Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Pravni okvir socijalnog rada

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (16)
1.
Poznavati zakonsku regulativu iz domene socijalne skrbi, ljudskih prava, obitelji i zaštite ranjivih skupina
2.
Procijeniti mogućnosti korištenja prava i usluga u sustavu formalne podrške
3.
Informirati o pravima u sustavu formalne podrške
4.
Informirati o uslugama u sustavu formalne podrške
5.
Upoznati korisnika s mogućnosti zadovoljenja utvrđene potrebe
6.
Zaštititi osobne podatke korisnika
7.
Sudjelovati u postupcima određivanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti korisnika u nadležnosti sustava socijalne skrbi
8.
Sudjelovati u postupcima provođenja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti korisnika u nadležnosti sustava socijalne skrbi
9.
Sudjelovati u izradi programa rada mjera stručne pomoći i potpore prema potrebama korisnika
10.
Sudjelovati u postupcima stručne podrške, pomoći i nadzora u cilju zaštite dobrobiti djece
11.
Sudjelovati u provođenju prvostupanjskih postupaka o pravima u sustavu socijalne skrbi
12.
Sudjelovati u obilasku korisnika u njegovu domu, pratiti prilike u kojima žive
13.
Sudjelovati u izradi i donošenju nalaza, mišljenja i izvješća o korisniku
14.
Sudjelovati u izvršavanju prekida penalnih i probacijskih mjera
15.
Izraditi izvješće na zahtjev državnog odvjetnika, suda, sudca izvršenja, kaznionica odnosno zatvora te tijela nadležnog za uvjetni otpust
16.
Provesti nadzor nad ponašanjem osoba koje su u riziku nakon izricanja neke kaznene mjere ili izlaska iz institucije zatvorenog tipa
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni radnik / Socijalna radnica
Predlagatelj
Datum upisa
10.10.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar