Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Analiziranje uzoraka

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Poznavati pravila uzorkovanja, pripreme i transporta uzoraka krutina, tekućina i plinova
2.
Uzimati uzorke za laboratorijsku analizu u skladu s propisanim normama i standardima
3.
Pripremati i transportirati uzorke za laboratorijsku analizu u skladu s propisanim normama i standardima
4.
Pripremati reagense za provedbu laboratorijske analize u skladu s propisanim normama i standardima
5.
Rukovati priborom za provedbu laboratorijske analize uzoraka na pravilan način
6.
Poznavati rad s instrumentima za provedbu laboratorijske analize uzoraka
7.
Voditi brigu o ispravnosti instrumenata za provedbu laboratorijske analize uzoraka
8.
Poznavati procedure za izvođenje laboratorijske analize uzoraka krutina, tekućina i plinova
9.
Provoditi kvalitativnu i kvantitativnu laboratorijsku analizu uzoraka krutina, tekućina i plinova
10.
Čuvati i evidentirati analizirane uzorke u skladu s propisanim normama i standardima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Kemijski tehničar / Kemijska tehničarka
Datum upisa
2.2.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar