Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Planiranje, organizacija i kontrola prodajnih aktivnosti u prodavaonici

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (22)
1.
planirati dnevne, mjesečne, kvartalne i godišnje prodajne aktivnosti u prodavaonici
2.
sudjelovati u postupku planiranja, pribavljanja i zapošljavanja ljudskih potencijala
3.
primjenjivati temeljna načela poslovnog planiranja
4.
primjenjivati zakone i propise u svezi trgovačke djelatnosti (zakone, pravilnike, uzance u trgovini na malo, kolektivni ugovor za djelatnost trgovine itd.)
5.
primjenjivati interna pravila i upute nadređenih u svezi organizacije rada u prodavaonici
6.
organizirati i koordinirati radne procese u prodavaonici
7.
pratiti plan prodaje trgovinske poslovnice
8.
kontrolirati provedbu organizacije vlastitog rada
9.
predlagati nadređenima poboljšanja u organizaciji rada prodavaonice
10.
analizirati i uskladiti proces naručivanja robe s analitikom prodaje u prethodnim razdobljima
11.
naručivati robu za prodavaonicu
12.
primjenjivati zakonske odrednice prilikom izračunavanja elemenata kalkulacije prodajne cijene proizvoda (artikla) u prodavaonici
13.
izrađivati kalkulaciju za svaki proizvod (artikl) u prodavaonici
14.
kontrolirati usklađenost kalkulirane prodajne cijene artikla s postojećim prodajnim cijenama istog artikla u prodavaonici
15.
primjenjivati i kontrolirati provođenje zakonskih propisa pri radu na blagajni
16.
educirati i kontrolirati prodajno osoblje za postupak obračuna blagajne u prodavaonici
17.
educirati i kontrolirati prodajno osoblje za poslove obračunavanja i naplaćivanja robe u prodavaonici
18.
osigurati sva potrebna sredstva za rad na blagajni (blagajnički maksimum, trake za blagajnu itd.)
19.
osiguravati pomoćna sredstva u svrhu sigurnije i lakše manipulacije robom u skladišnom i prodajnom prostoru prodavaonice (kolica, ručne viljuškare i sl.)
20.
organizirati i koordinirati procese pripreme robe za prodaju u skladištu i prodavaonici
21.
nadzirati pravilno provođenje postupka izdavanja robe kupcu u prodavaonici
22.
primjenjivati cjeloživotno učenje o mjerama zaštite na radu pri manipulaciji robom u skladištu i prodajnom prostoru prodavaonice
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj trgovinske poslovnice / Voditeljica trgovinske poslovnice
Datum upisa
18.12.2020
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar