Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Sudjelovanje u aktivnostima i poslovno komuniciranje unutar i izvan organizacije

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
-sudjelovati u pripremi i izradi promidžbenih materijala organizacije
2.
-samostalno izraditi raspored za razne sastanke, sportska događanja, treninge te druge planirane aktivnosti
3.
-pripremiti dokumentaciju za nabavu i kupnju sportske opreme i drugih potrebnih materijala prema naputku nadređenih
4.
-surađivati timski u radnim procesima organizacije
5.
-pružiti administrativnu podršku rukovodećem osoblju i voditeljima organizacije
6.
primjenjivati poslovni bonton i pravila stručne komunikacije u svakodnevnom radu u unutarnjem i vanjskom okruženju
7.
-primjenjivati pravila pisanog i usmenog komuniciranja na hrvatskom jeziku i jednom stranom jeziku unutar i izvan organizacije
8.
-organizirati suradnju s dionicima putem komunikacijskih digitalnih alata
9.
-samostalno komunicirati s raznim korisnicima programa i aktivnosti organizacije
10.
-samostalno komunicirati i i surađivati sa sportskim organizacijama, sportašima i drugim dionicima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i šire
11.
-samostalno odgovarati na upite i zahtjeve za informacijama drugih organizacija i članova javnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Sportski administrator/Sportska administratorica
Datum upisa
13.2.2023
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar