Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Zaštita šuma i okoliša

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
obilaziti šumu koristeći šumske karte ili GPS u svrhu provođenje mjera zaštite od požara i zaštite okoliša
2.
izvršiti zaštitu izrađenog drvnog materijala od insekata i pucanja prema smjernicama nadređenih
3.
zaštiti drvni materijal primjenom kemijskih sredstava prema uputama nadređenih
4.
primijeniti mjere i radnje koje propisuje šumski red
5.
usitniti neiskorišteni drvni materijal u svrhu osiguranja uvjeta za prirodnu ili umjetnu obnovu šuma
6.
uočiti i dojaviti nadležnima informacije o mogućoj pojavi bolesti i šumskih štetnika
7.
ugasiti inicijalni šumski požar
8.
provesti radnje na suzbijanju šumskih štetnika i biljnih bolesti
9.
zbrinuti opasnu ambalažu i otpad
10.
očistiti prosjeke, puteve, rubove šuma, izvore pitke vode
11.
opažati i dojaviti pojavu šumskog požara
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Šumarski radnik/Šumarska radnica
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar