Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovna komunikacija arborista / arboristice

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
primijeniti pravila za timski rad
2.
primijeniti pravila timskog rada u organizaciji rada
3.
komunicirati sa suradnicima na poslovima planiranja arborikulturnih radova
4.
upozoriti prolaznike na izvođenje radova i usmjeravati njihovo kretanje dalje od zone u kojoj se izvode radovi na stablima
5.
komunicirati sa suradnicima i nadređenima uz korištenje stručne terminologije u poslovima sadnje i njege
6.
komunicirati sa suradnicima i upozoriti na potencijalne opasnosti kod rada na visini i rukovanja opasnim strojevima i uređajima
7.
primijeniti pravila timskog rada kod sječe stabala u urbanom području
8.
komunicirati sa suradnicima i nadređenima i strankama o izboru stabala za sječu u urbanim sredinama
9.
primijeniti pravila timskog rada kod orezivanja i oblikovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Arborist / Arboristica
Datum upisa
11.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar