Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Prikupljanje i analiziranje podataka za provedbu tehnološkog procesa na naftnim i plinskim postrojenjima

Sektor
Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
Podsektor
Rudarstvo
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
prilagoditi rad promjenama u tehnološkom procesu
2.
mjeriti parametre radnog fluida
3.
voditi evidenciju u skladu s radnim zadatkom
4.
obaviti mjerenje traženih parametara
5.
voditi evidenciju o održavanju površinske proizvodne opreme i opreme za kontrolu tlaka
6.
popuniti dokumentaciju o održavanju ostalih naftnih, plinskih i geotermalnih postrojenja
7.
voditi evidenciju o izdavanju certifikata o ispravnosti alata i opreme
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Naftno-rudarski tehničar / Naftno-rudarska tehničarka
Datum upisa
4.1.2021
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar