Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Izrađivanje i primjenjivanje standarda poslovnih modela u forenzičnim znanostima

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Kritički vrednovati postupanje dionika u kriminalističkom istraživanju sukladno standardu struke primjereno vrsti kaznenog dijela
2.
Organizirati profesionalni razvoj zaposlenika u skladu s pravnim i etičkim načelima struke sukladno vrsti organizacije
3.
Razvijati inovativne metode i tehnike rada kao rezultat ulaganja u svoj osobni i profesionalni razvoj u skladu s pravilima i potrebama struke
4.
Organizirati protok poslovnih informacija nužnih za svakodnevno obavljanje poslova na temelju poznavanja standarda organizacije rada u poslovnom subjektu, primjereno području rada
5.
Koordinirati rad forenzičnog istražitelja i forenzičnog znanstvenika u odnosu na kazneno-pravni i policijski sustav
6.
Primijeniti primjerene mjere i aktivnosti za pravodobno izbjegavanje mogućih propusta i pogrešaka koji mogu ugroziti pouzdanost i vjerodostojnost rezultata kriminalističkog istraživanja vodeći računa o zaposlenicima, organizaciji, javnom dobru, zdravlju i okolišu
7.
Osigurati materijalne i tehničke resurse potrebne za analizu mjesta događaja ovisno o njegovoj vrsti a sukladno važećim standardima
8.
Procijeniti suvremene ugroze u skladu s pravilima i potrebama struke u cilju jačanja sigurnosti i obrane građana, materijalnih dobara i okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Forenzični istražitelj mjesta događaja
Datum upisa
26.3.2019
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar