Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovna komunikacija i bonton u domaćinstvu smještajnog objekta

Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
Turizam
Uvjeti rada
-
Kompetencije (3)
1.
Koristiti usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju i poslovni bonton u komunikaciji s osobljem domaćinstva
2.
Odgovoriti na zahtjev gosta na materinjem i barem 2 strana jezika
3.
Primjereno reagirati u mogućim konfliktnim situacijama s gostima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj domaćinstva smještajnog objekta /Voditeljica domaćinstva smještajnog objekta
Predlagatelj
Datum upisa
12.1.2021
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar