Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Procjenjivanje kvalitete sirovina biljnog i animalnog podrijetla, poluproizvoda, proizvoda i ambalaže i rukovanje njima u prehrani

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
Prehrambena tehnologija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
pripremiti sirovine biljnog ili životinjskog podrijetla
2.
odabrati ambalažu prema vrsti
3.
planirati uvjete skladištenja za materijale, sirovine, ambalažu, gotove proizvode i otpad prema radnim uputama
4.
voditi dokumentaciju o podrijetlu sirovine i kvaliteti ulaznih sirovina
5.
provjeriti je li sirovina u skladu sa specifikacijama
6.
provjeriti je li proizvod izrađen u skladu sa specifikacijama
7.
primijeniti materijale standardizirane kvalitete
8.
identificirati specifična svojstva sirovina biljnog i animalnog podrijetla za preradu i/ili proizvodnju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar