Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje sa suradnicima

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
Rudarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (3)
1.
razmijeniti informacije sa suradnicima
2.
koristiti poslovnu usmenu i pisanu komunikaciju
3.
upotrebljavati stručnu terminologiju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Naftno-rudarski tehničar / Naftno-rudarska tehničarka
Datum upisa
4.1.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar