediti tekst i tekstualne priloge arhitektonske snimke izvedenog stanja s kompletnom popratnom dokumentacijom prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
9.
Urediti tekst i tekstualne priloge projekta uklanjanja građevine prema smjernicama ovlaštenog arhitekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Arhitektonski tehničar/arhitektonska tehničarka
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar