Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Informirati posadu i putnike o pravilima boravka u marini
2.
Davati upute za rad osoblju marine
3.
Provjeriti ispravnost sredstva komunikacije
4.
Uključiti sredstva komunikacije
5.
Davati informacije o broju i načinu smještaja brodica i jahti u marini naručiteljima zakupa
6.
Dogovarati način obavljanja svakodnevnih dužnosti s osobljem marine
7.
Voditi prodajni razgovor s korisnicima usluge u marini
8.
Riješiti prigovor i/ili žalbu korisnika usluga u marini
9.
Dogovarati način rada s pružateljima uslužnih djelatnosti u marini
10.
Surađivati s operativnim osobljem u marini
11.
Komunicirati s nadležnim pomorskim službama u cilju sigurnog i pravilnog odvijanja prometa u marini
12.
Dogovarati dinamiku i način rada s pružateljima tehničkih djelatnosti u marini
13.
Komunicirati s nadležnim institucijama u okružju marine u cilju pravilnog i sigurnog odvijanja prometa u marini
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za marine i jahte/Tehničarka za marine i jahte
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar