Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osiguranje zaštite zdravlja i okoliša

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
Primijeniti mjere opreza i zaštite propisane domaćim i međunarodnim zakonskim i podzakonskim aktima, normama i propisima pri rukovanju tvarima u proizvodnom procesu i u laboratoriju
2.
Koristiti osobna zaštitna sredstva u fazama rada s ciljem zaštite zdravlja na radnom mjestu
3.
Rukovati otpadnim materijalima u skladu s propisanim normama i standardima posebice onima iz područja toksikologije
4.
Primjenjivati procedure u radu koje najmanje ugrožavaju okoliš i prirodu u skladu sa propisima
5.
Minimizirati otpadne tokove
6.
Primjenjivati mjere protupožarne zaštite i mjere prve pomoći
7.
Implementirati procedure pri radu s opasnim kemikalijama
8.
Poznavati propise zaštite na radu, propise o kemikalijama, propise o prijevozu kemikalija kao i drugim specijalnim propisima iz svog djelokruga rada
9.
Poznavati tehnike i metode uporabe otpadnih materijala
10.
Zbrinjavati otpad, opasne i štetne tvari prema radnim uputama
11.
Voditi evidenciju o zbrinjavanju otpadnih tvari u skladu sa zakonskom regulativom i prema internim uputama.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Kemijski tehničar / Kemijska tehničarka
Datum upisa
2.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar