Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Praćenje realizacije logističko-distribucijskog procesa

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Trgovina
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
sastavljati, izdavati i primati poslovne dopise i naloge potrebne za provođenje logističko-distribucijskog procesa, razmjenjivati i obrađivati poslovne informacije
2.
pratiti status robe u procesu nabave kao i u procesu prodaje robe u trgovačkim i proizvodnim gospodarskim subjektima
3.
koordinirati rad prijevoznika i špeditera u konvencionalnom, kombiniranom, integriranom ili multimodalnom prijevozu
4.
izraditi pripadajuću prijevoznu dokumentaciju u domaćem i međunarodnom prijevozu
5.
kvantitativno i kvalitativno preuzeti robu
6.
klasificirati i komisionirati robu
7.
provoditi politiku upravljanja zalihama i kontinuirano pratiti stanje zaliha
8.
izraditi svu pripadajuću skladišnu dokumentaciju
9.
pratiti plaćanja prema prijevozniku, špediteru, osiguravatelju
10.
zaprimati reklamacije od poslovnih partnera i rješavati sporove u skladu s pravnom praksom u tuzemstvu i inozemstvu
11.
voditi i ažurirati poslovnu bazu podataka
12.
provoditi preventivne kontrolne postupke u logističko-distribucijskom procesu: poštovati parametre za kontrolu ispravnosti dokumentacije
13.
redovito uspoređivati izvršavanje poslovnih aktivnosti s planovima i standardima kako bi se pravodobno otkrila odstupanja i otklonili problemi
14.
obavljati administrativne poslove izvještavanja u svom području/djelokrugu rada
15.
ponašati se u skladu s propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša u svim fazama distribucijskog procesa
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
logistički operater/logistička operaterka u trgovinskom poslovanju
Datum upisa
30.7.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar