Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Izvršavanje poslova na projektiranju, izvođenju, projektantskom i stručnom nadzoru građevinskih objekata

Sektor
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (26)
1.
Kreirati i održati čistoću i funkcionalnost radnog mjesta
2.
Fleksibilno se prilagoditi promjenama u unutrašnjoj i vanjskoj projektnoj okolini
3.
Raditi u timovima
4.
Biti proaktivan u radu i u izvršavanju zadataka te analizirati zadatke, uočavati probleme i predlagati rješenja
5.
Kontinuirano stvarati adekvatan i kvalitetan revizijski trag
6.
Samostalno provoditi radne zadatke na način siguran za sebe, suradnike i okolinu
7.
Utvrditi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za sve građevine
8.
Izraditi dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za sve građevine
9.
Istražiti postojeću plansku dokumentaciju te provjeriti katastar, katastar vodova i zemljišne knjige
10.
Odrediti/izračunati urbanističke uvjete za zadanu česticu
11.
Sudjelovati u izradi sheme gradilišta
12.
Sudjelovati u praćenju i kontroli fizičkog napretka radova na gradilištu
13.
Koristiti BIM model za praćenje radova na gradilištu
14.
Voditi evidencije radnika na gradilištu
15.
Pratiti potrošnju sredstava za rad i održavanje ureda
16.
Osigurati sredstva za rad na pravodoban način
17.
Samostalno tumačiti projektnu dokumentaciju
18.
Sudjelovati u vođenju građevinskog dnevnika i izradi građevinske knjige
19.
Organizirati i arhivirati dokumentaciju u projektantskom uredu i na gradilištu
20.
Izmjeriti postojeće stanje građevine te izraditi tlocrte, presjeke i fasade postojećeg stanja objekta
21.
Voditi zapisnike za potrebe projektanta i izraditi fotodokumentaciju za dokumentiranje faza izgradnje, količina i dr.
22.
Provjeriti dokaznice mjera izvođača
23.
Razraditi detalje potrebne za izvođenje na temelju projektne dokumentacije
24.
Sudjelovati u vođenju izvođenja građevinskih i drugih radova na zgradama, na uređenju prostora, na krajobraznom uređenju građevina, na krajobraznoj arhitekturi te na instalacijama vodovoda i kanalizacije u zgradama (pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih radova te ugradnje građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja)
25.
Voditi izvođenja manje složenih radova sukladno važećoj regulativi
26.
Slijediti ustanovljene protokole kontrole kvalitete izrađene dokumentacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Arhitektonski tehničar/arhitektonska tehničarka
Datum upisa
22.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar