Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Razvijanje novih proizvoda u skladu sa zahtjevima i trendovima na tržištu prehrambenih proizvoda

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Prehrambena tehnologija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
primijeniti saznanja iz stručne literature/sajmova/radionica itd.
2.
primijeniti nove metode, postupke i tehnike u proizvodnji hrane
3.
poznavati nove trendove u prehrani
4.
kreirati nove i inovirane proizvode prema trendovima u prehrani
5.
prepoznati potrebe tržišta prehrambenih proizvoda prema provedenoj analizi ponašanja potrošača i tržišnom potencijalu
6.
pratiti nove trendove u prehrambenoj industriji
7.
razviti nove prehrambene proizvode
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar