Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primijeniti teoriju marketinga

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Primijeniti teorijske postavke psihologije vezane uz prodaju (taktike prodaje i pregovaranja) u pregovorima s kupcima, dobavljačima i posrednicima
2.
Primijeniti postavke teorije marketinga u oblikovanju klasične marketinške komunikacije
3.
Primijeniti postavke teorije marketinga u oblikovanju online marketinške komunikacije
4.
Koristiti teoriju ponašanja potrošača u izradi politike cijena proizvoda/usluga
5.
Koristiti teoriju marketinga i ponašanja potrošača u oblikovanju i provođenju politike odnosa s javnošću
6.
Koristiti teoriju marketinga i ponašanja potrošača u dizajnu i provođenju plana istraživanja tržišta
7.
Koristiti teoriju međunarodnog marketinga kod planiranja nastupa na stranom tržištu
8.
Koristiti teoriju marketinga u razvoju odnosa s različitim tržišnim dionicima s ciljem ostvarenja marketinškog plana
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
VODITELJ MARKETINGA/VODITELJICA MARKETINGA
Datum upisa
30.7.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar