Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje pravila o radu, zaštiti zdravlja i okoliša

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (2)
1.
Primijeniti pravila, postupke i procedure za rad na siguran način u obavljanju radnih zadataka za zaštitu sebe i drugih osoba
2.
Koristiti zaštitnu opremu u skladu s propisima o zaštiti na radu, a posebno za rad na visini i za smanjenje rizika od udara električne struje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Monter/monterka za telekomunikacije
Datum upisa
18.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar