Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovna komunikacija montera namještaja i građevinske stolarije

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
ugovoriti cijenu te način i rok plaćanja za dogovorene usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
2.
reklamirati preuzetu robu u slučaju manjka dijelova, oštećenja ili nepravilnosti
3.
komunicirati s korisnikom usluge montaže/ugradnje namještaja
4.
komunicirati s klijentom o svrsi demontiranja namještaja
5.
komunicirati s poslodavcem suradnicima ili kooperantima (proizvođačima/trgovcima građevinske stolarije)
6.
komunicirati s korisnikom usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije
7.
kontaktirati naručitelja usluge ugradnje/izmjene građevinske stolarije prije izlaska na teren
8.
reklamirati preuzetu robu u slučaju oštećenja ili nepravilnosti
9.
ugovoriti s klijentom uslugu ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
10.
ugovoriti rokove izvršenja usluge ugradnje/izmjene namještaja i građevinske stolarije
11.
komunicirati s poslodavcem suradnicima ili kooperantima (proizvođačima i trgovcima namještaja)
12.
kontaktirati prijevoznika i naručitelja usluge montaže/ugradnje namještaja prije izlaska na teren
13.
izvijestiti nadređene i/ili klijenta o eventualnoj nepodudarnosti dimenzija građevinske stolarije i građevinskog otvora
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Monter namještaja i građevinske stolarije/Monterka namještaja i građevinske stolarije
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar