Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Vođenje administrativnih poslova vezanih uz ljudske potencijale

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (22)
1.
voditi evidencije o zaposlenicima i osobne dosjee zaposlenika
2.
voditi evidenciju o radnom vremenu zaposlenika
3.
sastavljati ugovor o radu prema tipskim obrascima za novozaposlene osobe
4.
sastavljati prijavu / odjavu / promjenu podataka u sustavu HZMO-a, HZZO-a
5.
unositi promjene vezane uz podatke o zaposlenicima u predviđene evidencijske obrasce
6.
prikupljati, evidentirati i arhivirati uputnice za učeničku i studentsku praksu
7.
arhivirati evidencije o prisutnosti učenika i studenata na praksi
8.
zaprimati pritužbe zaposlenika
9.
postupati u skladu s definiranim načinima i postupcima rješavanja pritužbi zaposlenika
10.
arhivirati potvrde o programima osposobljavanja i usavršavanja u dosjeima zaposlenika
11.
arhivirati dokumentaciju o zaposlenicima sukladno internim procedurama i/ili zakonskim propisima
12.
arhivirati i prosljeđivati pritužbe i prigovore zaposlenika
13.
voditi i arhivirati dokumentaciju vezanu za osposobljenost zaposlenika za zaštitu na radu
14.
statistički grupirati podatke o zaposlenicima prema uputama nadređenih
15.
obrađivati kvalitativno i kvantitativno podatke o zaposlenicima
16.
analizirati podatke o zaposlenicima (staž, starost, stručna sprema, fluktuacije)
17.
interpretirati, prezentirati i dostavljati voditeljima potrebne podatke o zaposlenicima
18.
izrađivati mjesečne izvještaje o zaposlenicima prema uputama nadređenih
19.
bilježiti podatke o radnoj učinkovitosti zaposlenika na temelju zadanih smjernica
20.
izrađivati izvještaje o radnoj učinkovitosti zaposlenika prema uputama nadređenih
21.
primjenjivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka o svim zaposlenicima
22.
izrađivati zapisnik s poslovnog sastanka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Referent za ljudske potencijale / Referentica za ljudske potencijale
Datum upisa
12.11.2020
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar