Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Korištenje pravila poslovne komunikacije u poslovanju

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Trgovina
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
razvijati interakcijske vještine potrebne za kvalitetnu i uspješnu pisanu, usmenu i neverbalnu komunikaciju u različitim poslovnim situacijama na materinskom i stranom jeziku
2.
pridržavati se jezičnih i komunikacijskih pravila: precizno, jasno i stručno se izražavati na materinskom i stranom jeziku
3.
razvijati, poticati i održavati komunikacijske odnose s kolegama, nadležnim službama i institucijama, poslovnim partnerima u tuzemstvu i inozemstvu u skladu s etičkim kodeksom i hijerarhijom
4.
formalno i neformalno komunicirati s kolegama i poslovnim partnerima
5.
razvijati timski rad i visoku razinu odgovornosti
6.
izraditi upit/ponudu/zapisnik/reklamaciju u skladu s internim procedurama i pravilima poslovne komunikacije
7.
koristiti suvremenu tehnologiju (IKT) u poslovnom komuniciranju, poznavati poslovni bonton u različitim zemljama
8.
primijeniti osnovna pravila komunikacijske psihologije
9.
kombinirati različite čimbenike uspješne komunikacije kako bi se uspostavljene poslovne veze održale i učvrstile
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
logistički operater/logistička operaterka u trgovinskom poslovanju
Datum upisa
30.7.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar