Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Planiranje i organizacija šumarskih radova

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
planirati vlastiti rad prema radnom nalogu
2.
organizirati vlastiti rad
3.
usavršavati se u novim tehnologijama i tehnikama rada u šumarstvu te mjerama zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite zdravlja
4.
planirati postupke u proizvodnji sadnica prema radnom nalogu
5.
planirati redoslijed radnji na sječi stabala prema uputama nadređenih
6.
planirati dnevne aktivnosti na uzgojnim radovima prema radnom nalogu
7.
planirati redoslijed radnji u izrađivanju drvnih sortimenata
8.
planirati sakupljanje i branje šumskog sjemena i sporednih šumskih proizvoda prema radnom nalogu
9.
izraditi plan obilaska šume u svrhu obilježavanja šumskih površina uz nadzor nadređenoga
10.
planirati aktivnosti prihrane divljači i provedbe lova prema naputku lovnika ili lovočuvara
11.
planirati dnevne aktivnosti izrađivanja i održavanja šumske infrastrukture prema uputama nadređenih
12.
odabrati smjer i način rušenja stabla
13.
odrediti smjer odstupanja (udaljavanje šumarskog radnika / šumarske radnice od stabla koje ruši)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Šumarski radnik/Šumarska radnica
Datum upisa
5.1.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar