Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Izvođenje fizikalno-kemijskih i mikrobioloških laboratorijskih postupaka i analiza u prehrani

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Prehrambena tehnologija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
provesti analize u skladu sa zakonskim i internim propisima
2.
primijeniti osnove prirodnih znanosti u prehrambenoj tehnologiji
3.
izvoditi fizikalno-kemijske i mikrobiološke laboratorijske postupke i analize
4.
primijeniti osnovna kemijska načela, zakone i metode u tehnologiji, kontroli hrane, prehrani i procesima metabolizma
5.
izvršiti postupak uzorkovanja hrane i ambalaže u prometu hranom
6.
provesti senzorske analize u laboratorijima
7.
analizirati dobivene rezultate u skladu sa zakonskom regulativom i internim specifikacijama
8.
prirediti dokumentaciju analiza
9.
primijeniti certificirani pribor i opremu
10.
koristiti opremu i pribor u skladu s uputama proizvođača
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar