Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovna komunikacija, suradnja i umrežavanje

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
- samostalno primijeniti pravila kulture komuniciranja i poslovnog bontona sa suradnicima i dionicima
2.
- kreirati komunikacijski plan kojim se uzimaju u obzir svi dionici u integraciji različitosti i inkluzije
3.
- samostalno primijeniti komunikacijske kanale za promicanje načela jednakosti, različitosti i uključivanja u organizaciji i široj zajednici
4.
- Poticati i podržavati sve dionike u aktivnostima koje obuhvaćaju teme i metode podizanja razine uključivog okruženja za djecu i mlade
5.
- Sudjelovati s dionicima u osmišljavanju i razvoju inovativnih metoda uključivanja ranjivih skupina
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/Stručnjakinja za inkluziju
Datum upisa
13.2.2023
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar