Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Stvaranje preduvjeta za rad s korisnicima

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Osigurati uvjete za individualni rad s korisnikom u uredu i/ili na terenu
2.
Osigurati uvjete za grupni rad
3.
Osigurati sigurnost korisnika
4.
Osigurati uvjete za povjerljivost pri radu s korisnikom
5.
Smanjiti komunikacijske barijere u radu s korisnikom (prilagoditi jezik i izričaj korisniku, koristiti prevoditelje i sl.)
6.
Senzibilizirati pružatelje usluga (medicinskih, terapijskih i sl.) za socijalne i emocionalne aspekte stanja korisnika
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni radnik / Socijalna radnica
Predlagatelj
Datum upisa
10.10.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar