Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacijske vještine u turizmu: Informiranje, savjetovanje i prezentiranje turističkih potencijala turističke destinacije

Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Turizam
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
Informirati turiste o mogućnostima smještaja u turističkoj destinaciji
2.
Informirati turiste o znamenitostima, kulturnim spomenicima i drugim osobitostima turističke destinacije
3.
Ispitati potrebe turista koristeći se poslovnom komunikacijom i uvažavajući bonton
4.
Koristiti digitalna rješenja u komunikaciji s turistima
5.
Odgovoriti na pisani upit turista koristeći poslovnu komunikaciju i bonton na materinjem i barem dva strana jezika
6.
Odgovoriti na telefonski upit turista koristeći poslovnu komunikaciju i bonton na materinjem i barem dva strana jezika
7.
Prezentirati turistima mogućnosti korištenja različitih kulturnih, sportskih, umjetničkih i drugih sadržaja u turističkoj destinaciji
8.
Razgovarati s turistima na materinjem i barem dva strana jezika poštujući osnove komunikacije licem u lice
9.
Reagirati u stresnim i neugodnim situacijama s turistima koristeći vještine asertivne komunikacije
10.
Savjetovati turiste o dostupnim uslugama turističke destinacije i mogućnostima njihova korištenja
11.
Upoznati turiste s funkcioniranjem javnih servisa u turističkoj destinaciji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Službenik za pružanje informacija turistima / Službenica za pružanje informacija turistima
Predlagatelj
Datum upisa
18.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar