Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje vještina poslovnog komuniciranja i timskog rada u prehrambenoj industriji i preradi hrane

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Prehrambena tehnologija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
razviti socijalne vještine i sposobnosti usvajanja i prenošenja znanja
2.
voditi osnovnu komunikaciju na stranom jeziku
3.
primijeniti osnove pisane i usmene komunikacije i poslovnog bontona i kulture
4.
prilagoditi komunikacijski stil sugovorniku i situaciji pri rješavanju problema i provedbi pojedinih naloga
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar