Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Nadzor i provjera smještaja plovila, putnika i posade u marini

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
Nadzirati sigurnost smještaja brodica i jahti na suhi i morski vez u marini
2.
Nadzirati sigurnost brodica i jahti za vrijeme boravka u marini na morskom i suhom vezu
3.
Provoditi kontrolu sigurnosti posade i putnika tijekom boravka u marini
4.
Nadzirati provođenje pravila ponašanja za vrijeme boravka u marini od strane posade i putnika
5.
Koristiti računalni program za smještaj i kontrolu brodica i jahti u marini
6.
Nadzirati sigurnost smještaja brodica na morskom vezu prilikom uplovljavanja u marinu
7.
Voditi brigu o sigurnosti ljudi i infrastrukture u marinama
8.
Nadzirati sigurnost smještaja jahti na morskom vezu prilikom uplovljavanja u marinu
9.
Kontrolirati sigurnost i provedbu pravila boravka posade i putnika u marini
10.
Kontrolirati sigurnost morskog veza za brodice i jahte u marini
11.
Kontrolirati sigurnost suhog veza za brodice i jahte u marini
12.
Nadzirati rad zaštitarske službe
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za marine i jahte/Tehničarka za marine i jahte
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar