Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Logopedski rad

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Odabiranje tehnoloških pomagala i uređaja za optimiziranje komunikacije (npr. slušnog pomagala, kohlearnog implantata, pomagala za govor i disanje i slično), te drugih oblika asistivne tehnologije za komunikaciju (multimedijski uređaji poput komunikacijskih ploča, radnih kartica, komunikacijskih knjiga, specijaliziranih komunikatora, prilagođenih tipkovnica i slično).
2.
Primjenjivanje odgovarajućih probirnih i dijagnostičkih metoda i instrumenata (tiskanih, instrumentalnih, poput VFFS/akt gutanja, FEES i drugih instrumentalnih metoda procjene gutanja, uključujući softverska, elektroakustička, nisko- i visoko-tehnološka pomagala) te sredstava rada u području socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja.
3.
Provođenje samostalnog i timskog individualnog i grupnog logopedskog rada (terapije/podrške/habilitacije/rehabilitacije) i teleprakse kod korisnika logopedskih usluga s teškoćama/poremećajima iz domene socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja, te njihovih obitelji.
4.
Primjenjivanje logopedskih metoda i postupaka kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.
5.
Primjenjivanje načela i provođenje postupaka rane intervencije u zadanim uvjetima (kliničkim, patronažnim, vrtićkim).
6.
Korištenje osnova hrvatskog znakovnog jezika, primjenjivanje odgovarajućih komunikacijskih sustava (potpomognuta komunikacija), te jezična prilagodba (materijali pisani jednostavnim jezikom) sukladno komunikacijskoj situaciji, te individualnim komunikacijskim, slušnim i jezično-govornim obilježjima osobe.
7.
Predlaganje prilagodbi i podrške za neposredan OO rad s učenicima s komunikacijskim, jezično-govornim teškoćama i oštećenjem sluha, izrađivanje OO programa (individualiziranih i prilagođenih, uz primjenu jednostavnog jezika), izvođenje svih oblika neposrednog OO rada (vođenje nastave razrednog odjela/ produženog stručnog postupka za OO skupinu, pružanje pomoći u učenju, provođenje rehabilitacijskih programa, strukturiranje slobodnih i izvannastavnih aktivnosti i obavljanje ostalih poslova u OO radu.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Logoped / logopedinja
Datum upisa
12.1.2023
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar