Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Vođenje evidencija o učenicima, studentima i honorarnim zaposlenicima

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
sudjelovati u pripremi ugovora o suradnji s učeničkim i studentskim servisima
2.
zaprimati zahtjeve za učeničku i studentsku praksu
3.
raspoređivati učenike i studente na praksu u skladu s potrebama i mogućnostima organizacije i uputama nadređenih
4.
sudjelovati u formiranju mentorskih timova za rad sa studentima i učenicima
5.
surađivati s mentorima učenika i studenata u obrazovnim institucijama
6.
obračunavati naknade studentima i učenicima za obavljenu stručnu praksu
7.
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka o studentima, učenicima na praksi i honorarnim djelatnicima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Referent za ljudske potencijale / Referentica za ljudske potencijale
Datum upisa
12.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar