Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjenjivanje osnova tržišnog poslovanja i trendova u poduzetništvu u proizvodnji i prometu u prehrani

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Prehrambena tehnologija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
primijeniti postupke i faze nabave sirovina i repromaterijala u skladu sa specifikacijama
2.
procijeniti troškovno proizvodnju i izraditi jednostavnije kalkulacije
3.
usporediti naručene i proizvedene količine proizvoda
4.
procijeniti stanja zaliha sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda
5.
pripremiti narudžbu u dogovoru s dobavljačem
6.
istražiti ponudu, potražnju i cijene repromaterijala, proizvoda i usluga u prehrani
7.
analizirati specifičnosti prodaje prehrambenih proizvoda
8.
formulirati statističke izvještaje
9.
promovirati prehrambene proizvode na tržištu
10.
provesti prodaju proizvoda i usluga različitim kanalima i tehnikama prodaje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar