Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Financijsko administriranje i evidentiranje ljudskih resursa u projektnim aktivnostima

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
kategorizirati projektne troškove i odrediti njihovu prihvatljivost/neprihvatljivost za potrebe izvještavanja
2.
sudjelovati u planiranju udjela i troška rada pojedinog člana projektnog tima na projektu u odnosu na ukupno radno vrijeme
3.
sudjelovati u planiranju ukupnog angažmana pojedinog člana projektnog tima i rasporeda (mjesečnog) angažmana/radnog opterećenja pojedinog člana projektnog tima
4.
evidentirati radne sate pojedinog člana projekta u tablične evidencije sukladno pravilima provedbe projekta i potpisnim listama
5.
izračunavati udio i trošak rada pojedinog člana projektnog tima na projektu
6.
izračunavati bruto i neto plaću zaposlenika koji su članovi projektnog tima
7.
izrađivati ugovor o djelu i ugovor o radu prema tipskim obrascima
8.
evidentirati prihode na projektu
9.
evidentirati rashode na projektu
10.
sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima
Datum upisa
3.9.2020
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar