Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacijske aktivnosti u proizvodnom timu i modnoj tvrtci/ „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke

Sektor
Tekstil i koža
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
raditi u timu u organizaciji poslovnih aktivnosti modne tvrtke
2.
razvijati „soft skills“ modnog tehničara/modne tehničarke
3.
koristiti pravila poslovnog bontona i etike u ophođenju sa suradnicima i kupcima unutar modne tvrtke
4.
ispraviti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
5.
nadopuniti modni proizvod nakon komunikacije s kupcem
6.
pratiti rezultate modnog projekta i analizirati podatke učinka
7.
organizirati i voditi rad manjeg radnog tima unutar modne tvrtke
8.
upoznati radni tim s pravima i obavezama
9.
otkriti kvalitete članova radnog tima
10.
uvoditi nove metode rada
11.
uputiti nove članove radnog tima u aktivnosti modne tvrtke
12.
rješavati eventualne probleme u komunikaciji unutar radnog tima
13.
pokazivati inicijativu, fleksibilnost i inovativnost u radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Modni tehničar/Modna tehničarka
Datum upisa
8.1.2019
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar